BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pondel Jolanta (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu), Pondel Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
BI and Big Data Solutions in Project Man-Agement
Wykorzystanie narzędzi klasy BI i systemów Big Data do zarządzania projektami
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 4 (38), s. 55-63, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Big Data, Systemy Business Intelligence, Zarządzanie projektem
Big Data, Business Intelligence systems, Project management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Powodzenie projektów w przedsiębiorstwach i sukces działalności całej organizacji w dużej mierze zależą od posiadania i efektywnego wykorzystania odpowiednich informacji. W szerszym kontekście sukces zależy od posiadania odpowiedniej wiedzy, zgromadzonej i wykorzystanej we właściwym czasie i miejscu. Procesy biznesowe generują dużą liczbę danych, które są gromadzone i przetwarzane w sposób umożliwiający ich przekształcanie do wartościowych, użytecznych informacji, wykorzystywanych w dalszym procesie decyzyjnym. Efektywne użycie właściwych informacji usprawnia procesy biznesowe, umożliwia szybką reakcję na zmiany i podejmowanie trafnych decyzji. Celem niniejszego artykułu było wskazanie wymagań dotyczących zarządzania projektami, znaczenia narzędzi Business Intelligence (BI), a także systemów Big Data. Zgodnie z założeniem autorzy zidentyfikowali i opisali obszary zarządzania projektami, w których mogą być wykorzystane narzędzia Business Intelligence i analizy dużej ilości danych (Big Data).(abstrakt oryginalny)

The success of projects in enterprises and the success of an entire organization's business largely depend on the possession and efficient use of the relevant information. In a broader context, success depends on having the adequate knowledge at the right time and place. Business processes generate large amount of data that are collected and processed in a way enabling transforming data into a measurable and useful value, which is information. Its efficient usage streamlines business processes, and allows to respond quickly to changes and proper decision-making. The aim of the paper is to present and define the project management challenges and ideas of Business Intelligence and Big Data systems. The types of analysis available in both platforms are also discussed. In the paper, the authors try to identify the areas of project management that can benefit from Business Intelligence and Big Data analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bardzki W., 2015, Architektura systemu Business Intelligence - BI, http://www.bardzki.pl/index.php?mid=architektura_business_intelligence (26.06.2015).
  2. Chen H., Chiang R.H., Storey V.C., 2012, Business Intelligence and analytics: From Big Data to big impact, MIS Quarterly, no. 36(4).
  3. Gridwise, 2015, Analityka Big Data, http://gridwise.pl/pl/oferta/rozwiazania-klasy-big-data (29.06.2015).
  4. Guide A., 2001, Project Management Body of Knowledge (PMBOK® GUIDE), Project Management Institute.
  5. Kellner H., 2001, Die Kunst, IT-Projekte zum Erfolg zu fuehren. Ziele-Strategien-Teamleistungen, Hanser, Wien.
  6. Kerzner H.R., 2013, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, John Wiley & Sons.
  7. Kohavi R., Rothleder N.J., Simoudis E., 2002, Emerging trends in business analytics, Communications of the ACM, no. 45(8).
  8. Olszak C.M., Ziemba E. (eds.), 2012, Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  9. Pondel M., Pondel J., 2011, Czynniki powodzenia projektu informatycznego, Informatyka Ekonomiczna, nr 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  10. Szyjewski Z., 2004, Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2015.4.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu