BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mach-Król Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Implementation Guidelines for a Temporal Intelligent System Supporting Organizational Creativity
Metodyka wdrażania temporalnego systemu inteligentnego wspomagającego twórczość organizacyjną
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 4 (38), s. 45-54, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Twórczość organizacyjna
Organizational creativity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
The main aim of the paper is to present and discuss the implementation guidelines of a temporal intelligent system, intended to support organizational creativity. The discussion is based on the author's proposal concerning such guidelines, on literature research, and on the author's research concerning temporal intelligent systems. Thus, motivation for implementing a temporal intelligent system is presented, temporal aspects of organizational creativity are pointed out, related work on implementation methodologies is included, and finally a proposal of implementation guidelines is presented and discussed in detail.(abstrakt oryginalny)

Głównym celem artykułu jest prezentacja i omówienie metodyki wdrażania temporalnego systemu inteligentnego, mającego wspomagać twórczość organizacyjną. Dyskusja opiera się na autorskiej propozycji metodyki, na badaniach literaturowych oraz badaniach autorki w zakresie systemów temporalnych. Zaprezentowano motywację dla implementacji temporalnego systemu inteligentnego, wskazano temporalne aspekty twórczości organizacyjnej, odniesiono się też do istniejących metodyk, a także zaproponowano własną metodykę wdrażania.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adda J., Cooper R., 2003, Dynamic Economics. Quantitative Methods and Applications, The MIT Press Cambridge, Mass.
 2. Aggarwal A., 2001, A Taxonomy of Sequential Decision Support Systems, Kraków.
 3. Alvarado L.D., 2006, The Creative Organizations as Living Systems, [in:] Understanding and evaluating creativity, Torre S., Violant V. (eds.), Editiones Algiba, Malaga.
 4. Amabile T.M., 1996, Creativity in Context: Update to The Social Psychology of Creativity, Westview Press, Boulder.
 5. Andriopoulos C., Dawson P., 2014, Managing Change, Creativity and Innovation. Second Edition, SAGE Publications, Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington DC.
 6. Baer M., 2012, Putting creativity to work: The implementation of creative ideas in organizations, Academy of Management Journal, 1 October, 55(1), pp. 1102-1119.
 7. Basadur M., Basadur T., Licina G., 2012, Organizational Development, [in:] Handbook of Organizational Creativity, Mumford M.D. (ed.), Elsevier Inc., London-Waltham-San Diego.
 8. Benthem van J., 1995, Temporal Logic, [w:] Handbook of Logic in Artificial Intelligence and Logic Programming. Volume 4: Epistemic and Temporal Reasoning,Gabbay D.M., Hogger C.J., Robinson J.A. (eds.), Clarendon Press, Oxford.
 9. Czaja S., 2011, Czas w ekonomii. Sposoby interpretacji czasu w teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 10. Fisher M., Gabbay D., Vila L. (eds.), 2005, Handbook of Temporal Reasoning in Artificial Intelligence, Elsevier B.V., Amsterdam-Boston-Heidelberg.
 11. Hayes-Roth F., Waterman D., Lenat D. (eds.), 1983, Building Expert Systems, Reading, Mass., Addison-Wesley Publishing Company.
 12. Hirst G., Knippenberg D.v., Zhou J., 2009, A Cross-level perspective on employee creativity: Goal orientation, Team Learning Behavior and Individual Creativity, Academy of Management Journal, 1 April, 52(2), pp. 280-293.
 13. Infernetica, 2012, Systemy ekspertowe dla biznesu, http://infernetica.com/systemy-ekspertowe(7.04.2014).
 14. Jakubczyc J., 1996, Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 15. Januszewski A., 2012, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 2, Systemy Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Kendal S., Creen M., 2007, An Introduction to Knowledge Engineering, Springer, London.
 17. Klimek R., 1999, Wprowadzenie do logiki temporalnej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 18. Krupski R. (ed.), 2011, Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 19. Mach M.A., 2007, Temporalna analiza otoczenia przedsiębiorstwa. Techniki i narzędzia inteligentne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Martins E.C., Terblanche F., 2003, Building organisational culture that stimulates creativity and innovation, European Journal of Innovation Management, February, 6(1), pp. 64-74.
 21. Michalik K., 2014, Systemy ekspertowe we wspomaganiu procesów zarządzania wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 22. Michalik K., Kwiatkowska M., Kielan K., 2013, Application of Knowledge-Engineering Methods in Medical Knowledge Management, [in:] Fuzziness and Medicine: Philosophical Reflections and Application Systems in Health Care, Seising R., Tabacchi M.E. (eds.), Springer, Berlin Heidelberg.
 23. Mumford M.D., Medeiros, K.E., Partlow P.J., 2012, Creative thinking: Processes, strategies, and knowledge, The Journal of Creative Behavior, March, 46(1), pp. 30-47.
 24. Mumford M.D., Robledo I.C., Hester K.S., 2011, Creativity, Innovation and Leadership: Models and Findings, [in:] The SAGE Handbook of Leadership, Bryman A. et al. (eds.), SAGE Publications Ltd., London.
 25. Shalley C.E., Gilson L.L., Blum T.C., 2000, Matching creativity requirements and the work environment: Effects on satisfaction and intentions to leave, Academy of Management Journal, 1 April, 43(2), pp. 215-223.
 26. Sirmon D.G., Hitt M.A., Ireland R.D., Gilbert B.A., 2011, Resource orchestration to create competitive advantage: Breadth, depth, and life cycle effects, Journal of Management, September, vol. 37, no. 5, pp. 1390-1412.
 27. Stokalski B., 1998, Test gotowości, Computerworld, issue 11.
 28. Unsworth K.L., 2001, Unpacking Creativity, Academy of Management Review, vol. 26, no. 2, pp. 286-297.
 29. Waterman D., 1986. A Guide to Expert Systems, Addison-Wesley Publishing Company, Reading.
 30. Woodman R.W., Sawyer J.E., Griffin R.W., 1993, Toward a Theory of Organizational Creativity, The Academy of Management Review, April, vol. 18, no. 2, pp. 293-321.
 31. Yazdanpanah A., Sadri R., 2010, Proposed Model for Implementation Expert System for the Planning of Strategic Construction Projects as a Tool for Knowledge Management, IPMA, Istanbul.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2015.4.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu