BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubrańska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wartości cenione w pracy zawodowej - różnice międzypokoleniowe
Occupational Values : Intergenerational Differences
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 3-4, s. 81-94, tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Praca, Organizacja, System wartości, Pokolenia, Zarządzanie wiekiem
Labour, Organisation, Value system, Generation, Age management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problem zróżnicowania międzypokoleniowego w zakresie podmiotowych systemów wartości. W badaniu uczestniczyło 458 osób (238 kobiet i 220 mężczyzn), w wieku 21-66 lat. Do oceny wartości zawodowych wykorzystano kwestionariusz "Moja kariera" E. Scheina (w adaptacji A. Paszkowskiej-Rogacz). Analizy statystyczne wykazały istotność relacji między wartościami cenionymi w pracy zawodowej a wiekiem pracowników. Osoby młodsze są zainteresowane przywództwem i podejmowaniem wyzwań. Bezpieczeństwo i stabilizacja to wartości najmocniej cenione przez starsze pokolenie. Rezultaty mają istotne znaczenie w aspekcie dopasowania zawodowego. Uwzględnienie w praktyce organizacyjnej wymiaru podmiotowych wartości ułatwi zachowanie optymalnej równowagi człowiek - środowisko pracy (również w kontekście różnic międzygrupowych). (abstrakt oryginalny)

This paper looks at the problem of intergenerational diversity in the realm of subject-oriented value systems. A total of 458 people (220 men and 238 women) aged 21 to 66 took part in the study. Edgar Schein's "Career Anchors" questionnaire (as adapted by A. Paszkowska-Rogacz) was used to assess occupational values. Statistical analyses demonstrated significant relations between values prized in professional work and the age of the employee. Younger people proved to be more interested in leadership and facing challenges. Security and stability are the values most appreciated by the older generation. These results are significant in occupational fit. Taking into account subject-oriented values in organizational practice facilitates the maintenance of an optimal person-work environment balance (including in the context of intergroup differences). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beutell N. J., Witting-Berman U. (2008), Work-family conflict and work-family synergy for generation X, baby boomers, and matures, Journal of Managerial Psychology, nr 5.
 2. Brdulak H. (2014), Zmiany demograficzne - nowe wyzwania w zarządzaniu. Wybrane aspekty, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 11, cz. I.
 3. Chrupała-Pniak M., Grabowski D., Chudzicka-Czupała A. (2015), Etyka pracy i motywacja do pracy osób z różnych grup wiekowych - podobieństwa i różnice, Społeczeństwo i Edukacja, nr 16 (1).
 4. Czarnota-Bojarska J., Łada M. (2004), Ważność różnych aspektów pracy dla kobiet i mężczyzn o różnym jej stażu pracy, Nowiny Psychologiczne, nr 1.
 5. Czernecka M., Woszczyk P. (2012), Zatrudnianie różnych pokoleń opłaca się firmom, Personel i Zarządzanie, nr 4.
 6. Doraczyńska N. (2012), Sztuka rozwoju, Personel i Zarządzanie, nr 9.
 7. Gajda J., Seroka-Stolka O. (2014), Zarządzanie pracownikami różnych pokoleń warunkiem efektywnej działalności organizacji, Personel i Zarządzanie, nr 5.
 8. Gałaj W. (2014), Pokolenie Z na rynku pracy, w Rogozińska-Pawełczyk A. (red.), Pokolenia na rynku pracy, Łódź, Wyd. UŁ.
 9. Gurba E. (2005), Wczesna dorosłość, w Harwas-Napierała В., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa, PWN.
 10. Kasprzak E. (2013), Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej, Bydgoszcz, Wydawnictwo UKW.
 11. Kłosińska M. (2010), Wpływ aktywności zawodowej na poziom samooceny kobiet posiadających rodzinę, w Rostowska Т., Peplińska A. (red.), Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego, Warszawa, Difin.
 12. Kołodziejczyk-Olczak I. (2013a), Zarządzanie wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 13. Kołodziejczyk-Olczak I. (2013b), Zarządzanie wiekiem w sektorze MSP jako wyzwanie, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV.
 14. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014), Praktyki zarządzania międzypokoleniowego w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 15. Korczyńska J. (2008), Praca zawodowa kobiet a ich rola w życiu rodziny, w Sadowska-Snarska C. (red.), Równowaga praca - życie - rodzina, Białystok, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 16. Litwiński J., Sztanderska U. (2010), Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, Warszawa, PARP.
 17. Lubrańska A. (2007), Wiek a gotowość do zmiany, w Golińska L., Dudek B. (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 18. Mazurkiewicz A., Moczulska M. (2014), Oczekiwania młodych osób wobec aktywności zawodowej (w świetle wyników badań empirycznych), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 19. McNeese-Smith D., Crook M. (2003), Nursing Values and a Changing Nurse Workforce: Values, Age, Job Stages, Journal of Nursing Administration, nr 33.
 20. Olejnik M. (2005), Średnia dorosłość. Wiek średni, w Harwas-Napierała В., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa, PWN.
 21. Paszkowska-Rogacz A. (2003), Psychologiczne podstawy wyboru zawodu, Warszawa, KOWEZiU.
 22. Paszkowska-Rogacz A. (2009), Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań, Warszawa, Difin.
 23. Paszkowska-Rogacz A. (2011), Dopasowanie do pracy dla praktyków. Badania nad dopasowaniem człowieka do środowiska pracy, w Merecz D. (red.), Dopasowanie człowieka do środowiska pracy - uwarunkowania i skutki, Łódź, IMP.
 24. Przetacznik-Gierowska M. (1996), Periodyzacja rozwoju psychicznego, w Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, Warszawa, PWN.
 25. Rathus S. A. (2004), Psychologia współczesna, Gdańsk, GWP.
 26. Ros M., Schwarz S. H., Surkiss S. (1999), Basic Individual Values, Work Values and the Meaning of Work, Applied Psychology: An International Review, nr 48.
 27. Sadowska-Snarska C. (2011), Rozwiązania sprzyjające równowadze praca-rodzina w opinii badanych pracobiorców, w Sadowska-Snarska C. (red.), Uwarunkowania godzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi w Polsce, Białystok, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 28. Rogozińska-Pawełczyk A., red. (2014), Pokolenia na rynku pracy, Łódź, Wyd. UŁ.
 29. Smoblik-Jęczmień A. (2013), Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli pokolenia X i Y - podobieństwa i różnice, Nauki o Zarządzaniu, nr 1 (14).
 30. Stachowska S. (2012a), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 31. Stachowska S. (2012b), Zarządzanie wiekiem w organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 32. Straś-Romanowska M. (2005), Późna dorosłość. Wiek starzenia się, w Harwas-Napierała В., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa, PWN.
 33. Warr P. (2003), Wykonywanie pracy a starzenie się siły roboczej, w Chmiel N. (red.), Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk, GWP.
 34. Woszczyk P. (2013), Zarządzanie wiekiem - ku wzrostowi efektywności organizacji w Czernecka M., Woszczyk M. (red.), Człowiek to inwestycja, Łódź, HRP Group.
 35. Woszczyk P., Gawron M. (2014), Nowe trendy, stare przyzwyczajenia. Zarządzanie międzypokoleniowe w polskich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 36. Wziątek-Staśko A. (2015), Wiek kluczowym wyróżnikiem różnorodności pracowników - implikacje do motywowania, Społeczeństwo i Edukacja, nr 16(1).
 37. Zalewska A. (1996), System wartościowania pracujących w zależności od wieku i reaktywności, Przegląd Psychologiczny, nr 39.
 38. Zalewska A. (2000), Adaptacja kwestionariusza "Orientacja na wartości zawodowe" Seiferta i Bergmana do warunków polskich, Studia Psychologiczne, nr 37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu