BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzelczak Marzena (Dyrektor Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu)
Tytuł
Polska Karta Różnorodności - polskie wyzwania i perspektywy dalszego rozwoju
The Polish Diversity Charter : Polish Challenges and Potential for Further Development
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 3-4, s. 159-171, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Kobieta, Równość pracowników
Diversity management, Woman, Equality of employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli Karty Różnorodności Forum Odpowiedzialnego Biznesu w promocji zarządzania różnorodnością w polskich firmach, zwłaszcza pod kątem równości płci, oraz pokazanie uwarunkowań historycznych i polskich wyzwań w tym obszarze, a także inicjatyw i perspektyw dalszego rozwoju działań wspierających równość kobiet i mężczyzn. W tekście wykorzystano własne analizy przygotowane na podstawie danych ze światowych indeksów i polskich badań.

The objective of this paper is the presentation of the role of the Polish Diversity Charter in promoting diversity management in Polish companies, especially gender equality. It takes a look at the historic background, challenges facing Poland in this area, and initiatives and perspectives for the further development of efforts fostering the equality of men and women. The paper uses proprietary analyses prepared on the basis of global indexes and Polish research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska L., Twarowska K., Kasak I. (2015), Kobiety we władzach spółek giełdowych w Polsce, Fundacja Liderek Biznesu, dostęp 12 maja 2016, < http://www.fundacjaliderekbiznesu.pl/pliki/Raport_kobiety_w_spolkach_gieldowych.pdf >.
 2. The 2015 Ageing Report, Underlying Assumptions and Projection Methodologies (2014), European Economy, nr 8, dostęp 15 kwietnia 2016, < http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee8_en.pdf >.
 3. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i Cele Zrównoważonego Rozwoju, Unic Warsaw, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, dostęp 21 kwietnia 2016, < http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2850 >.
 4. Analiza tematyczna "Młodzi na rynku pracy" (2015), dostęp 20 kwietnia 2016, < http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/analiza-tematyczna-mlodzi-na-rynku-pracy/ >.
 5. Сwynar-Kępa M. (2014), Zarządzanie międzypokoleniowe - studium przypadku, dostęp 19 września 2014, dostęp 3 maja 2016, < http://kadry.infor.pl/kadry/hrm/zarzadzanie/611084,Zarzadzanie-miedzypokoleniowe-studium-przypadku.html >.
 6. Duszczyk M., Fihel A., Kiełkowska M., Kordasiewicz A., Radziwinowiczówna A., Analiza kontekstualna i przyczynowa zmian rodziny i dzietności rodziny i dzietności, dostęp 1 maja 2016, < http://migageing.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/36/2014/12/SiM_02.pdf >.
 7. French Diversity Charter, dostęp 6 maja 2016, < http://www.diversity-charter.com/diversity-charter-history.php >.
 8. The Global Gender Gap Report (2015), World Economic Forum, dostęp 21 kwietnia 2016, < http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf >.
 9. Klenner Ch., Leiber S. (2010), Welfare states and gender in Central and Eastern Europe. Continuity and post-socialist transformation in the EU Member States, European Trade Union Institute - ETUI, dostęp 6 maja 2016, < http://eqpowerec.si/Welfare%20states%20gender%20CEE1.pdf >.
 10. Kornai J. (2006), The Great Transformation of Central Eastern Europe: Success and Disappointment, dostęp 20 kwietnia 2016, < http://www.esiweb.org/pdf/enlargement_thinking_Kornai%20-%20the%20great%20transformation%202006.pdf >.
 11. Overview of Diversity Management implementation and impact amongst Diversity Charter signatories in the European Union (2014), European Commission - Directorate-General for Justice, dostęp 21 kwietnia 2016, < http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/diversity_report2014_en.pdf >.
 12. Putting All Our Minds to Work: An Assessment, Deloitte, Business and Industry Advisory Committee, 2014, dostęp 3 maja 2016, < http://biac.org/wp-content/uploads/2015/02/FINAL-8798482-Deloitte-BIAC-Gender-reportFF.pdf >.
 13. Raport "Potencjał kobiet dla branży technologicznej" (2015), dostęp 20 kwietnia 2016, < http://www.potencjalkobiet.pl/pdf/RAPORT-Potencjal-kobiet-dla-branzy-technologicznej.pdf >.
 14. Raport "Wdrażanie zarządzania oraz jego efekty wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności w Unii Europejskiej" (2014), dostęp 6 maja 2016, < http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-wdrazanie-zarzadzania-oraz-jego-efekty-wsrod-sygnatariuszy-karty-unii-europejskiej-2014/ >.
 15. Results of public consultation "Equality between women and men in the EU" (2015), dostęp 1 maja 2016, < http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/151030-2_en.htm >.
 16. Support for voluntary initiatives promoting diversity management at the workplace across the EU, dostęp 6 maja 2016, < http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/support/index_en.htm >.
 17. Szelewa D., Polityka wobec rodziny i rodzicielstwa w Polsce. W pułapce konserwatyzmu?, dostęp 2 maja 2016, < http://docplayer.pl/5940028-Polityka-wobec-rodziny-i-rodzicielstwa-w-polsce-w-pulapce-konserwatyzmu-dorota-szelewa-13.html >.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu