BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaskulska Jagoda (Nicolaus Copernicus University in Torun), Jaskulski Maciej (Nicolaus Copernicus University in Torun; dr A. Jurasz University Hospital in Bydgoszcz, Poland)
Tytuł
Working Time of Doctors in Medical Entities Taking into Account Practical Application of Working Time Systems
Źródło
Torun Business Review, 2015, nr 14(1), s. 95-110, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Czas pracy, Pomiar czasu pracy, Personel medyczny, Prawodawstwo, System pracy
Working time, Measuring work time, Medical staff, Legislation, System of work
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper discusses the process of planning the working time of doctors on duty in medical entities. Contrary to popular belief, this process is very complex. Drawing conclusions and formulation of a general view requires a study of numerous labour law institutions taking into account the specificity of the healthcare sector. The problem with planning the working time of a doctor on duty is that the employee is actually not working during all their formal working hours. In such cases it seems right to aim to reduce the number of not-working hours and complete the doctor's weekly workload with medical duty hours only when necessary. The authors present how theoretical deliberations on designing working time schedules are manifested in practice. They take into account the basic assumptions concerning working lime, specific provisions of the Medical Services Act and the recent decisions of the Supreme Court (further referred to as: SC). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gotkowska A.: Definicja dyżuru medycznego. Komentarz praktyczny. Lex nr 84064.
 2. Kajda Ł.: Wymiar czasu pracy w podmiotach leczniczych. Komentarz praktyczny. Lex nr 131314.
 3. Kubot Z. (2014). Dopełnienie normalnych godzin pracy godzinami dyżuru medycznego. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne". 1/2014.
 4. Nałęcz M. (2011). Czas pracy. [w:] W. Muszalski (Eds.), Kodeks Pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 5. Pisarczyk Ł.M. (2011). Czas pracy. [w:] L. Florek (Eds.), Kodeks Pracy. Komentarz, Warszawa: Lex Wolters Kluwer Business.
 6. Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz.U.UE.L.2003.299.9.
 7. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Dz.U. 2014.1502.
 8. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, Dz.U.2015.618.
 9. Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie czasu trwania dyżuru medycznego po 1 stycznia 2008 r. (2007) Retrieved from http://www2.mz.gov.pl.
 10. Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2007 r., C-437/05.
 11. Uchwała Sądu Najwyższego składu 7 sędziów z dnia 6 listopada 2014 r., I PZP 2/14.
 12. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2013 r., I PK 293/12.
 13. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2013 r., III PK 110/12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19197/tbr.v14i1.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu