BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudłacik Sonia (Politechnika Krakowska im. T. Kościuszko), Drabczyk Anna (Politechnika Krakowska im. T. Kościuszko), Bialik-Wąs Katarzyna (Politechnika Krakowska im. T. Kościuszko), Tyliszczak Bożena (Politechnika Krakowska im. T. Kościuszko)
Tytuł
Wpływ ilości fotoinicjatora na właściwości i strukturę matrycy hydrożelowej
Effect of the Photoinitiator Amount on Properties and Structure of the Hydrogel Matrix
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/2, s. 627-636, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Materiałoznawstwo, Właściwości fizykochemiczne, Wyniki badań
Materials science, Physicochemical property, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono syntezę materiałów hydrożelowych metodą fotopolimeryzacji. Zsyntezowano szereg materiałów różniących się zawartością fotoinicjatora oraz przeprowadzono badanie zdolności pęcznienia i inkubację. Wykonano pomiar kątów zwilżania i analizę spektroskopową FT-IR. Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono wpływ ilości fotoinicjatora na budowę materiału polimerowego. Zsyntezowane materiały cechowały się różną strukturą usieciowania, a co za tym idzie różnymi właściwościami. Możliwość modyfikacji struktury stwarza większe możliwości w zastosowaniach tych materiałów.(abstrakt oryginalny)

The paper presents a synthesis of the hydrogel materials by photopolymerization. A series of materials differing in the amount of photoinitiator was prepared. In these studies the ability of swelling of attained materials was determined. What is more, incubation studies were also carried out. Measurements of contact angles was conducted and a chemical structure of obtained materials was defined using FT-IR spectroscopy. On the basis of the research the impact on the amount of the photo-initiator on the structure of a polymeric material have been defined. Synthesized materials were characterized by a different degree of the cross-linking, and therefore they have different properties. Hence the conclusion that possibility of the structure modifying of the material creates more opportunities for its use.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrzejewska E., Marcinkowska A., Podgórska M., Stępniak I., Sydej M., (2009) Photopolymeryzation. New inwestigationes. New Materials, Polimery 5: 325-404.
  2. Gupta P., Vermani K., Garg S., (2002) Hydrogels: from controlled release to pHresponsive drug delivery, DDT 10: 569-578.
  3. Peppas N. A., Merrill E. W., (1977) Hydrogels as swollen elastic networks, J. Appl. Sci. 21: 1763-1770.
  4. Podual K., Doyle F. J., Peppas N. A., (2000) Preparation and dynamic response of cationic copolymer hydrogels containing glucose oxidase, Polymer 41: 3975-3983.
  5. Rabek J.F., (2013) Polimery, Warszawa: PWN.
  6. Tyliszczak B., Pielichowski K., (2007) Charakterystyka matryc hydrożelowych - zastosowania biomedyczne superabsorbentów polimerowych, Czasopismo Techniczne. Chemia, 104: 159-167.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.2.045
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu