BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fiuk Michał (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Werewka Jan (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Aspekt wpływu jakości codziennych spotkań metodyki Scrum na efektywność zespołów rozwijających oprogramowanie
Influence Aspect of Daily Scrum Meetings on Software Development Teams Efficiency
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 4 (38), s. 9-30, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Metoda Scrum, Efektywność, Efektywność pracy zespołowej, Oprogramowanie
Scrum method, Effectiveness, Team work efficiency, Software
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule skupiono się na zagadnieniu kontroli postępu prac w metodyce Scrum, reprezentującej podejście zwinne, w której kontrola w sposób szczególny bazuje na codziennych spotkaniach. Na podstawie własnego doświadczenia i dyskusji z uczestnikami grup rozwojowych stosujących metodykę Scrum, w artykule zidentyfikowano 19 podstawowych problemów związanych z codziennymi spotkaniami i przedyskutowano możliwości ich rozwiązania. Następnie przeprowadzono badania środowiskowe mające na celu weryfikację klasyfikacji problemów oraz określenie praktycznego podejścia do codziennych spotkań w firmach informatycznych. Na bazie zebranych wyników dokonano krótkiego podsumowania oceniającego jakość codziennych spotkań w zależności od fazy rozwoju zespołu stosującego metodykę Scrum.(abstrakt oryginalny

The article focuses on the issues of project control in Scrum methodology representing agile approach, in which control is based specifically on the daily meetings. Based on own experience and discussions with members of the Scrum development teams, in this study 19 core problems associated with daily meetings are identified and possible solutions are discussed. Then an environmental study is conducted to verify the classification of the problems and to determine the practical approach to daily meetings in IT companies. On the basis of the collected results, a brief assessment of the quality of daily meetings is provided, which depends on the Scrum team development stage.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cohn M., 2005, Agile Estimating and Planning (1 edition), Prentice Hall, Upper Saddle River.
 2. Denning S., 2015, Agile: The World's Most Popular Innovation Engine, http://www.forbes.com/sites/stevedenning/2015/07/23/the-worlds-most-popular-innovation-engine (23.04.2016).
 3. How popular is the Scrum process? - VersionOne surveys Agile development for 2015, 2015, http://searchsoftwarequality.techtarget.com/photostory/4500251249/VersionOne-surveys-Agile-devel-opment-for-2015/5/How-popular-is-the-Scrum-process (23.04.2016).
 4. Lasek M., Adamus A., 2014, Kiedy warto stosować metodyki zwinne (agile methodologies) w zarządzaniu projektami wytwarzania oprogramowania?, Informatyka Ekonomiczna/Business Informatics, nr 1 (31), http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=25192&from=publication, s. 157-172.
 5. Manifesto for Agile Software Development, 2001, http://www.agilemanifesto.org.
 6. Metoda 5 why, 2015, Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Me-toda_5_why&oldid=43039534 (27.06.2014).
 7. Pauly D., Michalik B., Basten D., 2015, Do Daily Scrums Have to Take Place Each Day? A Case Study of Customized Scrum Principles at an E-commerce Company, 2015 48th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) (3), http://doi.org/10.1109/HICSS.2015.601, s. 5074-508.
 8. Pichler R., 2010, Agile Product Management with Scrum: Creating Products that Customers Love (1 edition), Addison-Wesley Professional.
 9. Rapoport A., 2013, Decision Theory and Decision Behaviour: Normative and Descriptive Approaches, Springer Science & Business Media.
 10. Rubin K.S., 2012, Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process (1 edition), Addison-Wesley Professional, Upper Saddle River.
 11. Schwaber K., Beedle M., 2001, Agile Software Development with Scrum (1 edition), Pearson, Upper Saddle River.
 12. Schwaber K., Sutherland K., 2010, Scrum Guide, http://www.scrumguides.org.
 13. Scrum Alliance, 2015, https://www.scrumalliance.org/ (14.08.2015).
 14. Scrum.org., 2015, https://www.scrum.org (14.08.2015).
 15. Stray V.G., Lindsjorn Y., Sjoberg D.I.K., 2013, Obstacles to Efficient Daily Meetings in Agile Development Projects: A Case Study, 2013 ACM / IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, http://doi.org/10.1109/ESEM.2013.30, s. 95-102.
 16. Stray V.G., Moe N.B., Aurum A., 2012, Investigating Daily Team Meetings in Agile Software Projects, 2012 38th EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA), http://doi.org/10.1109/SEAA.2012.16, s. 274-281.
 17. Szwed P., Rogus G., Werewka J., 2010, Wykorzystanie ontologii do modelowania zwinnej metodyki zarządzania projektami Scrum, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, nr 19.
 18. Takeuchi H., Nonaka I., 1986, The New New Product Development Game, Harvard Business Review, https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game.
 19. Werewka J., Nalepa G.J., Turek M., Włodarek T., BobekS., Kaczor K., 2012, Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym: Zarządzanie projektami i procesami wytwarzania oprogramowania, T. 3, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 20. Werewka J., Turek M., Włodarek T., 2012, Systematyczny opis metodyki Scrum dla zespołów projektowych, Studia Informatica, vol. 33 (nr 1), s. 13-45.
 21. Werewka J., Szwed P., Rogus G., 2010, Integration of classical and agile project management methodologies based on ontological model, Production Engineering in Making, s. 7-28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2015.4.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu