BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kondycja gospodarstw domowych : II kwartał 2016
Źródło
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2016, nr 95, 29 s., wykr., tab., aneks
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Inflacja, Bezrobocie, Oszczędności
Households, Inflation, Unemployment, Savings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W kwietniu 2016 r. nastroje polskich gospodarstw domowych uległy nieznacznemu pogorszeniu. Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD) zmniejszył się o 2 pp., (po poprawie w I kw. o 5,1 pp.). W największym stopniu do zmniejszenia się odczytów wskaźnika IRGKGD przyczyniło się pogorszenie w zakresie prognoz ogólnej sytuacji gospodarczej i zdolności do oszczędzania. Oceny w zakresie obaw przed bezrobociem oraz przewidywanej sytuacji finansowej w nadchodzących 12-tu miesiącach pozostały na poziomie zbliżonym do poprzedniego badania. Wskaźnik oczyszczony z wahań krótkookresowych nadal ukazuje wyraźną tendencję wzrostową, wskaźnik jest wyższy o ok. 8 pp. niż na początku 2015 r. Od I kw. 2015 r. dynamika konsumpcji gospodarstw domowych ustabilizowała się na poziomie ok. 3,1% r/r, w IV kw. spowolniła do 3,0%, w I kw. 2016 r. przyspieszyła nieznacznie do 3,2% r/r. Z punktu widzenia nastrojów jest więc przestrzeń do przyspieszenia dynamiki konsumpcji. (fragment tekstu)

In April of 2016 sentiments of Polish households have deteriorated. The IRG SGH Household Condition Indicator (IRGKGD) decreased by 2 pp. (after improving in the first quarter by 5.1 pp.). Deterioration of forecasts of the overall economic situation and ability to save contributed in the highest to the decrease of the IRGKGD index. Assessment as to the fear of unemployment and anticipated financial situation in the coming 12-months remained at a level similar to the previous study. IRGKGD index adjusted from short-term fluctuations still shows a clear upward trend, the index is higher by approx. 8 pp. than at the beginning of 2015. From the first quarter. 2015 dynamics of household consumption stabilized at the level of approx. 3.1% y/y; in the fourth quarter slowed down to 3.0%; in the first quarter 2016 accelerated slightly to 3.2% y/y. From the point of view of sentiment there is a space to accelerate consumption growth. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-3768
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu