BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikita Małgorzata (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Międzynarodowy system walutowy przyszłości
Future Internationl Monetary System
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 1 (79), s. 85-99, rys., tab., bibliogr. s. 98-99
Słowa kluczowe
Międzynarodowy system walutowy, Dolar amerykański (USD), Euro, Waluta, Bitcoin, Waluty światowe, Waluta międzynarodowa, Sztywny kurs walutowy
International monetary system, United States dollar (USD), Euro, Currencies, Bitcoin, World currency, International currency, Currency pegs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Upadek systemu z Bretton Woods (lata siedemdziesiąte XX wieku) zapoczątkował proces odchodzenia od stosowania jednolitego systemu kursowego przez kraje członkowskie MFW. Poszczególne kraje świata zaczęły samodzielnie podejmować decyzje w odniesieniu do prowadzonej przez nie polityki kursowej, uwzględniając wyłącznie interesy narodowe. Jednak ich decyzje bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie całego międzynarodowego systemu walutowego. Z pewnością obecny międzynarodowy system walutowy nie jest pożądanym systemem walutowym przyszłości. Ma on wiele wad. Główne z nich to ciągłe zmiany kursów walut i ich pozycji rynkowej oraz wzrastający popyt na pieniądz rezerwowy, jakim jest dolar amerykański. Poważnymi problemami są: obserwowana, chroniczna nierównowaga w bilansie obrotów handlowych wielu krajów, nagłe aprecjacje i deprecjacje walut i powstawianie tzw. baniek spekulacyjnych. Obecny międzynarodowy system monetarny odznacza się dużym stopniem niestabilności. Celem artykułu jest prezentacja i ocena różnych kierunków reformowania międzynarodowego systemu walutowego, jak również nakreślenie pożądanego kierunku zmian. W artykule przedstawiono międzynarodowe systemy walutowe, które obowiązywały na świecie w przeszłości (system waluty złotej, system waluty sztabowo-złotej, system z Bretton Woods), przybliżono istotę obecnie obowiązującego międzynarodowego systemu walutowego, tzw. systemu wielodewizowego, zaprezentowano wytyczne formułowane przez różnych ekonomistów na temat kierunków reformowania międzynarodowego systemu walutowego oraz ukazano pożądany kierunek zmian. (abstrakt oryginalny)

The collapse of the international monetary system of Bretton Woods ended the period of the unified exchange rate system used by IMF countries. Individual countries of the world began to make their own decisions regarding their exchange rate policies, taking into account only national interests. Their decisions, however, directly affect the functioning of the international monetary system. The current international monetary system (or 'non-system') is certainly not a desirable monetary system for the future. Its disadvantages are numerous. The main ones include the high volatility of exchange rates and the increasing demand for the reserve currency, i.e. the US dollar. Moreover, there is a considerable problem with the chronic inequality of the trade balance in many countries, sudden appreciations and depreciations of currencies, and speculative bubbles. The aim of the paper is to present and assess the different directions of reforming the international monetary system, as well as to outline the desired direction of changes. The paper discusses the past and current international monetary systems (the Gold Standard, the Gold Bullion Standard, the Bretton Woods system, and the current 'non-system'), with their advantages and drawbacks. The author reviews the different ideas for reforming the current system and indicates the one that seems to be the most appropriate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., 2003, Makroekonomia, Polskie Wwydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Dailami M., Masson P., 2011, Prospects for a Multipolar International Monetary System, Report, no. 2011:13, Danish Institute for International Studies, Copenhagen.
 3. Dobry, czyli polska waluta lokalna, 2014, http://3obieg.pl/dobry-czyli- polska-waluta-lo-kalna (data wejścia: 01.07.2015).
 4. Dorrucci E., Mckay J., 2011, The International Monetary System after the fianncial crisis, Occasional Paper Series, European Central Bank, Frankfurt.
 5. Dunin-Wąsowicz M., 2014, Euro w systemie międzynarodowym i potęga monetarna Unii Europejskiej, "Sprawy Międzynarodowe", nr 4.
 6. Eichengreen B., 2011, Exorbitant Privilege. The Rise and Fall of the Dollar, Oxford University Press, Oxford.
 7. El-Erian M., 2014, Rozdrabnianie dorobku Bretton Woods, http://www.obserwatorfinansowy.pl /tematyka/makroekonomia/rozdrabnianie-dorobku-bretton-woods (data wejścia: 05.07.2015).
 8. Farhi E., Gourinchas P. O., Rey H., 2011, Reforming the International Monetary System, Center for Economic Policy Research, England.
 9. Foreign exchange turnover in April 2013: preliminary ghbal results, 2013, Triennial Central Bank Survey, Bank for International Settlements September.
 10. Gordon R. J., 1986, The American Business Cycle: Continuity and Change, The National Buremu of Economic Research, University of Chicago Press, Chicago.
 11. Gruszecki T., 2010, Powraca dyskusja o przyszłości systemu walutowego świata, http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki- finansowe/powraca-dyskusja-o-przyszlosci-systemu-walutowego-swiata (data wejścia: 15.05.2015).
 12. Gruszecki T., 2013, Czy juan ma szansę zastąpić dobra, http://www.obserwatorfinansowy.pl/ tematyka/rynki-finansowe/ czy-juan-ma- szanse-zastapic-dolara (data wejścia: 03.07.2015).
 13. Gruszecki T., 2014, Czy świat finansów czeka Big Reset, http://www.obserwatorfinansowy.pl/ forma/rotator/czy-swiat-finansow-czeka-big-reset (data wejścia: 30.06.2016).
 14. Hartmann P., 2003, Currency Competition and Foreign Exchange Markets: The Dollar, the Yen and the Euro, Cambridge University Press, Cambridge.
 15. http://www.tradingeconomics.com/china/currency (data wejścia: 25.06.2015).
 16. https://www.imf.org/external/np/tre/sdr/sdrbasket.htm (data wejścia: 10.07.2015).
 17. Jurek M., 2013, Ujednolicenie systemów kursowych na świecie nie jest dziś możliwe, http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/ujednolicenie-systemow-kursowych-na-swiecie-nie-jest- dzis-mozliwe (data wejścia: 02.07.2015).
 18. Kuziemska K., 2015, Euro w roli waluty międzynarodowej, http://www.ugiw.umcs.lublin.pl/ VIII.pdf (data wejścia: 25.06.2015).
 19. Mauldin J., 2013, The Renminbi: Soon to Be a Reserve Currency?, http://www.mauldine conomics.com/frontlinethoughts/the-renminbi-soon-to-be-a-reserve-currency (data wejścia: 17.06.2015).
 20. Middelkoop W., 2014, The Big Reset: War on Gold and the Financial Endgame, Amsterdam University Press, Amsterdam.
 21. Mohan R., Patra M. D., Kapur M., 2013, The International Monetary System: Where Are We and Where Do We Need to Go?, IMF Working Paper, IMF, Washington, DC.
 22. Mundell R., Zak P. J., 2002, Monetary Stability and Economic Growth, A Dialog Between Leading Economists, Cheltenham, UK.
 23. Piński A. 2012 Rośnie wolna konkurencja na rynku walut, http://www.obserwatorfinansowy.pl /tematyka/rynki-finansowe/rosnie-wolna-konkurencja- na-rynku-walut (data wejścia: 28.04.2015).
 24. Pozorne uwolnienie kursu juana, 2014, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1094823. html (data wejścia: 18.03.2015).
 25. Prasad E., Ye L., 2012, The Renminbi's Role in the Global Monetary System, Discussion Paper, no. 6032, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, Bonn.
 26. Pronobis M., 2013, Czy Europejski Bank Centralny uratuje strefę euro?, "Analiza Natolińska", nr 9.
 27. Salerno J. T., 2010, Money sound and unsound, Mises Institute, Auburn, Alabama.
 28. Stiglitz J., 2014, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Vallee S., 2012, The Internationalisation Path of the Renminbi, "Brugel Working Paper", no. 2012/05, Brussels.
 30. White W., 2015, Why we need na International Monetary System, www.fuw.ch/why-we- need-an-international-monetary-system (data wejścia: 10.07.2015).
 31. Wyklad prof. R. Mundella podczas Lindou Nobel Laureate Meetings w 2011 roku,http://www.mediatheque.lindau-nobel.org/#/Video?id=615/ (data wejścia: 01.04.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.01.79.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu