BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frejtag-Mika Eliza (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Kryzys finansowy jako źródło zagrożeń depozytów bankowych
Financial Crisis as a Threat for Bank Deposits
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2015, nr 2, s. 36-46, bibliogr. 16 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy. Istota, przebieg i konsekwencje
Słowa kluczowe
Depozyt bankowy, Kredyt, Kryzys finansowy
Bank deposit, Credit, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie realizacji konwergencji realnej krajów EŚW, z wyżej rozwiniętymi UE-27 w oparciu o źródła wtórne, z ekspozycją Polski. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jak globalny kryzys finansowo gospodarczy 2008-2012 wpłynął na ten proces. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera wyjaśnienie koncepcji konwergencji regionów, jako problemu kontrowersyjnego i stopnia realizacji bezwzględnej konwergencji realnej beta w krajach EŚW. Druga część obejmuje ogólną analizę struktury gospodarczej krajów EŚW, stanowiącą podstawę względnej konwergencji realnej. Wyciągnięto następujące wnioski: 1. W okresie 2004-2013 konwergencja realna w niewielkim zakresie była stymulowana przez fundusze UE. Niestety postęp był spowolniony przez kryzys ekonomiczny. 2. Brak komplementarności struktur gospodarczych uniemożliwił realną warunkową konwergencję krajów EŚW, w porównaniu z rozwiniętymi krajami UE-27. Dodatkowo, ten mankament stwarza nie tylko zagrożenie dla przyspieszenia realnej bezwarunkowej konwergencji, lecz nawet dla możliwości wystąpienia dywergencji. 3. W części końcowej przedstawione są propozycje dla Polski. Słowa kluczowe: konwergencja, komplementarność, struktura gospodarki, kraje Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW),UE-27, dywergencja.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to investigate the implementation of the real convergence of the CEE countries in comparison to the developed EU countries (EU-27) (and in particular Poland) on the basis of secondary data. The main question concerned the impact of the global financial and economic crisis 2008-2012 on the process. The paper consists of two parts. The first explains the concept of the regional convergence as a controversial problem and the extent of the realization of the beta real unconditional convergence in CEE countries. The second part analyses the economic structure of CEE countries which constitutes the basis of the conditional real convergence. The following conclusions were drawn: 1. In the period 2004-2013 small real convergence has been stimulated by EU funds. Unfortunately, the progress has been slowed-down by economic crisis. 2. The lack of complementarity of economic structures disabled the real conditional convergence of CEE countries, in comparison to the developed EU-27 countries. In addition, this deficiency poses not only a threat to the acceleration of real unconditional convergence but even the possibility of the occurrence of divergence. 3. Finally, some proposals for Poland are presented.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barber B. (2008), Skonsumowania: Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
 2. Davidson P. (1992), Would Keynes be a New Keynesian?, "Eastern Economic Journal", No 4.
 3. Frejtag-Mika E. (2013), Myśl liberalna a dylematy rozwoju w dobie kryzysu gospodarczego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 281.
 4. Frejtag-Mika E. (2009), The financial crisis in the perception of economic thought. Implications for the world and Poland and attempts at overcoming the crisis, w: E. Skawińska (ed.), The perspectives of Polish economy management in globalization environment, Publishing House of Poznan University of Technology.
 5. Hicks J.R. (1937), Mr. Keynes and the "Classics": A Suggested Interpretation, "Econometrica" April.
 6. Kalecki M. 91979), Kapitalizm, koniunktura i zatrudnienie, w: Dzieła, t.1, Wyd. PWE, Warszawa.
 7. Kaźmierczak C. (2015), Banki są bezpieczne, a ty?, "Gazeta Wyborcza" 28-29 marzec.
 8. Keynes J.M. (1985), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wyd. 2, tłum. M. Kalecki, S. Rączkowski, PWN, Warszawa 1985, wyd. ang. The General theory of employment, interest and money, Macmillan, London 1936.
 9. Matysek-Jędrych A. (2007), System finansowy - definicja i funkcje, "Bank i Kredyt" październik.
 10. Mikita M. (2009), Nowa rola rynku finansowego w gospodarce światowej, w: J. Bednarczyk, S. Bukowski, J. Misala (red.), Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 11. Minsky H.P. (1992), The financial instability hypothesis, Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper No. 74, May.
 12. Mutton K. 92013), Zagrożenie depozytów bankowych - cypryjski scenariusz, "Nexus" Nr 6(92).
 13. Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 14. Robinson J. (1936), Economic Philosophy, Aldine Publishing, Chicago.
 15. Soros G. (1999), Kryzys światowego kapitalizmu. Zagrożenia dla społeczeństwa otwartego, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
 16. Szymański W. (2005), Globalizacja, wyzwania, zagrożenia, Wyd. Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu