BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierczyk Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Centralizacja działalności jako czynnik zmniejszający jej regionalny charakter (przykład banków w Polsce)
Centralization of Business as a Factor of Reducing its Regional Character (The Polish Banks Case)
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2014, nr 1, s. 119-132, tab., bibliogr. 51 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Decentralizacja, Centralizacja zarządzania, Banki, Sektor bankowy
Decentralization, Centralization of management, Banks, Banking sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto rozważania na temat centralizacji działalności. Jest ona jednocześnie czynnikiem przyczyniającym się do zmniejszenia jej regionalnego charakteru. Zwrócono uwagę na znaczenie centralizacji. Scharakteryzowano przesłanki centralizacji i decentralizacji, a także możliwe ich następstwa. Dało to podstawę do analizy centralizacji na przykładzie banków prowadzących działalność na terenie Polski oraz do wyciągnięcia wniosków.(abstrakt oryginalny)

The article undertake the problem of centralization of business. Centralisation is also a factor contributing to the reduction of its regional character. Conditions of centralization and decentralization, as well as their possible consequences were presented. This gave rise to the analysis of centralization of banks operating on the Polish market and to draw conclusions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alonso R., Dessein W., Matouschek N. (2008), When Does Coordination Require Centralization?, "American Economic Review", Vol. 98, No. 1.
 2. Andolsek D. M., Stebe J. (2005), Devolution or (de)centralization of HRM function in European organizations, "Human Resource Management", Vol. 16, Issue 3.
 3. Andrews R., Boyne G. A., Law J., Walker R.M. (2009), Centralization, Organizational Strategy, and Public Service Performance, "Journal of Public Administration Research and Theory", Vol. 19 (1).
 4. Athertons R. M. (1977), Centralization Works Best When Managers' Jobs Are Improved, "Human Resource Management", Vol. 16, Issue 2.
 5. Czapelska J. (2004), Kierunki rozwoju bankowych systemów informatycznych banku, w: Nowe technologie we współczesnym banku, A. Janc, G. Kotliński (red.), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 6. http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/index_en.htm .
 7. http://forumbiznesu.pl/index.php?strona=140&id_kat=147 .
 8. http://h41112.www4.hp.com/storage-media/HP_BSB_referencja.pdf .
 9. http://www.bsb.pl/aktualnosci/items/prywatna-chmura-obliczeniowa.html .
 10. http://www.computerworld.pl/artykuly/319397/Klopotliwa.centralizacja.uslug.html .
 11. http://www.computerworld.pl/artykuly/390895/Bezpieczna.chmura.BSB.html .
 12. http://www.kredytbank.pl, stan na 22.01.2012.
 13. http://www.pkobp.pl/raportroczny2012/realizacja-strategii-lider-na-lata-2010-2012.html, stan na 3.4.2014.
 14. http://www.sepapolska.pl.
 15. Iuga I. (2013), Analysis of the Banking System's Concentration Degree in EU Countries, "Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica", nr 15(1), http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/1520131/16.pdf.
 16. Iwańczuk-Kaliska A. , Perspektywy zmian w organizacji banków w świetle koncepcji centrum usług płatniczych, http://konferencja1.home.pl/kreator/data/documents/Iwa=C5=84czuk-Kaliska=20Anna=20-=20PERSPEKTYWY=20ZMIAN=20W=20ORGANIZACJI=20BANK=C3=93W=20W=20=C5=9AWIETLE=20KONCEPCJI=20CENTRUM=20US=C5=81UG=20P=C5=81ATNICZYCH.pdf.
 17. Kaźmierczyk J. (2011), Technologiczne i społeczno-demograficzne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym, CeDeWu, Warszawa.
 18. Komentarz Zarządu dotyczący działalności BIG Banku Gdańskiego S.A. w ciągu 12 miesięcy roku obrotowego 2001.
 19. Kornai J. (2012), Perspectives on Transition and Institutions. Centralization and the capitalist market economy, "Economics of Transition", Vol. 20(4).
 20. Kowalewski O. (2003), Bankowość uniwersalna. Zmiany strukturalne we współczesnych systemach bankowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 21. Mansfield R. (1973), Bureaucracy and Centralization: An Examination of Organizational Structure, "Administrative Science Quarterly", Vol. 18, Issue 4.
 22. Marcinkowska M. (2012), Innowacje finansowe w bankach, "Acta Universitati Lodziensis, Foilia Oeconomica" nr 266.
 23. McElheran K. (2012), Economic and Business Dimensions. Decentralization versus Centralization in IT Governance. It`s not as simple as you might think, "Communication of the ACM", Vol. 55, No. 11.
 24. Odmiejscowienie usług informatycznych (2011), Miesięcznik finansowy Bank, http://www.bsb.pl/gfx/dokumenty/napisali_o_nas/debata_Odmiejscowienie%20uslug%20informatycznych.pdf.
 25. Pinsonneault A., Kreamer K.L. (1997), Middle Management Downsizing: An Empirical Investigation of the Impact of Information Technology, "Management Science", Vol. 43, No. 5.
 26. Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie 2007.
 27. Raport roczny 2001, BGŻ SA.
 28. Raport Roczny 2001, PBK BPH.
 29. Raport roczny 2003, Bank Polskiej Spółdzielczości.
 30. Raport roczny 2004, BGŻ SA.
 31. Raport roczny 2005, Bank Polskiej Spółdzielczości.
 32. Raport roczny 2006, BPH.
 33. Raport Roczny 2007, Bank Pocztowy.
 34. Raport Roczny 2012, Bank Pekao S.A.
 35. Raport Roczny Banku Pocztowego 2006, List Prezesa Zarządu.
 36. Reilly P., Williams T. (2012), The challenges of global HR: One way to go?, peoplemanagement.co.uk.
 37. Roczne sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego SA za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
 38. Sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2013 rok.
 39. Sprawozdanie Roczne 2004, Bank Pekao SA.
 40. Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2013 roku.
 41. Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za rok 2006.
 42. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Banku Przemysłowo Handlowego PBK SA za rok 2001 (komentarz Zarządu Banku) (2002), Kraków.
 43. Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA za I półrocze 2003 roku (Komentarz Zarządu Banku).
 44. Sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego SA w 2006 roku.
 45. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2002 roku.
 46. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 roku.
 47. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2010.
 48. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Zachodniego WBK SA w 2002 roku.
 49. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BZ WBK SA w 2010 roku.
 50. Wyzwania oraz najlepsze wzorce w zakresie organizacji funkcji back office w bankach (2008), Deloitte, Warszawa, www.hbrp.pl/klub/pdf_sniadania/1160905340.pdf.
 51. Zannetos Z. S. (1996), On the Theory of Divisional Structures: Some Aspects of Centralization and Decentralization of Control and Decision Making, "Management Science", Vol. 12, No. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu