BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śleszyński Jerzy (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Footprinting, czyli mierzenie śladu pozostawionego w środowisku
Footprinting as Environmental Impact Measure
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 1 (79), s. 56-73, rys., tab., bibliogr. s. 72-73
Słowa kluczowe
Ślad ekologiczny, Środowisko przyrodnicze, Eksploatacja, Ocena środowiska przyrodniczego, Wskaźniki strat ekologicznych
Ecological footprint, Natural environment, Exploitation, Environmental assessment, Ecological loss rate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie silnych i słabych stron wskaźników z rodziny wskaźników "śladowych", a więc wskaźników, które, podobnie jak ślad ekologiczny (Ecological Footprint), opisują presję wywieraną na środowisko przez istniejące modele produkcji i wzorce konsumpcji. Środowisko udziela nam zasobów i przyjmuje zanieczyszczenia, ale może to czynić tylko w granicach wyznaczonych: pojemnością, odpornością i stabilnością ekosystemów. W zakończeniu kwestia przydatności mierników "śladu" prowadzi do wskazania kierunków ich bardziej powszechnego i pożytecznego zastosowania. (abstrakt oryginalny)

The paper enumerates the strengths and weaknesses of indicators belonging to the family of footprint indicators. They follow the Ecological Footprint method and describe the anthropogenic pressure on the natural environment stemming from the functioning of production models and consumption patterns. The environment provides us with resources and also absorbs pollution. However, all these benefits are available to an extent limited by the capacity, resilience and stability of ecosystems. In the conclusion of the paper, recommendations for a more frequent and productive application of footprint indicators are offered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aryen Y. H., Ertug A. E., 2012, Carbon and Water Footprint's. Concept, metodologies and policy responces, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Paris.
 2. Barrett J., Lewis K., Simmons C., 2000, Two- feet-two approaches: a component-based model of ecological footprint, "Ecological Economics", vol. 32.
 3. Bello P., Onisto L., Wackernagel M., Linares A. C., Lopez Falfan I. S., Garcia J. M., Suarez Guerrero A. I, Suarez Guerrero M. G., 1999, National natural capital accounting with the ecological footprint concept, ,,Ecological Economics", vol. 29.
 4. Borgström Hansson C., Wackernagel M., 1999, Rediscovering place and accounting space: how to re-embed the human economy, "Ecological Economics", vol. 29.
 5. Europe 2007. Gross Domestic Product and Ecological Footprint, 2007, WWF European Policy Office, Brussels.
 6. Ferguson A. R. B., 1999, The logical foundations of ecological footprints, "Environment, Development and Sustainability", vol. 1.
 7. Global Footprint Network, 2015, http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/ GFN/page/trends/poland/ (data wejścia: 22.07.2015).
 8. Hammond G., 2007, Time to give due weight to the 'carbon footprint' issue, "Nature", 445 (18).
 9. http://www.rprogress.org/resources/nip/ef/ef_can93.xls.sit (data wejścia: 22.07.2015).
 10. International Energy Agency, 2000, CO2 emission from fuel combustion.
 11. Frączek K., Śleszyński J., 2015, Carbon Footprint for energy efficiency in public buildings, "Economic and Environmental Studies", w druku.
 12. Kratena K., 2007, From ecological footprint to ecological rent: An economic indicator for resource constraints, ,,Ecological Economics", vol. 64.
 13. Lawn Ph., 2006, Sustainable development: concept and indicators, [in:] Sustainable Development Indicators in Ecological Economics, Ph. Lawn (ed.), Edward Elgar, Cheltenham.
 14. Moffatt I., 2000, Ecological Footprint and sustainable development, "Ecological Economics", vol. 32.
 15. Moran D. D., Wackernagel M., Kitzes J. A., Goldfinger S. H., Boutaud A., 2007, Measuring sustainable development - Nation by nation, "Ecological Economics", vol. 64.
 16. Our Common Future. World Commission on Environment and Development, 1987, Oxford University Press, Oxford.
 17. Rees W. E., Wackernagel M., 1994, Ecological footprint and appropriated carrying capacity: measuring the natural capital requirements of the human economy, [w:] Investing in Natural Capital: the Ecological Economics Approach to Sustainability, A. M. Jansson, M. Hammer, C. Folke, R. Costanza (eds.), Island Press, Washington DC.
 18. Sleszynski J., Stachowiak M., 2002, Ecological Footprint: estimates for Poland and critical discussion, [in:] The 2002 International Sustainable Development Research Conference. Conference Proceedings, University of Manchester - ERP Environment, Shipley.
 19. Smeets E. M. W., van Vuuren D. P., 2000, Ecological footprint of Benin, Bhutan, Costa Rica and the Netherlands, "Ecological Economics", no. 34.
 20. Stachowiak M., Śleszyński J., 2002, How big is "Ecological Footprint" of the Polish economy?, ,,Ekonomia", nr 8.
 21. Śleszyński J., 2009, Ecological Footprint as a  sustainability indicator, [in:] Civilizational Competences and Regional Development in Poland, Z. B. Liberda, A. Grochowska (eds.), Warsaw University Press, Warsaw.
 22. van den Bergh J. C. J. M., Verbruggen H., 1999, Spatial sustainability, trade and indicators: an evaluation of the 'ecological footprint', "Ecological Economics", no. 29.
 23. Wackernagel M., 1994, How big is our ecological footprint? Using the concept of appropriated carrying capacity for measuring sustainability, The Write Stuff, Vancouver.
 24. World Wildlife Fund, 2015, http://www.wwf.pl/co_robimy/living_planet_report/ (data wejścia: 22.07.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.01.79.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu