BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzikowski Mateusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Celowość wprowadzenia koncepcji flexicurity w Polsce
Advisability of Implementing Flexicurity in Poland
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 1 (79), s. 135-148, bibliogr. s. 147-148
Słowa kluczowe
Zasiłki dla bezrobotnych, Elastyczność rynku pracy, Rynek pracy
Unemployment benefits, Labour market flexibility, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano krytyczną ocenę postulowanego przez Komisję Europejską wprowadzenia na poziomie krajów członkowskich rozwiązań charakterystycznych dla modelu flexicurity. Wskazano konieczne zmiany, których przyjęcie mogłoby zwiększyć efektywność polskiego rynku pracy przez zwiększenie dynamiki przepływów pomiędzy zasobami rynku pracy. Ogniskują się one wokół czterech elementów, tj.: zwiększenia wydatków na aktywne polityki rynku pracy (ALMP), reformy systemu zasiłków dla bezrobotnych, zwiększenia elastyczności zatrudnienia oraz promowania udziału w procesie kształcenia ustawicznego przez osoby będące w wieku produkcyjnym. (abstrakt oryginalny)

The paper contains a critical analysis of the constituents of the so-called flexicurity model, recommended by the European Commission proposed to be adopted by the member states. Several practical solutions which could increase the efficiency of the Polish labour market are recommended. Introducing them may positively influence the dynamics of the flows between labour market stocks. They focus on the following four aspects: the improvement of the efficiency of ALMP expenditures, changes in the unemployment benefit system, labour code reforms, and the promotion of participation in lifelong learning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen T. M., 2012, A Flexicurity Labour Market in the Great Recession: The Case of Denmark, "De Economist", 160.
 2. Auer P., Chatani K., 2011, Flexicurity: Still going strong or a victim of crisis?, [in:] Research Handbook on the Future of Work and Employment Relations, K. Townsend, A. Wilkinson (eds.), Edward Elgar, Cheltenham.
 3. Bertozzi F., Bonoli G., 2009, Measuring flexicurity at the macro level - conceptual and data availability challenges, "Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe", October.
 4. Ciuca V., Pasnicu D., Son L., Sipos C., Iordan M., 2009, The Romanian Flexicurity - a response to the European labour market needs, "Romanian Journal of Economic Forecasting", vol. 10, no. 2.
 5. Daemmrich A., Bredgaard T., 2013, The Welfare State as an Investment Strategy: Denmark's Flexicurity Policies, [in:] The Oxford Handbook of Off shoring and Global Employment, A. Bardhan, D. Jaffee, C. Kroll (eds.), Oxford University Press, Oxford.
 6. Esping-Andersen G., 2010, Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 7. European Commission, 2006, Employment in Europe 2006, Office for Official Publication of the European Communities, Luxembourg.
 8. European Commission, 2007, Towards Common Principles of Flexicurity. More and better jobs through flexibility and security, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 9. European Expert Group on Flexicurity, 2007, Flexicunty Pathways. Turning Hurdles Into Stepping Stones, European Expert Group on Flexicurity, Brussels.
 10. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), 2012, The second phase of flexicurity: an analysis of practices and policies in the Member States, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), Dublin.
 11. Flexicurity w Polsce, diagnoza i rekomendacje. Raport z badań, 2009, E. Kryńska (red.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 12. Guzikowski M., 2011, Reformujący Holender, czyli jak wydatki na renty zmniejszyć o połowę, na zasiłki dla bezrobotnych - prawie czterokrotnie i pracować o trzy lata dłużej?, Analiza FOR nr 14, Warszawa.
 13. Guzikowski M., 2013, Kapitał ludzki a  zachowanie jednostki, na rynku pracy, [w:] Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w  skali światowej, R. Bartkowiak, P. Wachowiak (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 14. Guzikowski M., Ambroży A., 2013, Wnioski płynące dla Polski z doświadczeń szwedzkich w prowadzeniu aktywnych polityk rynku pracy (ALMP), "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 134.
 15. Kucharski M., 2012, Koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 16. Laporsek S., Dolenc P., 2011, The Analysis of Flexicurity in the EU Member States, "Tran-sylvanian Review of Administrative Sciences", no. 32 E.
 17. Madsen P. K., 2003, The Danish Model of Flexicurity. Experiences and Lessons To Learn, ETUI, Conference on Flexicurity, Brussels.
 18. Sengenberger W., 1990, Flexibility in the Labor Market - Internal versus External Adjustment in International Comparison, [in:] Labor Market Adjustments to Structural Change and Technological Progress, R. Schettkat, E. Appelbaum (eds.), New York.
 19. Standing V. G., 2000, Elastyczne zatrudnienie i regulacje. Konstruktywne myślenie o przyszłości zjednoczonej Europy, [w:] Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna, S. Goli-nowska, M. Walewski (red.), CASE, Warszawa.
 20. Wilthagen T., Tros F., 2004, The Concept of Flexicurity: A New Approach to Regulating Employment and Labour Markets, "European Review of Labour and Research", vol. 10, no. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.01.79.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu