BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kondycja gospodarstw domowych : I kwartał 2016
Źródło
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2016, nr 94, 31 s., wykr., tab., aneks
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Inflacja, Bezrobocie, Oszczędności
Households, Inflation, Unemployment, Savings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W styczniu 2016 r. nastroje polskich gospodarstw domowych uległy poprawie. Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD) zwiększył się o 5,1 pp., (po poprawie w IV kw. ub.r. o 2,1 pp.). Poprawiły się wszystkie składowe wskaźnika. W największym stopniu do zwiększenia odczytów wskaźnika IRGKGD przyczyniła się poprawa w zakresie prognoz zdolności do oszczędzania oraz zmniejszenie obaw przed bezrobociem. Istotny wkład miały również oceny w zakresie przewidywanej sytuacji finansowej w nadchodzących 12-tu miesiącach. W ostatnim okresie dynamika konsumpcji gospodarstw domowych ustabilizowała się na poziomie ok. 3,1% r/r. Kształtowanie się wartości wskaźnika IRGKGD, wygładzonego z wahań krótkookresowych ukazuje wyraźny trend wzrostowy, co pozytywnie powinno oddziaływać na dynamikę konsumpcji. Są to przesłanki do przyspieszania dynamiki wzrostu konsumpcji. (fragment tekstu)

In January 2016 sentiments of Polish households have improved. The IRG SGH Household Condition Indicator (IRGKGD) increased by 5.1 pp., (after the improvement in the fourth quarter last year by 2.1 pp.). We observed improvement in all components of the indicator. The greatest contribution to the IRGKGD improvement was due to the increase of the probability to save and reduction in the fears of unemployment. Significant contribution were also due to the improvement of expected financial situation in the next 12-months. In recent quarters the dynamics of household consumption stabilized at the level of approx. 3.1% y/y. Development of the indicator IRGKGD, adjusted from short-term fluctuation shows a clear upward trend, which should have a positive impact on consumption growth. These are the prerequisites for accelerating the growth of consumption. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-3768
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu