BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piech Izabela (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie), Kwoczyńska Bogusława (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie), Słowik Dominik (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Pomiar objętości złóż kopalni odkrywkowej na podstawie lotniczego skaningu laserowego
Volume Measurement of Deposits in Open-Pit Mining on the Basis of Airborne Laser Scanning
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/1, s. 323-334, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Eksploatacja kopalin, Metody pomiarowe, Chmura obliczeniowa
Ores exploitation, Measuring methods, Cloud computing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Lotniczy skaning laserowy to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się technologia. Jest to metoda szybkiego pozyskiwania danych cyfrowych na temat powierzchni terenu oraz jego pokrycia. Chmura punktów rejestrowana przez skaner lotniczy posiada na tyle dużą dokładność, aby można było ją wykorzystać do wielu rodzajów opracowań np.: pomiarów objętości mas ziemnych czy wydobytego materiału skalnego w kopalniach odkrywkowych. Celem opracowania był pomiar objętości wydobytych złóż kopalni odkrywkowej w Krapkowicach. Do pracy z chmurą punktów oprócz popularnego oprogramowania AutoCAD wykorzystano programy - GOM Inpesct V8 oraz MeshLab. Chmurę punktów oczyszczono ze zbędnych elementów a następnie w procesie poligonizacji został na jej podstawie wykonany model 3D terenu w postaci mesha. Objętość złóż zmierzono na podstawie bryły przestrzennej wpasowanej pomiędzy model terenu, a płaszczyznę przyjętą, jako powierzchnię terenu kopalni przed rozpoczęciem wydobycia. Efekt końcowy prac spełnił początkowe założenia i potwierdził przydatność lotniczego skaningu laserowego w tego typu pracach. Z pewnością w przyszłości technologia ta będzie udoskonalana i zastąpi niektóre tradycyjne metody pomiarowe.(abstrakt oryginalny)

Airborne laser scanning is modern and dynamically growing technology. It is perfect method for fast acquisition of digital data about terrain surface and its covering. Point cloud registered by airborne scanner has high enough accuracy to use it for many tasks for example: volume measurements of ground masses or excavated rock material in open-pit mining. The objective of work was to measure volume of excavated deposits in open-pit mining in Krapkowice. Along to popular AutoCAD software, freeware programs - GOM Inspect V8 and MeshLab were used for work with point cloud. The cloud was cleaned from unnecessary elements and polygonised to obtain 3D mesh model of terrain. The volume was measured based on solid fitted between terrain model and plane which was adopted as surface of mine before excavation started. Final effect met initial assumptions and confirmed that airborne laser scanning is very useful in this type of work. ALS technology will certainly be developed in the future and replace some of the traditional methods of measurement. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Lapčík, V., Lapčíková, M. (2006). Ocena wpływu górnictwa odkrywkowego na środowisko Environmental Impact Assessment of Surface Mining, Geomatyki [online], tom IV, zeszyt 4.
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Krapkowice
  3. Federal Geographic Data Committee Secretariat, Geospatial Positioning AccuracyStandards, Part 3: National Standard for Spatial Data Accuracy [online], 1998 r., Dostępne w Internecie: https://www.fgdc.gov/standards/projects/FGDCstandardsprojects/ accuracy/part2
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.023
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu