BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosiewicz-Górecka Urszula (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Nakłady inwestycyjne zagranicznych przedsiębiorstw handlowych i ich wpływ na handel w Polsce
Foreign Commercial Enterprises' Investments and Their Impact on Trade in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2015, nr 3, s. 47-58, tab., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Marketingowe uwarunkowania rozwoju organizacji
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Wydatki inwestycyjne, Przedsiębiorstwo handlowe, Handel detaliczny, Handel hurtowy, Przedsiębiorstwo zagraniczne, Handel, Inwestycje, Inwestycje w handlu, Nakłady inwestycyjne
Foreign investment, Investment expenditures, Commercial enterprises, Retail trade, Wholesale trade, Foreign enterprises, Trade, Investment, Trade investments, Capital expenditure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja skali i struktury nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw handlowych z kapitałem zagranicznym i określenie ich wpływu na handel artykułami konsumpcyjnymi w Polsce. Przedmiotem analizy jest wielkość, dynamika oraz struktura nakładów inwestycyjnych oraz liczba i dynamika sklepów i magazynów hurtowych oraz ich struktura wg wielkości i form handlu. Analizą objęto również miękkie skutki inwestycji tj. organizację handlu, rozwój marek własnych. Dla określenia wpływu inwestycji przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym na handel w Polsce, zastosowano analizę porównawczą stanu i struktury zasobów rzeczowych zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw handlowych, sposobu organizacji firm oraz zarządzania sferą zakupu i sprzedaży. Analiza objęła lata 2008-2013. Podstawę analizy stanowiły dane GUS (ostatnie dostępne pochodzą z 2013 r.), a także inne materiały ze źródeł wtórnych (artykuły, referaty, zasoby internetu) oraz własne badania dotyczące organizacji handlu detalicznego i hurtowego.(abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to identify the scale and structure of investments carried out by commercial enterprises with foreign capital share and to determine their impact on trade in consumer goods in Poland. The subject matter of analysis is the volume, dynamics and structure of investment outlays as well as the number and dynamics of shops and warehouses and their structure by the size and form of trade. The analysis also covered soft effects of investments, i.e. trade organisation and private label development. In order to determine the impact of investments carried out by enterprises with foreign capital on trade in Poland the author carried out a comparative analysis of the state and structure of tangible assets of foreign and national commercial enterprises, the way the firms are organised, and management of the sphere of purchases and sales. The analysis comprised the years 2008-2013. The basis for the analyses was CSO's data (the recent available are from the year 2013) as well as other materials from secondary sources (articles, papers, Internet's resources) and own surveys on the organisation of retail and wholesale trade.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dane GUS za 2013 rok specjalnie zamawiane przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (2014).
  2. Chojnacka U. (2011), Przywiązać i zatrzymać klienta, "Detal Dzisiaj", nr 13-14.
  3. Deflacja zjadła detalowi marże (2015), "Wiadomości Handlowe", nr 5.
  4. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  5. Franczyza kształtuje rynek handlu. Wkrótce niezależne sklepy będą rzadkością, dostęp: http://www.portalspozywczy.pl/98727.html - aktywna na dzień 25 03 2014.
  6. Kłosiewicz-Górecka U. (2014), Handel detaliczny w latach 2007-2011, [w:] Raporty. Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2014, Kłosiewicz-Górecka U. (red.), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
  7. Kłosiewicz-Górecka U. (2012), Stan i kierunki rozwoju inwestycji w sferze handlu wewnętrznego w Polsce, "Marketing i Rynek" nr 2.
  8. Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  9. Rynek wewnętrzny (2009, 2013), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  10. Ziółkowska M. (2015), W poszukiwaniu idealnej franczyzy, "Poradnik Handlowca" nr1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu