BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raźniak Piotr (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Dorocki Sławomir (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Winiarczyk-Raźniak Anna (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Kryzys gospodarczy a funkcje kontrolno-zarządcze miast w dobie globalizacji
Economic Crisis Versus Control and Managerial Functions of Cities in Age of Globalization
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 1 (79), s. 100-117, rys., tab., bibliogr. s. 115-117
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Miasto, Korporacje, Globalizacja
Economic crisis, City, Corporation, Globalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, jak zmieni się pozycja miasta w momencie głębokiego kryzysu sektora dominującego w danym ośrodku. Kryzys jest tutaj rozumiany jako spadek wyników finansowych firm danego sektora, przez który korporacje należące do niego istotnie tracą na znaczeniu. W tym celu utworzono syntetyczny wskaźnik kompleksowego rozwoju sektorowego miast (KRJ), który ukazuje pozycję miasta względem wartości zlokalizowanych w nim poszczególnych siedzib zarządów według sektorów oraz stabilność ich pozycji po usunięciu najważniejszego sektora. W ten sposób otrzymano informację nie tylko o potencjale ośrodka, ale również o jego kompleksowym rozwoju lub też silnej specjalizacji. Zwrócono uwagę, iż niemal w połowie miast dominował sektor finansowy (nancials) oraz surowcowy (materials). Zauważono zróżnicowanie regionalne dominujących sektorów. Sektor produktów konsumenckich (consumerstapks) i surowcowy (materials) przeważał w Ameryce Północnej, a informatyczny (informationtechnology) i finansowy (financials) w Europie. Z kolei w Azji wystąpiło większe zróżnicowanie dominującego sektora. (abstrakt oryginalny)

In this paper, the authors attempt to determine the extent and manner of changes in the position of a city during a deep crisis of a sector dominant in this city/region. Crisis is understood here as a deterioration in the financial performance of companies of a sector when, as a result of the crisis, corporations from the sector suffer a significant decline. To achieve the research objective, a synthetic indicator of comprehensive sectoral development of cities is developed. The indicator illustrates the position of a city in terms of the value of corporate headquarters located in the city, by sector, and their stability after the removal of the dominant sector. With this approach, information can be generated about the potential of the centre and about its comprehensive development, or strong specialisation. It was noticed that in nearly 50% of the cities, the financial and material sectors dominated. Regional variation of the dominant sector was observed. Consumer staples and materials prevailed in North America, while the IT and financial sectors were dominant in Europe. Greater diversification of the dominant sector was reported for Asia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alderson A. S., Beckfield J., 2004, Power and position in the world city system, "American Journal of Sociology", no. 109.
 2. Beaverstock J. V., Boardwell J. T., 2000, Negotiating Globalization, Transnational Corporations and Global City Financial Centres in Transient Migration Studies, "Applied Geography", no. 20(3), DOI:10.1016/S0143- 6228(00)00009-6.
 3. Beaverstock J. V., Smith R. G., Taylor P. J., 1999, A rooster of world cities, "Cities", no. 6 (6), DOI: 10.1016/S0264-2751(99)00042-6.
 4. Becker R., Henderson V. 2000 Effects of Air Quality Regulations on Polluting Industries, "Journal of Political Economy", 108(2): 379-421, DOI: 10.1086/262123.
 5. Bocian A. F., 2011, Makroekonomia wzrostu - uwarunkowania globalne, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 49(1).
 6. Bocian A. F., 2014, Globalizacja - dylematy etyczne, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 67(1).
 7. Borowiec M., Dorocki S., 2011, Rola kapitału ludzkiego w procesie kształtowania innowacyjności układów regionalnych Francji, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, B. Namyślak (red.), Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i  Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 19, t. 1, Współczesne kierunki przemian społeczno-ekonomicznych, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 8. Cohen R. B., 1981, The new international division of labour, multinational corporations and urban hierarchy, [in:] Urbanization and Urban Planning in Capitalist Societies, D. M. Scott, A. Methuen (ed.), London-New York.
 9. Csomós G., Derudder B., 2014, European Cities as Command and Control Centres, 2006-11, "European Urban and Regional Studies", no. 21, DOI: 10.1177/0969776412453149.
 10. Csomós G., 2013, The Command and Control Centers of the United States (2006/2012): An Analysis of Industry Sectors Influencing the Position of Cities, ,,Geoforum", no. 12(50), DOI: 10.1016/j.geoforum.2013.09.015.
 11. Derudder B., Taylor P. J., Ni P., De Vos A., Hoyler M., Hansens H., Basens D., Huang J., Witlox F., Shen W., Yang X. 2010 Pathways of Change: Shifting Connectivities in the World City Network, 2000-08, ,,Urban Studies", no. 47, DOI: 10.1080/00330124. 2013.781488.
 12. Derudder B., Liu X., 2013, Analyzing Urban Networks Through the Lens of Corporate Networks: A Critical Review, "Cities", nr 31, DOI: 10.1016/j.cities.2012.07.009.
 13. Dorocki S., 2011, Inwestycje zagraniczne we Francji w dobie globalizacji, "Przedsiębiorczość-Edukacja", nr 7.
 14. Dorocki S., 2012, Regional Differentiation in the Development of French Towns - Quantitative Analysis, ,,Barometr Regionalny", no. 3(29).
 15. Dorocki S., Boguś M., Jastrzębski J. P., 2014, Rozwój biotechnologii w miastach wybranych krajów Unii Europejskiej, "Studia Miejskie", nr 13.
 16. Dorocki S., Borowiec M., 2012, The process of transformation of academic centres as a factor upgrading the quality of human capital in the regions of France, "Bulletin of Geography. Socio-economic Series", no. 18, D0I:10.2478/v10089-012-0016-2.
 17. Forbes Global2000, http://www.forbes.com (data wejścia: 10.06.2013).
 18. Friedmann J., 1986, The world city hypothesis, "Development and Change", no. 17.
 19. Friedmann J., Wolff G., 1982, World city formation: an agenda for research and action (urbanization process), "International Journal of Urban & Regional Research", no. 6(3).
 20. Godfrey B. J., Zhou Y., 1999, Ranking World Cities: Multinational Corporations and the Global Urban Hierarchy, "Urban Geography", no. 20(3), D0I:10.2747/0272-3638. 20.3.268.
 21. Hall P., 1966, The World Cities, Heinemann, London.
 22. Henderson V., Kuncoro A., Turner M., 1992, Industriell Development in Cities, National Bureau Of Economic Research, Cambridge US.
 23. Hymer S., 1972, The multinational corporation and the law of uneven development, [in:] Economics and World Order from the 1970s to the 1990s, J. Bhagwati (ed.), Collier-MacMillan, New York.
 24. Liu X., Derudder B., Witlox F., Hoyler M., 2014, Cities As Networks within Networks of Cities: The Evolution of the City/Firm-Duality in the World City Network, 2000-2010, "Tijdschriftvooreconomischeensocialegeographie", no. 105(4), DOI: 10.1111/tesg.12097.
 25. Lüthi S., Thierstein A., Goebel V., 2010, Intra-firm and Extra-firm Linkages of the Knowledge Economy - The Case of the Mega-City Region of Munich, "Global Networks", no. 10(1), DOI: 10.1111/j.1471-0374.2010.00277.x.
 26. Pain K., 2008, Looking for the 'Core' in Knowledge Globalization: The Needfor a New Research Agend, "Globalization and World Cities", no. 286.
 27. Płaziak M., Szymańska A. I., 2014a, Role of modern factors in the process of choosing a location of an enterprise, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", no. 120, DOI: 10.1016/ j.sbspro.2014.02.083.
 28. Płaziak M., Szymańska A. I., 2014b, Importance of Personal Factor in Decisions on Locating Enterprises, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", no. 110, DOI: 10.1016/ j.sbspro.2013.12.881.
 29. PricewaterhouseCoopers, http://www.pwc.com (data wejścia: 15.05.2013).
 30. Raźniak P., Winiarczyk-Raźniak A., 2015, Did the 2008global economic crisis affect large firms in Europe?, "Acta Geographica Slovenica", no. 55(1), DOI: http://dx.doi.org/ 10.3986/AGS.740.
 31. Raźniak P., Dorocki S., Winiarczyk-Raźniak A., 2015, Ranga miasta w świetle syntetycznego wskaźnika stabilności gospodarcze "Studia Miejskie", nr 18.
 32. Raźniak P., Nowotnik D., 2015, Pozycja gospodarcza miast Europy Środkowo-Wschodniej na tle świata, "Ekonomia Międzynarodowa", nr 9.
 33. Raźniak P., Winiarczyk-Raźniak A., 2014, Czy kryzys gospodarczy wpłynął na największe firmy w Europie?, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 27.
 34. Raźniak P., 2014, City's position in international rankings and quality of offered tourist service, "Tourism", nr 62(2), UDC:338.46:[338.48-6:005 (438).
 35. Sassen S., 1988, The Mobility of Labor and Capital. A study in international investment and capital flow, Cambridge University Press, Cambridge.
 36. Sassen S., 2000, The Global City: Strategic Site/New Frontier, "American Studies", no. 41(2/3).
 37. Sassen S., 2011, Cities in a World Economy, fourth edition, Sage Publications, Thousand Oaks, Calif.
 38. Szydło W., 2013, Globalny kryzys 2007-2009 w świetle podejścia ortodoksyjnego - wybrane problemy, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 63(3).
 39. Szymańska A. I., 2012, Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 8.
 40. Taylor P. J., Ni P., Derudder B., Hoyler M., Huang J., Lu F., Pain K., Witlox F., Yang X., Basens D., Shen W., 2010, Measuring the World City Network: New Results and Developments, "Globalization and World Cities Research Bulletin", no. 300.
 41. Taylor P. J., Csomós G., 2012, Cities as control and command centres: Analysis and interpretation, "Cities", no. 29(6), DOI:10.1016/j.cities.2011.09.005.
 42. Taylor P. J., Aranya P., 2008, A Global "Urban Roller Coaster"? Connectivity Changes in the World City Network, 2000-04, "Regional Studies", no. 42, DOI: 10.1080/00343 400601145202.
 43. Taylor P. J., Catalano G., Walker D. R. F., 2002, Measurement of the World City Network, "Urban Studies", no. 39(1), DOI: 10.1080/00420980220080011.
 44. Taylor P. J., 2004, World City Network: A Global Urban Analysis, Routledge, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.01.79.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu