BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Joanna (Nicolaus Copernicus University in Torun)
Tytuł
Evaluation of the Impact of Work Reorganisation in a Wholesale Store on Weekly, Monthly, and Yearly Cyclicality Discussed on the Basis of Daily Data
Źródło
Torun Business Review, 2015, nr 14(1), s. 81-93, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zmiany organizacyjne, Analiza danych, Handel hurtowy, Sprzedaż, Organizacja pracy
Organisational change, Data analysis, Wholesale trade, Sale, Work organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
This paper attempts to evaluate the complex cyclicality of A daily data in the course of reorganisation of the work of a wholesale store. In the study concerning a selected wholesale store three cycles of weekly, monthly, and yearly duration were distinguished using a set of zero- one variables in econometric models. The study period may be divided into two parts - before and after the introduction of organisational changes in the wholesale store. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błażejowski M., Kufel T. (2009). Analiza porównawcza metod estymacji amplitud cykliczności dla danych o wysokiej częstotliwości obserwowania. "Studia i prace UE w Krakowie", (2).
 2. Drucker P. (2000). Myśli przewodnie Druckera. Warszawa: MT Biznes.
 3. Fok D., Franses P., Paap R. (2006). Performance of Seasonal Adjustment Procedure: Simulation and Empirical. [w:] T. Mills, K. Patterson (Eds.), Palgrave Handbook of Econometrics (Vol. 1) (pp. 1035-1055). Palgrave Macmillan UK.
 4. Kufel T., Błażejowski M., Kufel P. (2014). Obszary modelowania niefinansowych danych transakcyjnych (tickowych). "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", 7(45), 197-204.
 5. Kufel T. (2010). Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych dla danych o wysokiej częstotliwości obserwowania. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 6. Kufel T. (2006). Ekonometryczne modelowanie cykliczności w procesach sprzedaży na podstawie danych dziennych. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", 1112, 236-247.
 7. Kufel T. (1997). Identyfikacja struktury procesów ekonomicznych dla danych dziennych. [w:] T. Kufel, M. Piłatowska (Eds.), Dynamiczne Modele Ekonometryczne (pp. 233-244). Toruń: Wydawnictwo UMK.
 8. Kufel T., Zawada M. (1999). Modelowanie cykliczności procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania. [w:] T. Kufel, M. Piłatowska (Eds.), Dynamiczne Modele Ekonometryczne: VI Ogólnopolskie seminarium Naukowe 7-9 września 1999 w Toruniu (pp. 113-127). Toruń: Wydawnictwo UMK.
 9. Osińska M. (Ed.). (2007). Ekonometria współczesna. Toruń: TNOiK.
 10. Roth G., Kurtyka M. (2008). Zarządzanie zmianą: od strategii do działania. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.pl.
 11. Zeliaś A. (200). Metody statystyczne. Warszawa: PWE.
 12. Zieliński Z. (1979). Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych. Warszawa: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19197/tbr.v14i1.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu