BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sidor-Rządkowska Małgorzata (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Tytuł
Mentoring jako wsparcie rozwoju kadry menedżerskiej firmy Sanofi Polska
Mentoring : Support for Executive Development at Sanofi Polska
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 3-4, s. 149-158, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Mentoring, Rozwój, Kadra kierownicza, Studium przypadku
Mentoring, Development, Managerial staff, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Sanofi SA
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych z wdrażaniem programu mentoringu do organizacji. W tekście scharakteryzowano wyzwania towarzyszące kolejnym etapom wprowadzania programu w firmie Sanofi. Opisano cele programu, działania edukacyjne poprzedzające jego wdrożenie, dobór par mentor-podopieczny, przebieg sesji mentoringowych. Szczególną uwagę poświęcono ewaluacji podjętych działań, w tym określeniu czynników sukcesu, leżących zarówno po stronie mentorów, jak i po stronie uczestników programu. (abstrakt oryginalny)

This article concentrates on questions related to implementing a mentoring program in an organization. It characterizes the challenges accompanying successive phases of the introduction of such a program at Sanofi. It describes program goals, educational efforts preceding program implementation, selection of mentor-mentee pairings, and the course of the mentoring sessions. Special attention was devoted to evaluating actions taken, including the defining of success factors on the sides of both the mentors and program participants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chyrchel Т. (2013), Metody doboru par mentor - uczeń w ramach procesu mentoringu organizacyjnego, Personel Plus, nr 9.
 2. Clutterbuck D. (2002), Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami?, Warszawa, Petit.
 3. Delong T. J., Gabarro J. J., Lees R. J. (2008), Dlaczego w warunkach hiperkonkurencji ważni są mentorzy?, Harvard Business Review Polska, nr 7-8.
 4. Karwalla S. (2009), Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, Nowy Sącz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.
 5. Marzec J. (2008), Od mentoringu do sukcesu zawodowego pracowników w społeczeństwie informacyjnym, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1, tom 2.
 6. Oleksyn T. (2010), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 7. Parsloe E., Wray M. (2002), Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Kraków, Oficyna Wydawnicza.
 8. Sidor-Rządkowska M., red. (2014), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 9. Suchar M. (2003), Kuriera i rozwój zawodowy, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 10. Urbaniak B. (2014), Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 11. Zimbardo P. G. (2013), Znaczenie mentoringu w biznesie i edukacji, Personel Plus, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu