BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Binek Zbigniew (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Obawy społeczeństwa polskiego związane z wprowadzeniem waluty euro
Fears of Polish Society Associated with the Introduction of the Euro
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2014, nr 1, s. 133-146, tab., bibliogr. 13 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Euro, Waluta, Wzrost cen
Euro, Currencies, Price increase
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Obawy społeczeństwa polskiego związane z wprowadzeniem waluty euro wynikają w dużej mierze z niewiedzy obywateli oraz z doniesień medialnych o tzw. kryzysie w strefie euro. Największym zagrożeniem związanym z zamianą waluty dla społeczeństwa jest ryzyko wzrostu cen. Obawy społeczne można zmniejszyć poprzez prowadzenie rzetelnej edukacji ekonomicznej w formie kampanii informacyjnej. Celem artykułu jest zaproponowanie rozwiązań, które według autora mogą przyczynić się do zmniejszenia obaw społecznych związanych z wejściem Polski do strefy euro. Propozycje własnych polskich działań, jak również tych wykorzystanych w państwach tworzących Unię Gospodarczą i Walutową, powinny znaleźć się w przyszłości w kampanii informacyjnej dotyczącej zamiany waluty w Polsce. W artykule autor analizuje poszczególne obawy społeczeństwa polskiego opierając się na badaniach opinii publicznej. Do każdej z nich próbuje znaleźć racjonalne wytłumaczenie i rozwiązanie je zmniejszające.(abstrakt oryginalny)

Fears of Polish society associated with the introduction of the euro largely stem from ignorance of citizens and media reports about the so-called . crisis in the euro zone . The greatest danger associated with the conversion of currency to the public is the risk of rising prices. Social concerns can be reduced by conducting thorough education in the form of the information campaign . The purpose of this article is to propose solutions that the author can contribute to reduce social fears associated with the Polish accession to the euro zone. Proposals for Polish operations , as well as those used in the countries forming the Economic and Monetary Union , should be included in future information campaign on the conversion of the currency in Poland. In this article the author examines the individual concerns of the Polish society based on public opinion polls. For each of them the author is trying to find a rational explanation and solution reducing them.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec J. (2010), Wpływ wprowadzenia euro na wskaźniki gospodarcze i sytuację konsumentów na przykładzie Irlandii i Słowacji. Wnioski dla Polski, "Biuro Analiz Sejmowych", t. 38, nr 13.
 2. Almunia J. (2007), Wprowadzenie euro to sukces Europy i niezwykła szansa dla Polski, "Rzeczpospolita", 21 luty.
 3. Augustyniak A. (2008), Wprowadzenie euro a wzrost cen, "Informacyjna Agencja Radiowa", 19 sierpnia.
 4. CBOS (2013), Obawy i nadzieje z wprowadzeniem euro w Polsce, opublikowano: 29 marca, http://wpolityce.pl/polityka/154107-cbos-badanie-obawy-i-nadzieje-z-wprowadzeniem-euro-w-polsce-64-proc-polakow-przeciwko.
 5. Charalambous A. (2011), Introduction of the Euro in Cyprus, Conference on Euro Changeover Preparations "Euro Changeover - what should or shouldn't be done?", Warszawa 10-11 marzec.
 6. Eurostat (2003), Euro-indicators news release.
 7. http://www.twojaeuropa.pl/4485/euro-w-polsce-polacy-wciaz-mowia-nie.
 8. Ministerstwo Finansów (2011), Monitor opinii publicznej nt. euro w Polsce.
 9. Ministerstwo Finansów (2012), Monitor opinii publicznej nt. euro w Polsce.
 10. Ministerstwo Finansów (2013), Monitor opinii publicznej nt. euro w Polsce.
 11. NBP (2011), Doświadczenia Estonii z procesu zamiany waluty krajowej na euro.
 12. Osińska J. (2009), Strategia komunikacyjna w procesie wprowadzania euro - wnioski dla Polski, "Euroopracowania", październik.
 13. Torój A. (2010), Czy euro wyjaśnia hiszpańską inflację, "Parkiet", 4 marca.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu