BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubica Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Indywidualny aspekt adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy w świetle badań empirycznych
Aspects of Individual Adaptability of Employee Adaptation Process in an International Work Environment
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 195-206, tab., bibliogr. 16 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Środowisko pracy, Internacjonalizacja, Adaptacja społeczno-zawodowa
Working environment, Internationalization, Socially-professional adaptation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rosnąca konkurencja międzynarodowa sprawia, że przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują wysiłki zmierzające do internacjonalizacji swojej działalności, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic instytucjonalnych i kulturowych. Te ostatnie odgrywają szczególną rolę w podejściu do doboru oraz rozwoju pracowników, gdzie oprócz kryteriów merytorycznych pod uwagę muszą być brane osobowość oraz kompetencje behawioralne pracownika, wpływające na proces adaptacji oraz późniejszą efektywność w międzynarodowym środowisku pracy. Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie czynników indywidualnych, wpływających na adaptowalność pracownika, a także ocena, czy poziom umiędzynarodowienia środowiska pracy wpływa na decyzje poszczególnych osób oraz samych firm na wybór pracownika/pracodawcy. Studia literaturowe zostały uzupełnione wnioskami z badań prowadzonych w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/N/HS4/03179. (abstrakt oryginalny)

As a result of growth of international competition, companies increases their affords to internationalize the business simultaneously paying attention on institutional and cultural differences. This is why one of challenges faced by contemporary organizations is to select and develop employees not only substantively competent, but also equipped with proper features, skills and behaviors having impact on adaptation process and further employees' performance in an international work environment. The aim of the article is to identify individual aspect of employee' adaptability and to assess if the level of the international work environment influences on recruitment decision. Literature studies are completed with empiric data, gather on the basis of the research project financed by National Research Center (NCN - DEC-2013/11/ N/HS4/03179). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berry J. W., Poortinga Y. H., Segal M. H., Dasen P. R. (1992), Cross-cultural psychoogy: Research and applications, Cambridge University Press, New York.
 2. Cosack S., Guthridge M., Lawson E. (2010), Retaining Key Employees in Times of Change, "McKinsey Quarterly", No. 3.
 3. Cullen K. L., Edwards B. D., Casper W. C., Gue K. R. (2014), Employees' Adaptability and Perceptions of Change-Related Uncertainty: Implications for Perceived Organizational Support, Job Satisfaction, and Performance, "Journal of Business and Psychology", Vol. 29, No. 2.
 4. Griffin B., Hesketh B. (2003), Adaptable behaviours for successful work and career adjustment, "Australian Journal of Psychology", No. 55.
 5. Judge T. A., Thoresen C. J., Pucik V., Welbourne T. M. (1999), Managerial coping with organizational change: A dispositional Perspective, "Journal of Applied Psychology", No. 84.
 6. Kubica I. (2012), Pozyskanie i przygotowanie ekspatrianta do wyjazdu na misję zagraniczną, w: Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Pocztowski A. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 7. Majbroda K. (2011), Antropolog(ia) wobec globalizującego się świata. Globalizacja - nowa nazwa dla starych stylów myślenia w antropologii kulturowej?, "Kultura - Historia - Globalizacja", nr 9.
 8. Majka-Rostek D. (2010), Kompetencja międzykulturowa jako wymóg współczesnej komunikacji, w: Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności, Majka-Rostek D. (red.), Difin, Warszawa.
 9. Matsumoto D., Juang L. (2007), Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 10. Mendenhall M. E., Stevens M. J., Bird A., Oddou G. R., Osland J. S. (2011), Intercultural Effectiveness Scale. Technical Report, The Kozai Group Inc., Chesterfield.
 11. Pasmore W. A. (2011), Tipping the balance: Overcoming persistent problems in organizational change, w: Research in organizational change and development, Shani A. B., Woodman R. W., Pasmore W. A. (red.), Emerald Group Publishing Limited, Bradford.
 12. Ployhart R. E., Bliese, P. D. (2006), Individual ADAPTability (I-ADAPT) theory: Conceptualizing the antecedents, consequences, and measurement of individual differences in adaptability, w: Understanding adaptability: A prerequisite for effective performance within complex environments, Burke C. S., Pierce L., Salas E. (red.), Elsevier, Amsterdam.
 13. Pulakos E. D., Schmitt N., Dorsey D. W., Arad, S., Borman, W. C., Hedge J. W. (2002), Predicting adaptive performance: Further tests of a model of adaptability, "Human Performance", Vol. 15, No. 4, Londyn.
 14. Schroeder M. (2010), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 15. Wiatrowski Z. (2007), Wyznaczniki i szanse bycia współczesnym pracownikiem, w: Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników, Kwiatkowski S. M. (red.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 16. Zorzie M. (2012), Individual adaptability: testing a model of its development and outcomes, Michigan State University, Michigan.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu