BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurek Paweł (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Indeks Stresorów Organizacyjnych wynikających z Roli Zawodowej (ISO-RZ) - nowe narzędzie do badania barier w budowaniu zaangażowania pracowników
Organizational Role Stressor Index : a New Tool in the Study of Barriers to Building Employee Engagement
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 3-4, s. 173-192, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Praca w stresie, Zaangażowanie pracowników, Badanie opinii, Opinia pracowników, Wyniki badań
Work under pressure, Employees' engagement, Opinion research, Employees' opinion, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie nowego, stworzonego w polskich warunkach rynkowych, narzędzia do oceny częstotliwości stresorów wynikających z organizacji roli zawodowej. W opracowaniu nowego narzędzia skoncentrowano się na czterech kategoriach związanych z rolą zawodową: konflikcie roli, wieloznaczności roli, przeciążeniu roli oraz niskim prestiżu roli. Artykuł prezentuje wyniki przeprowadzonych badań standaryzacyjnych, w których łącznie wzięło udział N = 771 pracowników różnych organizacji. Wyniki badań potwierdzają czteroczynnikową strukturę narzędzia, wysoką rzetelność pomiaru oraz jego trafność. Narzędzie może być stosowane zarówno w badaniach naukowych, jak i badaniach opinii pracowników w konkretnych organizacjach. (abstrakt oryginalny)

The goal of this article is the presentation of a new tool to assess stressor frequency as stemming from occupational role organization. This tool was developed subject to Polish market conditions. The development of this new tool was focused on four categories linked with the occupational role-role conflict, role ambiguity, role overload, and low role prestige. The article present the results of standardization studies in which a total of N = 771 employees from various organizations took part. Study results reinforce the four-factor structure of the tool, the high reliability of measurements, and its accuracy. The tool may be used in both scientific studies and in surveys of employee opinions in specific organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barbier M., Peters S., Hansez I. (2009), Measuring Positive and Negative Occupational States (PNOSI): Structural Confirmation of a New Belgian Tool, Psychologica Belgica, nr 49 (4).
 2. Cooper C. L., Marshall J. (1987), Źródła stresu w pracy kierowniczej i umysłowej, w Cooper C. L., Payn R. (red.), Stres w pracy, Warszawa, PWN.
 3. Demerouti E., Bakker А. В., Nachreiner F., Ebbinghaus M. (2002), From mental strain to burnout, European Journal of Work and Organizational Psychology, nr 11.
 4. Demerouti E., Bakker А. В., Vardakou I., Kantas A. (2003), The convergent validity of two burnout instruments: A multitrait-multimethod analysis, European Journal of Psychological Assessment, nr 19.
 5. Eatough E. M., Miloslavic S. A., Chang Ch., Johnson R. E. (2011), Relationships of Role Stressors With Organizational Citizenship Behavior: A Meta-Analysis, Journal of Applied Psychology, nr 96 (3).
 6. Erdogan В., Bauer T. N. (2009), Perceived Overqualification and Its Outcomes: The Moderating Role of Empowerment, Journal of Applied Psychologу, nr 94 (2).
 7. Fried Y., Shirom A., Gilboa S., Cooper C. L. (2008), The Mediating Effects of Job Satisfaction and Propensity to Leave on Role Stress-Job Performance Relationships: Combining Meta-Analysis and Structural Equation Modeling, International Journal of Stress Management, nr 15 (4).
 8. Gilboa S., Shirom A., Fried Y., Cooper C. L. (2008), A Meta-analysis of work Demand Stressors and Job Performance: Examining Main and Moderating Effects, Personnel Psychology, nr 61.
 9. Harrison R. van (1987), Indywidualno-środowiskowe dopasowanie a stres w pracy, w Cooper С. L., Payn R. (red.), Stres w pracy, Warszawa, PWN.
 10. Jones D. A., Skarlicki D. P. (2013), How perceptions of fairness can change: A dynamic model of organizational justice, Organizational Psychology Review, nr 3.
 11. Jurek P., Adamska K. (2016), Skala Emocjonalnego Nastawienia wobec Organizacji (SENO) - konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia (w druku).
 12. Kahn R. L., Wolfe D., Quinn A., Snoek J. D., Rosenthal R. (1964), Organizational Stress: Studies in Role conflict and Role Ambiguity, New York, Wiley and Sons.
 13. Konarski R. (2010), Modele równań strukturalnych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. LePine J. A., Podsakoff N. P., LePine M. A. (2005), A meta-analytic test of the challenge stressor-hindrance stressor framework: An explanation for inconsistent relationships among stressors and performance, Academy of Management Journal, nr 48 (5).
 15. Luthans F. (2011), Organizational Behavior. An Evidence-Based Approach (wyd. 12), New York, McGraw-Hill International Edition.
 16. Maslach Ch., Leiter M. P. (2010), Pokonać wypalenie zawodowe. Sześć strategii poprawienia relacji z pracą, Warszawa, Wolters Kluwer.
 17. Maslach Ch., Leiter M. P. (2011), Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. McBain R. (2007), The Practice of Engagement, Strategic HR Review, nr 7.
 19. Orlak K. (2014), Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i stan zdrowia osób pracujących, Warszawa, Stowarzyszenie Zdrowa Praca.
 20. Örtqvist D., Wincent J. (2006), Prominent Consequences of Role Stress: A Meta-Analytic Review, International Journal of Stress Management, nr 13 (4).
 21. Pasikowski T. (2004), Polska adaptacja kwestionariusza Maslach Burnout Inventory, w Sęk H. (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Podsakoff N. P., LePine J. A., LePine M. A. (2007), Differential Challenge Stressor-Hindrance Stressor Relationships With Job Attitudes, Turnover Intentions, Turnover, and Withdrawal Behavior: A Meta-Analysis, Journal of Applied Psychology, nr 92 (2).
 23. R Development Core Team (2012), R: A Language and Environment for Statistical Computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, < http://www.R-project.org/ >.
 24. Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Rizzo J. R., House R. J., Lirtzman S. I. (1970), Role conflict and ambiguity in complex organizations, Administrative Science Quarterly, nr 15.
 26. Rousseau D. M. (1995), Psychological contracts in organizations: Understanding written and unwritten agreements, London, Sage Publications.
 27. Rosseel Y. (2012), lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling, Journal of Statistical Software, nr 48 (2).
 28. Schaufeli W. В., Bakker A.B. (2004), Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study, Journal of Organizational Behavior, nr 25.
 29. Schaufeli W. В., Salanova M., Gonzalez-Roma V., Bakker A. B. (2002), The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach, Journal of Happiness Studies, nr 3.
 30. Vance R. I. (2006), Employee Engagement and Commitment, SHRM Fundation.
 31. Widmer P. S., Semmer N. K., Kälin W., Jacobshagen N., Meier L. L. (2012), The ambivalence of challenge stressors: Time pressure associated with both negative and positive well-being, Journal of Vocational Behavior, nr 80.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu