BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tutaj Jerzy (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Procedura przygotowania i wdrażania strategii rozwoju województwa dolnośląskiego jako przykład zarządzania projektem przez Urząd Marszałkowski
Procedure for Preparation and Implementation of the Strategy of Dolnośląskie Province Development as an Example of Project Management by Marshal's Office
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2016, t. 43, nr 3, s. 151-164, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju regionalnego, Zarządzanie projektem, Monitorowanie procesów, Konsultacje społeczne
Regional development strategy, Project management, Process monitoring, Public Consultations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Lower Silesian Voivodeship
Abstrakt
W artykule przedstawiono proces aktualizacji Strategii Rozwoju Dolnego Śląska - jako przykład zarządzania projektem publicznym, który był realizowany przez Urząd Marszałkowski w latach 2011-2013 głównie w oparciu o własne siły, w odróżnieniu od dwóch pierwszych tego rodzaju dokumentów. Szczególny nacisk położono na proces wdrażania, poprzez przyjęcie ciekawych rozwiązań w części monitorowania tego dokumentu planistycznego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the process of updating the Development Strategy for Dolny Śląsk - as an example of public management of the project, which was implemented by the Marshal's Office in 2011-2013, mainly on the basis of its own strength, in contrast to the first two of these documents. Particular emphasis is placed on the process of implementation, through the adoption of interesting solutions in the part of the monitoring of the planning document. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gasik S. (2014), Model zarządzania projektami publicznymi, "KNUV", nr 2/40.
 2. Gorzelak G., Jałowiecki B. (2001) Strategie rozwoju regionalnego województw: próba oceny , "Studia regionalne i lokalne", nr 1/5.
 3. Klasik A. (2000), Strategia rozwoju regionu, "Studia regionalnej i lokalne", nr 3/3.
 4. Krupski R. (2002), Zarządzanie strategiczne organizacji publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Lisiński M. (2004), Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.
 6. Lisiński M. (1992), Wariantowanie w projektowaniu organizatorskim, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", nr 105, Kraków.
 7. Noworól A. (2011), Kierunki i zmiany niezbędne do stworzenia docelowego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie regionalnym (uwzględniające dotychczasowe dokumenty strategiczne), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 8. Szlachta J., Zaleski J. (2010), Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020, "Gospodarka Narodowa", nr 10.
 9. Analiza zgłoszonych Inicjatyw Systemu Ewidencji Inicjatyw Projektowych, Urząd Marszałkowski 2012.
 10. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, "Monitor Polski" 2010, nr 36, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 11. Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Zespołem Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 12. Sprawozdanie z Konsultacji Społecznych Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, Wrocław 2013.
 13. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.
 14. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2011 r w sprawie podmiotów zaangażowanych w proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, Wrocław
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.037
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu