BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sajkiewicz Barbara (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Oczekiwania pracowników w różnym wieku, jako podstawa budowy systemów zaangażowania na zasadach zarządzania różnorodnością - badania IPiSS
Managing Employees of Various Ages as an Aspect of Diversity Management : ILSS Research
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 3-4, s. 53-65, tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie wiekowe, Zarządzanie wiekiem, Zarządzanie różnorodnością, Motywowanie pracowników, Zaangażowanie pracowników
Age diversity, Age management, Diversity management, Motivating employees, Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ.
Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w ramach projektu "Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, nr umowy UMO-2012/07/B/HS4/03008
Abstrakt
Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi, które ostatecznie ma przynieść wymierne efekty biznesowe, wiąże się z potrzebą określenia zestawu instrumentów służących budowie zaangażowania. W artykule przedstawiono wyniki badania opinii i oczekiwań pracowników, usystematyzowane według grup wiekowych, oraz badania pracodawców pod kątem zarządzania różnorodnością, w szczególności pracownikami w różnym wieku. Analiza ma na celu określenie skutecznych czynników budowy zaangażowania zróżnicowanego wiekowo zespołu. (abstrakt oryginalny)

Effective human resource management that is to ultimately bring tangible business results is tied with the need to define the set of instruments serving the building of engagement. This article presents the results of surveys into the opinions and expectations of employees by age groups as well as studies of employers in terms of diversity management, especially age management. The analysis is intended to identify effective factors in the building of engagement in the context of age diversity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2010), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 2. Borkowska S., red. (2010), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 3. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2013), Łączy nas różnorodność! Przewodnik po Karcie Różnorodności, Warszawa.
 4. Gadomska-Lila K. (2015), Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
 5. GUS (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050, Studia i analizy statystyczne, Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 6. Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Warszawa, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 7. Jawor-Joniewicz A. (2014), Building the Involvement of Employees through Diversity Management, Organizacja i Zarządzanie, nr 28 (nr 4/2014), Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 8. Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Warszawa, PWE.
 9. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku, Wyzwania i problemy, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 10. Kopertyńska M. W., Kmiotek K. (2014), Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y, Wrocław, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 358.
 11. Kryńska E., Szukalski P., red. (2013), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 12. Naegele G., Walker A. (2006), A Gide to Good Practice in Age Management, Office for Official Publications of the European Communities, s. 6.
 13. Piskorz Z. (2013), Wyznaczniki efektywności zespołów pracowniczych, w Listwan T. (red.), Społeczne problemy zarządzania projektami, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV, zeszyt 11, część I.
 14. Rodgers J. O., Hunter M. (2003), Diversity management isn't about managing for a group identity. It's about managing for the individual, Handbook of Business Strategy, 4 (1).
 15. Sznajder A. (2013), Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością, Konfederacja Lewiatan, Warszawa.
 16. Turek K. (2013), Starzenie się ludności jako wyzwanie dla gospodarki, rynku pracy, polityki i obywateli, w Górniak J. (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku, Warszawa, PARP.
 17. Urbaniak B. (2011), Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów pracy - badania dla Polski, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 18. Wziątek-Staśko A. (2012), Diversity Management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Warszawa, Diffin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu