BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prifti Rezart (University of Tirana, Albania), Dollani Petrit (University of Tirana, Albania), Memaj Fatmir (University of Tirana, Albania)
Tytuł
Absorbing Innovation in Developing Economies. A Case Study from Albania
Absorpcja innowacji w gospodarkach rozwijających się - przypadek studyjny z Albanii
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2016, z. 63, nr 1207, s. 131-139, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Rozwój gospodarczy
Innovations, Economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Albania
Albania
Abstrakt
Celem tej pracy jest przedstawienie istoty dyskusji o tym, dlaczego państwa jak Albania są lepiej dostosowane do absorpcji innowacji przez międzynarodowe kanały i otwarte rozwiązania innowacyjne. Kontekst artykułu jest zbudowany na bazie modelu innowacji MIT. Chodzi o to, aby "odczarować" innowację i czynić z niej ludzki proces. Model uznaje trzy fundamenty procesu innowacji: rynek, technologię i wdrożenie. Artykuł przekonuje, że otwarta innowacja oparta na dyfuzji pomysłów może pomóc MŚP rozwijać na rynku, pomimo ograniczeń finansowych, zwykłych w krajach Europy Południowo-Wschodniej. Metodologia użyta do kontekstualizacji pomysłu jest studium przypadku, GPG Albania - dynamicznie rozwijający się, innowacyjny biznes w konkurencji kosztowej, który dobrze ilustruje literaturę modelu. Przypadek studyjny pokazuje, że ten model może być doskonałym narzędziem dla przedsiębiorców, służąc im, jako bodziec innowacyjny i zmiany sposobu myślenia o tym zjawisku. Pracy określa również praktyczne tło dla dalszych badań o istotnym znaczeniu.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to argue that countries like Albania are better suited to absorb innovation through international channels and open innovation solutions. The context is built up on the MIT. The idea is to demystify innovation and make it a human process. The model recognizes three fundaments of the innovation process such as: market, technology, and implementation. The paper argues open innovation helped also by ideas diffusion can help SME to thrive in the market even with the financial issues that they usually have in South Eastern European countries. The methodology used to contextualize the idea is a case study, GPG Albania - a dynamic innovative business in cost competition, which best illustrates the literature model. The case will show that this generic model is a great tool for entrepreneurs that will help spur innovation and change the way they think about it. The work also lays background for further practical studies of great significance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion P. & Tirole J.: The Management of Innovation, The Quarterly Journal of Economics, November, 1994.
 2. Cohen W.M. & Levinthal D.A.: Absorptive Capacity: A new Perspective on Learning and Innovation, Administrative Science Quarterly, 35(1), March 1990.
 3. Fitzgerald E.A., Wankerl A. & Schramm, C.: Inside Real Innovation. Book, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Office of Sponsored Programs, 2011.
 4. Freeman C.: The 'National System of Innovation' in historical perspective, Cambridge Journal of Economics, 5-24, 1995.
 5. Godin B.: The Linear Model of Innovation: The Historical Construction of an Analytical Framework, Working Paper no.30. 2005.
 6. Godin B.: Innovation: The History of a Category, Working Paper no.1. 2008.
 7. Hamberg D.: Invention in the industrial research laboratory. Journal of Political Economy, 1963.
 8. Lindegaard S.: Making Open Innovation Work. North Charleston, SC, 2011.
 9. March J. G.: Organizations, New York: Wiley, 1958.
 10. Mueller W.F.: The origins of the basic inventions underlying DuPont's major product and process innovations 1920 to 1950, The rate and direction of inventive activity, Princeton: Princeton University Press, 1962.
 11. Prasnikar J., Redek T., Memaj F.: Albania:The Role of Intangible Capital in Future Growth, Faculty of Economics Ljubljana Publishing Office, 2012.
 12. Price W.J. & Bass L.W.: Scientific Research and the Innovative Process, 1969.
 13. Rogers E. M.: Diffusion of Innovation (Third Ed.). New York, USA: The Free Press, a Division of Macmillan Publishing Co. Inc., 1983.
 14. Tirole J.: The Management of Innovation, Quarterly Journal of Economics, 1994.
 15. Von Hippel E.: The Sources of Innovation. New York: Oxford University Press, 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu