BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzejczak-Gas Janina (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Aktywność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Województwie Lubuskim
The Investment Activity of Small and Medium-sized Enterprises in the Lubusz Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2014, nr 1, s. 102-118, tab., bibliogr. 15 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Aktywność ekonomiczna, Inwestycje, Inwestycje przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Economic activity, Investment, Enterprises investments, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena aktywności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w województwie lubuskim. W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę i ocenę podstawowych wskaźników aktywności inwestycyjnej MŚP tj. np. dynamika nakładów inwestycyjnych ogółem, wielkość nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 podmiot, wielkość nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 pracującego, wskaźnik relacji nakładów inwestycyjnych do przychodów ogółem. W drugiej części, przedstawiono badanie porównawcze aktywności inwestycyjnej MŚP w województwie lubuskim w odniesieniu do aktywności inwestycyjnej MŚP w pozostałych województwach w kraju. Badanie to przeprowadzono w oparciu o syntetyczny wskaźnik aktywności inwestycyjnej skonstruowany za pomocą metody bezwzorcowej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że MŚP w województwie lubuskim charakteryzują się przeciętną aktywnością inwestycyjną.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to assess the investment activity of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the Lubusz Voivodeship. It is in the first part of the paper that the analysis and evaluation of the key indicators of the SMEs' investment activity were presented, i.e. the total investment growth rate, capital expenditure per 1 entity, capital expenditure per 1 employee, the relation of investments to the total revenue. In the second part of the paper, a comparative study of the investment activity of SMEs in the Lubusz Voivodeship in comparison with the investment activity of SMEs in other voivodeships in the country was presented. This study was carried out on the basis of a synthetic investment activity indicator constructed with use of the non-model method. The results of the studies carried out indicate that SMEs in the Lubusz Voivodeship are characterized by average investment activity.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2004 r. (2006), GUS, Warszawa.
 2. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r. (2007), GUS, Warszawa.
 3. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2006 r. (2008), GUS, Warszawa.
 4. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2007 r. (2009), GUS, Warszawa.
 5. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 r. (2010), GUS, Warszawa.
 6. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 r., (2011), GUS, Warszawa.
 7. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 r., (2012), GUS, Warszawa.
 8. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 r., (2013), GUS, Warszawa.
 9. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r., (2014), GUS, Warszawa.
 10. Jędrzejczak-Gas J., Gas J. (2003), Rola i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubuskim, w: Fic M, Dzieńdziura K. (red.) Zarządzanie rozwojem lokalnym, PWSZ w Sulechowie, Sulechów.
 11. Młoda A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa .
 12. PFPiRMŚP (1997), Wkład małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój gospodarki polskiej, Warszawa .
 13. Stasiewicz W. (red.) (1999), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Strahl D. (red.) (1998), Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Zeliaś A. (2000), Metody statystyczne, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu