BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gniadek Jacek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Janus Jarosław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Ostrowska Renata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Rolnicza przestrzeń produkcyjna : ocena i możliwości jej poprawy, na przykładzie Rudnik Stróży
Agricultural Production Space : and Evaluation of the Possibility of Its Improvement on the Example Rudnik Stróża
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/1, s. 335-347, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Nieruchomości gruntowe, Produkcja rolna, Wyniki badań, Studium przypadku
Ground real estate, Agricultural production, Research results, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawione zostaną badania obejmujące ocenę istniejącego stanu gruntów gospodarstw rolnych w miejscowości Rudnik Stróża - woj. podkarpackie. Materiał badawczy obejmie wszystkie grunty należące do osób zamieszkujących badaną wieś. Wykorzystane dane źródłowe pozyskane zostaną z katastru nieruchomości a zastosowanie narzędzi informatycznych pozwoli na określenie niezbędnych parametrów przestrzennego ukształtowania działek i gospodarstw we wsi. Podstawowym elementem badań będą ciągłe części działek ewidencyjnych, objętych jedną formą użytkowania. Szczegółowe badania dotyczyć będą oceny działek ornych i działek z trwałym użytkiem zielonym oraz ich rozmieszczenia we wsi. Uzyskany wynik umożliwi określenie pozytywnych i negatywnych stron badanego układu gruntowego wskazując niezbędne przemiany w zakresie jego poprawy.(abstrakt oryginalny)

The study presents the researches covering the assessment of a current state of the agricultural lands in the village of Rudnik Stróża - voivodeship podkarpackie. The research material will include all lands belonging to people residing the examined village. The source data which are to be used will be obtained from the land register and the use of IT tools will allow to specify the necessary parameters of the plots and farms spatial shape. The basic element of the research will be a continual parts of the registered parcels of land covered by one form of usage. Detailed studies will concern the assessment of plots with arable land and plots earmarked for grassland and their location in the village. The output will allow to identify the positive and negative sides of the examined ground indicating the necessary changes in the area of its improvement.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dembowska Z., Lachert Z. (1974a). Zagospodarowanie przestrzenne wsi a warunki hodowli bydła w gospodarstwach chłopskich. Warszawa: PWN.
 2. Dembowska Z., Lachert Z. (1974b). Zagospodarowanie przestrzenne wsi a warunki produkcji roślinnej w gospodarstwach chłopskich. Warszawa: PWN.
 3. Gniadek J., Harasimowicz S., Janus J. (2001). Automatyzacja analizy rozłogu działek z wykorzystaniem programu komputerowego. "Rural management and cadastre", s. 139 -147.
 4. Harasimowicz S. (2000). Ekonomiczna ocena rozłogu gruntów gospodarstwa rolnego. Kraków: Akademia Rolnicza.
 5. Harasimowicz S. (2002). Ocena i organizacja terytorium gospodarstwa rolnego. Kraków: Akademia Rolnicza.
 6. Hopfer A. (1991). Wycena nieruchomości. Olsztyn: ART.
 7. Leń P. (2010). Podział przestrzeni rolniczej powiatu brzozowskiego pod względem wartości produkcyjnej gruntów ornych oraz użytków zielonych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN Oddział w Krakowie nr 12: 37-44.
 8. Leń P. (2011). Określenie pilności potrzeb prac scalenia i wymiany gruntów we wsiach powiatu Brzozów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN Oddział w Krakowie nr 3: 7-16.
 9. Mika M., Siejka M. (2014). Badanie stopnia cyfryzacji danych oraz wykorzystania map katastralnych w EGIB na obszarze wybranego powiatu w województwie podkarpackim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN Oddział w Krakowie nr II (2): 623-634.
 10. Piech I. (2009). Fotointerpretacja z wykorzystaniem przetworzonych zobrazowań satelitarnych. Geodezja, Kartografia i Fotogrametria, Wydawnictwo: Politechnika Lwowska nr 71: 70-78.
 11. Przybyłowski K. (1989). Wybrane mierniki oceny przestrzeni rolniczej gospodarstw wielkoobszarowych. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, nr 7, s. 49-58.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.024
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu