BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefański Arkadiusz (Alexander Mann Solutions Poland), Godlewska-Werner Dorota (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Gotowość menedżerów do zmiany i podejmowania działań rozwojowych
Manager Readiness to Change and Tackle Developmental
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 3-4, s. 95-107, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój, Kadra kierownicza, Rozwój zawodowy menedżera, Wyniki badań
Development, Managerial staff, Professional development of a manager, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stworzenie kadrze kierowniczej możliwości rozwoju jest niezwykle istotne z punktu widzenia efektywności organizacji. Wybór formy rozwoju zależy od gotowości do zmiany. W celu zweryfikowania wpływu gotowości do zmiany na wybór określonych działań rozwojowych przeprowadzono badanie przy użyciu Kwestionariusza gotowości do zmiany, Kwestionariusza gotowości do podejmowania szkolenia i dalszego kształcenia oraz ankiety własnej. Analiza statystyczna wykazała, że zmiennymi wpływającymi na planowane w 2015 roku działania były: pewność siebie i tolerancja niepewności. Natomiast podejmowanie ryzyka wpływa na intencję przedsięwzięcia dalszych działań edukacyjnych, a napęd - na ich planowanie. (abstrakt oryginalny)

Giving managers a chance to develop competences is exceptionally important from the point of view of an organization's efficiency. Choice of development form is dependent on a readiness to change. Change-readiness and training-readiness surveys as well as a proprietary questionnaire were used to check the impact of readiness to change on the selection of defined development activities. Statistical analysis demonstrated that variables with influence on activities planned for 2015 included self-confidence and tolerance for ambiguity. Moreover, adventurousness has an effect on the intention to undertake further educational activities, while drive affects the planning of such activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak A., Pisarska A. (2011), Organizacyjne uwarunkowania transferu szkolenia w opinii menedżerów, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (82).
 2. Brandstätter V., Heimbeck D., Malzacher J. Т., Frese M. (2003), Goals Need Implementation Intentions: The Model of Action Phases Tested in the Applied Setting of Continuing Education, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 12.
 3. Brzezińska E., Paszkowska-Rogacz A. (2000), Kształtowanie relacji pracowniczych, Łódź, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania.
 4. Chmielecki M. (2014), Coaching dla kadry zarządzającej. Kompetencje i wiedza coacha, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (96).
 5. Evans Ch. (2005), Zarządzanie wiedzą, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Jarvis J., Lane D., Fillery-Travis A. (2006), The case for coaching: making evidence-based decisions, London, CIPD.
 7. Kawecka K., Łaguna M., Tabor K. (2010), Gotowości do podejmowania szkoleń i dalszego kształcenia. Propozycja ujęcia teoretycznego i skal pomiaru, Organizacja i Kierowanie, nr 2 (140).
 8. Kostera M. (2006), Zarządzanie personelem, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 9. Kozak A., Łaguna M. (2012), Metody prowadzenia szkoleń, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 10. Kożusznik B. (2014), Zachowania człowieka w organizacji, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Kriegel R., Brandt D. (1996), Sacred Cows Make the Best Burgers, New York, Warner Books.
 12. Landsberg M. (2007), Mentoring, w Cydejko E. (red.), Biznes. Planowanie Kariery, t. 6, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Łaguna M., Fortuna P. (2011), Przygotowanie szkolenia, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 14. Łaguna M. (2012), Cechy osobowości a podejmowanie działań rozwojowych przez pracowników, Czasopismo Psychologiczne, nr 18 (2).
 15. Łaguna M., Rozwalka K, Migoń A., Radkiewicz A. (2013), Struktura kompetencji coachów: wyniki badań empirycznych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
 16. Megginson D., Clutterbuck D. (2008), Mentoring w działaniu, Poznań, Wydawnictwo Rebis.
 17. Motywacje menedżerów (2015), dostępny < http://promocja.abc.com.pl/mm2015/Raport.pdf >.
 18. Paszkowska-Rogacz A. (2004), Kulturowe i osobowościowe determinanty radzenia sobie pracowników banków ze zmianami organizacyjnymi, Przegląd Psychologiczny, tom 47 (4).
 19. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 20. Prochaska J. O., Velicer W. F. (1997), The transtheoretical model of health behavior change, American Journal of Health Promotion, nr 12 (1).
 21. Rogozińska-Pawełczyk A. (2013), Osobowościowe uwarunkowania gotowości pracowników do zmian organizacyjnych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 22. Rowold J. (2007), The impact of personality on training-related aspects of motivation: Test of a longitudinal model, Human Resource Development Quarterly, nr 18 (1).
 23. Scoular A. (2014), Coaching biznesowy, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 24. Szabowska-Walaszczyk A., Brzozowski A., Zawadzka A. M. (2013), Human Resource Development and Performance: The Mediating Effect of Employee Engagement, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6.
 25. Thorpe S., Clifford J. (2006), Podręcznik coachingu. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Poznań, Dom Wydawniczy Rebis.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu