BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk-Gołąb Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Tax Harmonization in the European Union and the Development of Entrepreneurship in the Field of Small and Medium-Sized Enterprises
Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej oraz rozwój przedsiębiorczości w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2016, t. 43, nr 3, s. 123-138, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Harmonizacja, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorczości, Podatki
Harmonisation, Small business, Entrepreneurship development, Taxes
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedsiębiorczość jest kluczowym elementem dynamiki rynku. Jej rozwój prowadzi do wejścia na rynek nowych podmiotów gospodarczych, które stymulują wzrost konkurencyjności i rozwoju gospodarczego. Jednym z podstawowych celów Unii Europejskiej jest stworzenie wspólnego rynku wewnętrznego i sprzyjających warunków do takich wymagań, jak swoboda przepływu towarów, usług, kapitału i ludzi oraz system zapewnienia niezakłóconej konkurencji. Jest to możliwe ze względu na działania wspierające rozwój przedsiębiorczości, w szczególności poprzez tworzenie korzystnych warunków podatkowych. Niniejszy artykuł poświęcony jest prezentacji wybranych podatków korporacyjnych w Polsce i Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

Entrepreneurship is a key element of market dynamism. Its development is conducive to market entry of new economic entities, which stimulates the growth of competition and economic development. One of the fundamental objectives of the European Union is to create a common internal market and the conditions conducive to such demands, like freedom of movement of goods, services, capital and people and a system to ensure undistorted competition. It is possible due to the measures supporting the development of entrepreneurship and in particular through the creation of favorable tax conditions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audretsch D.B., Entrepreneurship, Determinant and Policy in a Europe - U.S. Comparison, Kluwer Academic Publishers, Boston 2002
 2. Bednarz J., Gostomski E., Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Wyd. UG, Gdańsk 2009
 3. Bird M., Gendron P., VAT Revisited - A new Look at the Value Added Tax in Developing and Transitional Countries, International Tax Program, University of Toronto, October 2005
 4. Czarkowska K.,UE wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Polski przedsiębiorca w Unii Europejskiej, Wyd. Hubertus, Warszawa 2000
 5. de Mooij R., Fuest C., Klemm A, Does the Enlarged European Union Need a Minimum Corporate Tax Rate?, Intereconomics Review of European Economic Policy, Forum 4/2004
 6. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2009
 7. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa 2011
 8. Gauchowski J., Polskie prawo podatkowe, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2004
 9. Kenig-Witkowska M., (red.) Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007
 10. Kołakowska E., Podatki bezpośrednie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, w: Polityka podatkowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2004
 11. Kosikowski C, Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2008
 12. Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej. Długookresowe tendencje i reakcja na kryzys, PWE, Warszawa 2012
 13. Kroger F., Vizjak A., Kwiatkowski A., Sukces w niszach rynkowych. Strategie uzyskiwania globalnej przewagi konkurencyjnej, Studio Emka, Warszawa 2006
 14. H. Litwińczuk, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Kik, Warszawa 2001
 15. Łuczka T., Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997
 16. Makowicz B., Harmonizacja podatków pośrednich w UE, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2004, nr 2.
 17. Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy?, OPO, Bydgoszcz 2004
 18. Oręziak L., Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej, Implikacje dla Polski, Wyd. WSHiP, Warszawa 2007
 19. Piech K., Kulikowski M., Przedsiębiorczość szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut wiedzy SGH, Warszawa 2003
 20. Piecuch T., Przedsiębiorczość . Podstawy teoretyczne, C. H. Beck, Warszawa 2010
 21. Pietrzyk J., Polityka Regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2002
 22. Shane S, A General Theory of Entrepreneurship. the Individual - Opportunity Nexus, Edward Elgar Pub., Northampton, 2003
 23. Skowronek - Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Wydawnictwo CH BECK, Warszawa 2007
 24. Strużycki M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa 2004
 25. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006
 26. Tokarski M, Factoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wolters Kluwer, Kraków 2005
 27. Woźniak M.G., Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006
 28. Wyrzyszkowski W., Podatkowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013
 29. Revenue Statistics, Special Feature: The Balance Between Direct and Indirect Taxes 1965-2006, OECD, Paris 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.035
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu