BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jawor-Joniewicz Anna (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Budowanie zaangażowania pracowników z uwzględnieniem zarządzania różnorodnością
Developing Employee Commitment Taking into Account Diversity Management
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 3-4, s. 39-51, wykr., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zaangażowanie pracowników, Zarządzanie różnorodnością, Wyniki badań
Employees' engagement, Diversity management, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu "Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, nr umowy UMO-2012/07/B/HS4/03008
Abstrakt
Ukształtowanie wśród pracowników postawy zaangażowania przynosi firmom korzyści związane ze wzrostem ich efektywności i innowacyjności. Jeśli chodzi o motywowanie, to kluczowym wyzwaniem staje się możliwie jak najlepsze dopasowanie stosowanych rozwiązań do potrzeb osób zatrudnionych. Uwzględnienie indywidualnych oczekiwań jest trudne do osiągnięcia w przypadku firm dużych i średnich. Łatwiejsze wydaje się stworzenie oferty instrumentów motywowania, dostosowanych do potrzeb określonych grup pracowników. Celem artykułu jest analiza (przeprowadzona na podstawie badań zrealizowanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych) istniejących związków pomiędzy faktem przynależności do wybranej grupy osób zatrudnionych (kobiet/mężczyzn, osób w różnym wieku, mających różne wykształcenie, zatrudnionych w różnych formach, piastujących różne stanowiska, mających różny staż pracy) a preferowanymi rozwiązaniami w kształtowaniu zaangażowania. (abstrakt oryginalny)

Shaping an attitude of commitment among employees brings many advantages to companies in connection with an increase in employee effectiveness and innovation. As to motivation itself, it is the matching of solutions applied to the needs of people employed that seems to be crucial. The actual taking into account of individual expectations is difficult to achieve, however, especially in big and medium-sized companies. Creating a wide gamut of motivation instruments tailored to the needs of specific groups of employees seems to be more manageable. The aim of this article was an analysis of connections between membership in specific groups of employees-men/women, people of different age, with various educational backgrounds, employed on the basis of different contracts, holding various positions, and of different seniority-and preferred solutions in the development of commitment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., red. (2010), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 2. Cook S. (2008), The Essential Guide to Employee Engagement. Better business performance through staff satisfaction, Kogan Page Limited.
 3. Croston D. (2008), Employee Engagement. The People First. Approach to Building a Business, Sydney, Moonstone Media.
 4. Federman B. (2009), Employee engagement. A Roadmap for Creating Profits, Optimizing Performance, and Increasing Loyalty, San Fracisco, Jossey-Bass.
 5. Gryszko M. (2009), Raport zarządzanie różnorodnością w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, < www.odpowiedzialnybiznes.pl >.
 6. Guthie J. P. (2001), High-Involvement Work Practices, Turnover, and Productivity: Evidence from New Zeland, Academy of Management Journal, nr 44 (1).
 7. Halm B. (2011), Employee Engagement: A Prescription for Organizational Transformation, Organization Development in Healthcare: Conversations on Research and Strategies, Advances in Health Care Management, vol. 10.
 8. Juchnowicz M., red. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Warszawa, PWE.
 9. Kirton G., Greene A. (2005), The dynamics of managing diversity, Oxford, za Gryszko M. (2009), Raport zarządzanie różnorodnością w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, < www.odpowiedzialnybiznes.pl >.
 10. Kауе В., Jordan-Evans Sh. (2012), Zatrzymaj najlepszych. 26 strategii budowania zaangażowania pracowników, Warszawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 11. Kochan T. A., Dyer L. (1993), Managing transformational change: the role of human resources professionals, International Journal of Human Resource Management, nr 4 (3).
 12. Konrad A.M. (2006), Engaging employees through high-involvement work practices, Ivey Business Journal, marzec/kwiecień.
 13. Lisowska E., Sznajder A. (2013), Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport I edycji Barometru Różnorodności, Warszawa, Konfederacja Lewiatan.
 14. Lisowska E., Sznajder A. (2014), Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Report II edycji Barometru Różnorodności, Warszawa, Konfederacja Lewiatan.
 15. Litwiński J., Sztanderska U. (2010), Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, Warszawa, PARP.
 16. OECD (2005), Promoting Adult Learning, Paris.
 17. Rashid Z. A., Sambasivan M., Johari J. (2003), The influence of corporate culture and organisational commitment on performance, Journal of Management Development, nr 22 (8).
 18. Rodgers J. O., Hunter M. (2003), Diversity management isn't about managing for a group identity. It's about managing for the individual, Handbook of Business Strategy, nr 4 (1).
 19. Smith J. (2006), Empowerment. Jak zwiększać zaangażowanie pracowników, Gliwice, Wydawnictwo Helion.
 20. Smythe J. (2009), CEO dyrektor do spraw zaangażowania, Warszawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 21. Stephenson C. (2006), The Three "D's" In Creating a Culture of Innovation, Ivey Business Journal, styczeń/luty.
 22. Wziątek-Staśko A. (2012), Diversity Management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Warszawa, Diffin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu