BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bacior Stanisław (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie), Gniadek Jacek (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie), Piech Izabela (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie), Jarosz Magdalena (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Linia brzegu jako wyznacznik zmian efektywności produkcji rolnej
Coastal Border as an Indicator Changes the Effectiveness of Agricultural Production
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/1, s. 349-362, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Prawo własności, Produkcja rolna, Warunki brzegowe, Wyniki badań
Ownership, Agricultural production, Boundary conditions, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł obejmuje problematykę zmiany zasięgu prawa własności gruntów, graniczących z wodami płynącymi. Szczegółowe badania przeprowadzone zostaną na działkach ewidencyjnych, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Ropa - obszar miasta Biecz. Otrzymane dane umożliwią stwierdzenie, w jakim zakresie wody płynące powodują zmiany dotychczasowych granic działek ewidencyjnych, wymuszając ponowne ustalenie linii brzegowej oraz jaki jest wpływ oddziaływania wód na rolniczą przestrzeń produkcyjną.(abstrakt oryginalny)

The article covers the issue of changes in the scope of ownership of land bordering with the flowing waters. Detailed studies will be carried out on registered parcels of land, in the direct neighborhood of the river Ropa - the area of the city Biecz. The data obtained will allow to determine in what extent the flowing waters cause changes in the existing boundaries of the parcels, forcing a re-determination of the coastline, and what is the effect of the influence that waters have on the agricultural production area.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Harasimowicz S. (2002). Ocena i organizacja terytorium gospodarstwa rolnego. Kraków: Akademia Rolnicza.
  2. Hopfer A. (1991). Wycena nieruchomości. Olsztyn: ART.
  3. Kowalski K. (2010). Gospodarka nieruchomościami pokrytymi powierzchniowymi wodami płynącymi, Wrocław.
  4. Kucharzak S., Kowalski K. (2009). Geodezyjny aspekt ustalania linii brzegu. Gospodarka Wodna, nr 9, Warszawa: SIGMA-NOT.
  5. Kwartnik-Pruc A., Hanus P. (2014). Geodezyjne aspekty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości. Kraków: AGH.
  6. Kwinta A. (2014) Generating a model of the terrain in the aspect of flood risk estimation. "Acta Scientiarium Polonorum, Formatio Circumiectus" 13(4), s. 155-165.
  7. Mika M., Siejka M. (2012). Wpływ geograficznych i historycznych uwarunkowań na identyfikację granic nieruchomości na przykładzie katastru austriackiego. "Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum" 11 (4), s. 65-74.
  8. Mika M., Siejka M. (2014). Wykorzystanie zintegrowanych technik geodezyjnych do celów wstępnej oceny ryzyka powodziowego, "Acta Scientiarium Polonorum, Formatio Circumiectus" 13 (4), s. 175-184.
  9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.025
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu