BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Werewka Jan (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Wietecha Marcelina (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Analiza wpływu kompetencji miękkich przy przejściu programistów na stanowiska kierowników projektów
Impact Analysis of Soft Skills in Transition from Software Developer to Project Manager Positions
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 4 (38), s. 64-90, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Kompetencje, Zarządzanie projektem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Awans pracowniczy, Kierownik projektu
Competences, Project management, Human Resources Management (HRM), Workers promotion, Project manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Działy HR w firmach informatycznych zazwyczaj definiują dla swoich pracowników możliwości awansu lub przekwalifikowania. Taka potrzeba wynika z jednej strony z konieczności adaptacji kompetencji pracowników do potrzeb firmy, z drugiej zaś - z potrzeby wyjścia naprzeciw aspiracjom pracowników firmy. W artykule skoncentrowano się na zagadnieniu przechodzenia programistów na stanowiska kierownicze, a w szczególności na stanowiska kierowników projektów. W pracy rozpatrzono zagadnienie definiowania kompetencji pracowniczych i budowanie ścieżek kariery w firmach informatycznych. Przedstawiono wyniki badań dotyczące poglądu programistów na kompetencje kierowników projektów. Rozpatrywano stanowisko firm informatycznych wobec kompetencji miękkich na stanowiskach kierownika projektu i programisty na podstawie analizy ofert pracy. Sformułowano wnioski przydatne do działów HR i programistów dotyczące zmiany stanowisk programistów na stanowiska kierownicze.(abstrakt oryginalny)

The HR departments in IT companies usually define for their employees opportunities for promotion or retraining. This results from the goals to adapt workers' skills to the company requirements on the one hand and the needs to meet the aspirations of employees on the other. The article focuses on the issue of developers transitions to the management positions, in particular that of the project manager. The study examines the issue of employee competencies definitions and careers building in IT companies. The studies present developers views on the competencies of project managers. The position of IT companies regarding soft skills of software developers and project managers is investigated based on published job offers. In the conclusions some proposals for HR departments and developers are given regarding transition from software developer to project management positions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandach M., 2013, Trening umiejętności społecznych jako forma podnoszenia kompetencji społecznych, Ekonomia i Zarządzanie, 5(4), http://doi.org/10.12846/j.em.2013.04.06, s. 82-97.
 2. Belbin R.M., 1984, Management Teams: Why They Succeed or Fail, Butterworth-Heinemann Ltd., London.
 3. Bourque P., Fairley R.E., IEEE Computer Society, 2014, SWEBOK: Guide to the software Engineering Body of Knowledge.
 4. Cartwright C., 2007, Using the Project management competence [i.e. Project manager competency] development framework to improve project management capability, http://www.pmi.org/learning/importance-project-manager-competency-development-framework-716915 (15.10.2015).
 5. Filipowicz G., 2014, Zarządzanie kompetencjami: perspektywa firmowa i osobista, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Herzberg F. i in., 1959, Motivation to Work, 2nd Revised edition edition, John Wiley & Sons Inc., New York.
 7. Holtkamp P., Jokinen J.P.P., Pawlowski J.M., 2015, Soft competency requirements in requirements engineering, software design, implementation, and testing, Journal of Systems and Software, 101, http://doi.org/10.1016/j.jss.2014.12.010, s. 136-146.
 8. Jabłoński M., 2009, Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się: metody doskonalenia i rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 9. Jankowski T., 2015, Taksonomia Blooma, Krathwohla i Simpsona, http://www.jankowskit.pl/metodyka-nauczania-i-dydaktyka/taksonomia-blooma.html.
 10. Jelonek D., Łukasik-Makowska B., 2014, Efekty kształcenia jako podstawa projektowania programu studiów na kierunku informatyka ekonomiczna, Informatyka Ekonomiczna 2, http://doi.org/10.15611/ie.2014.2.23.
 11. Kobata K., Uesugi T., Adachi H., Aoyama M., 2014, A Curriculum Development Methodology for Professional Software Engineers and its Evaluation, 2014 International Conference on Teaching, Assessment and Learning (TALE) http://doi.org/10.1109/TALE.2014.7062552, s. 480-487.
 12. Maslow A.H., 1943, A Theory of Human Motivation, Psychol Rev Publisher.
 13. Matturro G., Raschetti F., Fontan C., 2015, Soft Skills in Software Development Teams: A Survey of the Points of View of Team Leaders and Team Members, 2015 IEEE/ACM 8th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE), http://doi.org/10.1109/CHASE.2015.30, s. 101-104.
 14. McGregor D., 1960, The Human Side of Enterprise, annotated edition edition, McGraw-Hill Professional, New York.
 15. Mirska J., 2012, Kompetencje miękkie w IT - wymysł czy konieczność?, Wiadomości - Computerworld, http://www.computerworld.pl/news/387001/Kompetencje.miekkie.w.IT.wymysl.czy.koniecznosc.html (15.10.2015).
 16. Pinkowska M., Lent B., Keretho S., 2011, Process based identification of software project manager soft skills, 2011 Eighth International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), http://doi.org/10.1109/JCSSE.2011.5930145, s. 343-348.
 17. PMI, 2002, Project Manager Competency Development Framework (revised edition), Pa.: Project Management Institute, Newtown Square.
 18. PMI (red.), 2007, Project Manager Competency Development: Framework (2 edition), Pa: Project Management Institute, Newton Square.
 19. Smółka P., 2008, Kompetencje społeczne: metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Oficyna Wolters Kulwer Polska.
 20. Tannenbaum R., Schmidt W.H., 1973, How to choose a leadership pattern, Harvard Business Review, http://www.expert2business.com/itson/tannenbaum.pdf.
 21. The Open Group, 2011, TOGAF Version 9.1, 10th new edition edition, van Haren Publishing, Zaltbommel.
 22. Thurner V., Bottcher A., Kamper A., 2014, Identifying base competencies as prerequisites for software engineering education, 2014 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), http://doi.org/10.1109/EDUCON.2014.6826240, s. 1069-1076.
 23. Turek M., Werewka J., 2015, Motivation Modeling and Metrics Evaluation of IT Architect Certification Programs, [w:] Beyond Databases, Architectures and Structures, T. 521, Kozielski W.S., Mrozek D., Kasprowski P., Małysiak-Mrozek B., Kostrzewa D. (red.), Springer International Publishing, Cham, http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-18422-7_41, s. 463-472.
 24. Vroom V., 1964, Work and Motivation, John Wiley, New York.
 25. Werewka J., Jamróz K., Pitulej D., Stępień K., 2014, Zagadnienie rozwoju i oceny kompetencji architektów w firmach informatycznych, Studia Informatica, 35(2), s. 311-323.
 26. Werewka J., Lewicka D., Zakrzewska-Bielawska A.F., 2012, Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym: metodologia i strategia zarządzania, T. 1, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 27. Werewka J., Stępień K., 2014, Proces definiowania stanowisk architektów IT w przedsiębiorstwach rozwijających oprogramowanie, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w otoczeniu wielokulturowym, Lachiewicz W.S., Matejun M. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2015.4.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu