BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skawińska Eulalia (Uniwersytet Zielonogórski), Zalewski Romuald I. (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa "Milenium")
Tytuł
Innowacyjność przedsiębiorstw - bariery i sposoby ich ograniczania (na przykładzie Wielkopolski)
Innovativity of Enterprises - Barriers and Means of their Decrease (Example of Wielkopolska Region)
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2014, nr 1, s. 1-11, tab., bibliogr. 9 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Bariery innowacyjności, Przedsiębiorstwo, Konkurencyjność, Badania naukowe, Nauka, Przemysł
Enterprise innovation, Innovativenesss barriers, Enterprises, Competitiveness, Scientific research, Science, Industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie wyników badań barier dla współpracy przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego ze sferą nauki i jednostek transferu technologii, które zmniejszają innowacyjną aktywność. Badanie przeprowadzono metodą ankietową na próbie ponad 250 przedsiębiorstw. Rezultaty badań wskazują, że natura barier tkwi w słabości kapitału ludzkiego i wynika z braku zaangażowania, umiejętności nawiązywania kontaktów, wykorzystania informacji oraz trudności w akceptacji nowości. Występuje też brak zrozumienia korzyści ze współpracy. Nadzieją na poprawę są deklaracje respondentów o rozpoczęciu lub kontynuowaniu działalności innowacyjnej oraz wspieraniu edukacji pracowników, komunikacji wewnętrznej, poprawy systemu motywacji i integracji. To może zwiększyć kapitał społeczny przedsiębiorstw (zaufanie, normy i wartości, przedsiębiorczość osób), który wpływa na rozwój relacji nieformalnych między pracownikami i w sieci organizacji oraz kształtuje wzrost innowacyjności.(abstrakt oryginalny)

In this paper the results of research devoted to barriers for cooperation between enterprises and sciences sector were presented. Such barriers decrease the innovative potential of industry. The questionnaire method has been applied to the sample of over 250 enterprises. The results indicate that the nature of barriers comes from low level of human capital e.g. low commitment, easily entering into relationship, use of information, difficulty in novelty acceptation. The lack of understanding of profits from cooperation is also significant. The hope for improvement lies in declaration of managers concerning: continuing or stimulating innovative activity and support for education, communication and motivation system. This activity will strengthen social capital resources, which in turn will improve relations between industry and science, as well.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Etkowitz H., Lyersdorf L. (1997), In The Global Knowledge Economy: A triple Helix of University - Industry - Government Relations, Cassell London.
  2. Hausner J. (2012), Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu, Biuletyn PTE, nr 3.
  3. Klastry w województwie Wielkopolskim (2011), PARP, Warszawa.
  4. Kubielas S. (2009), Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  5. Skawińska E. (2006), The improvement of competitiveness of Polish food products in international markets, w: Development, Competitiveness and Practice of Economic Policy, E. Frejtag-Mika (ed.), PWE, Warszawa.
  6. Skawińska E. (2013), Determinanty generowania i komercjalizacji innowacji w świetle ocen pracowników sfery nauki, w: Nowe otwarcie na innowacje, R.I. Zalewski (red.), Komisja Nauk Towaroznawczych PAN, Poznań.
  7. Skawińska E. (2013a), Wsparcie finansowe działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przez organizacje w Wielkopolsce, "Towaroznawcze Problemy Jakości" (w druku).
  8. Taranko T. (2011), Aktywność innowacyjna polskich przedsiębiorstw a ich udział w procesach konkurencyjnych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 106, SGH Warszawa.
  9. Zalewski R.I., (2013), Wiedza i innowacje jako jakościowe czynniki wzrostu gospodarczego w: Nowe otwarcie na innowacje, R.I. Zalewski (red.), Komisja Nauk Towaroznawczych PAN, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu