BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślusarz Bogdan (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" w perspektywie finansowej 2014-2020, diagnoza oraz plan działania i rozwoju
The 'Spree - Neisse - Bóbr' Euroregion in the Financial Perspective 2014 - 2020, Diagnosis, Action and Development Plan
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2014, nr 1, s. 17-39, tab., bibliogr. 8 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Euroregiony, Analiza SWOT, Analiza finansowa, Rozwój, Rozwój regionalny
Euroregions, SWOT analysis, Financial analysis, Development, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr
Sprewa-Nysa-Bobr Euroregion
Abstrakt
Plan działania i rozwoju Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" na lata 2014-2020 odnośnie do przedziału czasowego nie jest przypadkowy, ponieważ pokrywa się z przyszłym okresem finansowym Unii Europejskiej. Zakładając, że cel 3 programu współpracy transgranicznej pozostanie ważnym źródłem finansowania projektów o charakterze transgranicznym. W okresie wsparcia 2014-2020 Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" liczy na istotne uproszczenie procedur głównie w zakresie nakładu biurokratycznego. Cele i działania planu wynikają z przeprowadzonych badań oraz z dokumentów strategicznych Unii Europejskiej, kraju i regionu. Euroregion realizując cele i działania zapisane w planie działania i rozwoju, wspierany przez swoich członków będzie głównym partnerem współpracy i realizacji programów transgranicznych na Polsko-Niemieckim pograniczu.(abstrakt oryginalny)

The plan of the functioning and development of the 'Spree - Neisse - Bóbr' region for the years 2014-2020 is not accidental in respect of the time allocation since it covers the next financial perion of the European Union. It is assumed that the 3rd aim of the trans-border cooperation will remain an important source of financing trans-border projects. In the period 2014 - 2020 the 'Spree - Neisse - Bóbr' Euroregion expects substantial simplification of the prodedures mainly in respect of the bureaucratic input. The aims and the operation of the plan result from research results and strategic EU, national and regional documents. While implementing the goals and actions contained in the action and development plan, the Euroregion will be supported by its members and will remain the main partner for cooperation and realization of Polish - German trans-border programs.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bachtler J., Taylor S. (2004), Współpraca międzyregionalna w Unii Europejskiej: pożytki z przeszłości i perspektywy na przyszłość, w: Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej: doświadczenia Polsko-Niemieckie, G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Kasprzyk (red.), Warszawa.
  2. Hładkiewicz W., Ilców A. (2002),Ucieczka od peryferyjności. Region lubuski w przestrzeni europejskiej, w: Europa regionów tradycje i perspektywy, B. Nitschke (red.), Zielona Góra.
  3. http://www.sulechow.pl/index.php?id=301&lng=pl, data dostępu: 07.04.2014 r.
  4. Koćwin L. (2000), Komparatystyczna analiza euroregionalnych rozwiązań współdziałania transgranicznego Polski i Niemiec na tle doświadczeń zachodnioeuropejskich, w: Euroregiony mosty do Europy bez granic, Warszawa.
  5. Obszary pogranicza Dolnego Śląska - aktywność ekonomiczna, współpraca międzynarodowa, mobilność na rynku pracy (2013), Raport końcowy, Wrocław.
  6. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006.
  7. Słodowa-Hełpa M. (2000), Wdrażanie strategii wielofunkcyjnego zintegrowanego rozwoju na obszarach wiejskich województwa lubuskiego, w: Strategie rozwoju lokalnego na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego, B. Gruchman, F. Walk, E, Nowińska (red.), Poznań.
  8. Ślusarz B., Neumuller J. (2013), Plan działania i rozwoju Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" na lata 2014-2020, Zielona Góra.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu