BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Voronov Viktor (Daugavpilskij Universitet), Lavrinenko Olga (Daugavpilskij Universitet), Ruzha Oksana (Daugavpilskij Universitet), Ohotina Alina (Daugavpilskij Universitet)
Tytuł
The Processes of Convergence and Divergence in the Regions of the European Union: Features and Evaluation (1995 - 2011)
Procesy konwergencji i dywergencji w regionach Unii Europejskiej: charakterystyka i ocena (1995 - 2011)
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2014, nr 1, s. 147-163, tab., wykr., bibliogr. 27 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Konwergencja, Konwergencja gospodarcza, Dywergencja, Region
Convergence, Economic convergence, Divergence, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
ocena (1995 - 2011) Wyższy poziom spójności pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej jest istotnym elementem integracji europejskiej, lecz pozostaje dość wątpliwy w charakterze. Prawo o Wspólnym Rynku, którego celem jest zwiększenie wydajności gospodarczej UE stało się przedmiotem dyskusji pomiędzy naukowcami sugerującymi, że jego wykonalność na poziomie politycznym i społeczno-gospodarczym zależy od sprawiedliwej dystrybucji zysków pomiędzy kraje i regiony Wspólnoty. Dyskusja ta skutkuje znacznym wzrostem nakładów na fundusze przeznaczone na rozwój poszczególnych regionów UE z Funduszy Strukturalnych UE oraz Funduszy Spójności UE, których celem jest niwelowanie różnic regionalnych.(abstrakt oryginalny)

A higher level of unity and cohesion across the European Union member states is an important aspect of the European integration though it is rather ambiguous in nature. The Law on the Common market, which aims at increasing the economic efficiency of the EU, has become the subject of extensive discussions among researchers suggesting that its viability at the political and socio-economic levels depends on fair distribution of gains among the countries and regions of the Community. These discussions have resulted in a considerable increase in funding allocated for the development of the EU regions from the EU Structural Funds and the Cohesion Fund whose aim is to reduce regional disparities.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arbia G., Piras G. (2005), Convergence in Per-capita GDP Across European Regions Using Panel Data Models Extended to Spatial Autocorrelation Effects, URL: http://www.isae.it/Working_Papers/WP_Arbia_Piras_n51_2005.pdf (26.11.2009).
 2. Barro R. (1997), Determinants of Economic Growth (The Lionel Robbins Lectures), The MIT Press Second Printing, Cambridge.
 3. Barro R., Sala-i-Martin X. (2004), Economic Growth, Second edition, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, London.
 4. Barro R., Sala-i-Martin X. (1995), Economic Growth, The MIT Press Chicago.
 5. Gadziev Y.A., Neoklassicheskie i kumulativnie teoriy regionalnogo rosta I razvitiya, Korporativnoe upravlenie i innovacionnoe razvitie Severa: Vestnik Nauchno-issledovatelskogo centra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Siktivkarskogo gosudarstvennogo universiteta, [Elektronny journal] URL: http://koet.syktsu.ru/vestnik/2008/2008-1/1/1.htm (accessed 28 February 2013).
 6. Hotulev A., (2012), Vliyaniye regionalnogo investirovaniya na procesi soscialno-ekonomicheskoy integrasciy v ramkah EU, Starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas" materiali. 2011. gada 3.-5. novembris). III dala. Ekonomiskais aspekts. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule".
 7. Sala-i Martin X. (1996a), Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence, "European Economic Review", Vol. 40, Iss. 6.
 8. Sala-i-Martin X. (1996b), The Classical Approach to Convergence Analysis, "The Economic Journal", Vol. 106, No. 437.
 9. Brasili C., Gutierrez L. (2004), Regional Convergence Across European Union, Econ.
 10. Dall'erba S., Le Gallo J. (2003), Regional Convergence and the Impact of the European Structural Funds Over 1989-1999, "A Spatial Econometric Analysis", REAL Discussion Papers.
 11. Förster M., Jesuit D., Smeeding T. (2005), Regional Poverty and Income Inequality in Central and Eastern Europe: Evidence from the Luxembourg Income Study, Spatial Inequality and Development, Kanbur R, Venables AJ (eds). Oxford University Press.
 12. Henin P., Le Pen Y. (1995), Les épisodes de la convergence européene, "Revue Économique", Vol., 46 (3).
 13. Le Pen Y. (1997), Convergence internationale des revenus par tˆete: Un tour d'horizon, "Revue d'E´ conomie Politique", Vol. 107.
 14. Libman A. (2006), Roly ekonomicheskoy integrasciy i dezintegrasciy na postsovetskom prostranstve: kolichestvenniy analiz, "Problemi prognozirovaniy" No. 5.
 15. Paas T., Kuusk A., Schlitte F. (2004), Modelling Regional Income Convergence in EU-25. University of Tartu, URL: http://www.ecomod.org/files/papers/1388.pdf (21.06.2011).
 16. Petrakos G, Rodríguez-Pose A., Rovolis A. (2005), Growth, Integration, and Regional Disparities in the European Union, Environment and Planning A, 37 (10).
 17. Ranjpour R., Karimi T.Z. (2008), Evaluation of the Income Convergence Hypothesis in Ten New Members of the European Union. A Panel Unit Root Approach, "Panoeconomicus", 2.
 18. Regionalnaya politika stran EU (2009), Centr evropeyskih issledovaniy IWEIR RAS, Otv.red. prof. A.V. Kuznescov, IWEIR RAS, Moskow.
 19. Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003, on the Establishment of a Common Classification of Territorial Units for Statistics (NUTS). URL: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm? (25.02.2013).
 20. Sala-i-Martin X. (1996a), Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence, "European Economic Review", Vol. 40. Iss. 6.
 21. Sala-i-Martin X. (1996b), The Classical Approach to Convergence Analysis, "The Economic Journal", Vol. 106. No. 437.
 22. Solow R.M. (1957), Technical Change and the Aggregate Production Function, "The Review of economics and Statistics", V. 39 No. 3.
 23. Solow R.M. (2000), Growth Theory: an Exposition, Oxford University Press, New York.
 24. Szörfi B. (2007), Development and Regional Disparities - Testing the Williamson Curve Hypothesis in the European Union. Focus on European Economic Integration, URL: http://www.oenb.at/de/img/feei_2007_2_szoerfi_tcm14-79074.pdf (15.11.2011).
 25. Theil H. (1967), Economics and Information Theory, North-Holland.
 26. Williamson J.G. (1965), Regional Inequality and the Process of National Development: a Descriptionof the Patters, "Economic and Cultural Change" No. 13.
 27. Zverev D.V., Kolomak Ye.A. (2010), Subfederalnaya fiskalnaya politika v Rossii: mezhregionalnye razlichiya i svyazi, Seriya "Nauchnye doklady: nezavisimyy ekonomicheskiy analiz", No. 209, Moskva: Moskovskiy obshchestvennyy nauchnyy fond; Sibirskiy tsentr prikladnykh ekonomicheskikh issledovaniy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu