BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogozińska-Pawełczyk Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zarządzanie różnorodnością - spojrzenie w przyszłość
Diversity Management : a Look into the Future
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 3-4, s. 139-148, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Diversity management, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ., W ramach realizacji projektu badawczego NCN pt.: "Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością", nr umowy UMO-2012/07/B/HS4/03008
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ustalenie stanu wdrożenia zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach - finalistach konkursu "Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi", biorących udział w panelu eksperckim poświęconym zarządzaniu różnorodnością, zidentyfikowanie obszarów zarządzania różnorodnością oraz specyfiki zarządzania różnorodnością w prezentowanych organizacjach. Materiał empiryczny zawarty w niniejszym artykule zgromadzony został za pomocą jakościowej analizy treści panelu eksperckiego oraz analizy dokumentów i wyników ankiety konkursowej, a także raportów z audytów przeprowadzonych w ramach procedury konkursowej "Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi". (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to determine the state of implementation of diversity management in companies that are finalists in the Human Resource Management Leader Competition and participants in a panel of experts devoted to diversity management, as well as the identification of areas of diversity management and the specifics of diversity management in the presented organizations. Empirical materials contained in this article were collected using qualitative analyses of the results of the panel of experts as well as an analysis of documents and competition questionnaire results, including audit reports stemming from Human Resource Management Leader Competition procedures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avery D. R., McKay P. F. (2010), Doing diversity right: An empirically based approach to effective diversity management, International Review of Industrial and Organization Psychology, nr 25.
 2. Economist Intelligence Unit (2014), Values-based diversity. The challenges and strengths of many, A report from the Economist Intelligence Unit, The Economist Intelligence Unit Limited 2014.
 3. Giscombe K., Agin M., Deva V. (2011), Building Trust Between Managers and Diverse Women Direct Reports: Recommendations for Human Resources Departments, Managers, and Individuals, New York, Catalyst.
 4. Kaczmarek P., Krajnik A., Morawska-Witkowska A., Roch Remisko В., Wolsa M. (2009), Firma = różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie, Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 5. Kirton G., Greene A. M. (2010), The Dynamics of Managing Diversity. A Critical Aprroach, Oxford, Elsevier Butterworth-Heinemann.
 6. Patrick H., Kumar V. (2012), Managing Workplace diversity: Issued and Challenges, SAGE Open.
 7. Sweeney P. D., McFarlin D. B. (1993), Workers' evaluations of the "ends" and the "means": An examination of four models of distributive and procedural justice, Organization Behavior and Human Decision Processes, nr 55.
 8. Świstalski W. (2008), Nauka, zasoby wiedzy, teoria innowacyjności a wzrost gospodarczy, Zielona Góra, Wydawnictwo Ekonomiczne.
 9. Sznajder A. (2013), Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością, Warszawa, Konfederacja Lewiatan.
 10. Urbaniak B. (2014), Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3/4.
 11. Wiktorska-Święcka A. (2011), Zainwestuj w różnorodność. Logiczna decyzja biznesowa dla Dolnego Śląska. Opracowanie strategii zarządzania różnorodnością. Wrocław, Agencja Rozwoju Innowacji.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu