BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krężołek Dominik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Modele zmienności klasy GARCH oraz pomiar ryzyka - analiza porównawcza na rynku metali nieżelaznych i szlachetnych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka, 2015, s. 82-100, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Modele matematyczne, Modele ekonometryczne, Pomiar ryzyka, Model GARCH
Risk management, Mathematical models, Econometric models, Risk measures, GARCH model
Abstrakt
Jedną z istotnych kwestii naukowych w wielu obszarach badawczych jest budowa właściwego modelu ekonometrycznego, za pomocą którego możliwe jest rzetelne i precyzyjne opisywanie rzeczywistości. Szczególną rolę wykorzystania nauk matematyczno-statystyczno-ekonometrycznych należy wskazać w obszarze analizy i zarządzania ryzykiem, a także podejmowania decyzji ryzykownych. Termin "decyzja ryzykowna" należy traktować w sposób interdyscyplinarny, definiując taką decyzję jako taką, której podjęcie może generować wynik różniący się od oczekiwanego. Takie definiowanie ryzyka w kontekście podejmowania decyzji wskazuje na zasadność właściwej konstrukcji modelu, przede wszystkim dlatego, że różnica pomiędzy wartością oczekiwaną a rzeczywistą, będąca wynikiem działań decyzyjnych, może być dodatnia lub ujemna. Wskazane odchylenia mają istotne znaczenie w przypadku podejmowania działań inwestycyjnych. Rozważając obszar będący w obrębie zainteresowania inwestora, można zauważyć, że niejednokrotnie czynnikiem generującym ryzyko jest zjawisko zmienności, obserwowane zarówno w poziomie cen, jak i stóp zwrotu przedmiotu inwestycji. Analizując własności finansowych szeregów czasowych, można wskazać pewne charakterystyki, które w znaczący sposób wpływają na konstrukcję modelu. Dotyczą one przede wszystkim stóp zwrotu, a wymienić tu można m.in. autokorelację, leptokurtozę czy też grube ogony rozkładów stóp zwrotu. Często obserwowanym zjawiskiem jest skupianie się zmienności, asymetria rozkładu stóp zwrotu (często prawostronna), efekt dźwigni czy też efekt długiej pamięci. Cechy te uniemożliwiają wykorzystanie klasycznych modeli statystyczno-ekonometrycznych, które w większości opierają się na założeniu normalności rozkładu stóp zwrotu. Wskazane charakterystyki nie dotyczą jednak tylko inwestycji związanych z rynkiem kapitałowym, chociaż jest to obszar, w którym są najczęściej analizowane. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, "Journal of Econometrics", No. 31.
  2. Engle R.F. (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedastisity with Estimates of Variance of United Kingdom Inflation, "Econometrica", Vol. 50, No. 4.
  3. Ganczarek A. (2007), Analiza niezależności przekroczeń VaR na wybranym segmencie tynku energii, "Dynamiczne Modele Ekonometryczne", Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  4. Krężołek D. (2012), Non-Classical Measures of Investment Risk on the Market of Precious Non-Ferrous Metals Using the Methodology of Stable Distributions, "Dynamic Econometric Models", Vol. 12.
  5. Kupiec P.H. (1995), Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models, "The Journal of Derivatives", Vol. 3, No. 2.
  6. Piontek K. (2002), Pomiar ryzyka metodą VaR a modele AR-GARCH ze składnikiem losowym o warunkowym rozkładzie z "grubymi ogonami " [w:] Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Szczecińskiego, Część II, Szczecin.
  7. Samorodnitsky G., Taqqu M.S. (1994), Stable Non-Gaussian Random Processes. Stochastic Models with Infinite Variance, Chapman & Hall, New York.
  8. Tsay R. (2005), Analysis of Financial Time Series, Wiley & Sons, Chicago.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu