BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witczak Radosław (University of Lodz)
Tytuł
The Day of Costs Deduction in PIT in the Light of Research
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 1, cz. 1, s. 159-170, tab., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Practical and Theoretical Issues in Contemporary Financial Management
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, Odliczenia od podatku, Rachunkowość finansowa, Zarządzanie finansami
Income tax, Tax deductible, Financial accounting, Financial management
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper concentrates on the on the day of costs deduction in the tax law. The tax provisions concerning the day of costs deduction in PIT were described. The provisions for taxpayers keeping accounting books or the Tax Book of Revenues and Expenditures were analysed in respect of existing differences in interpretation of the date of costs deduction. The administrative court rulings on the day of costs deduction in PIT were analysed. The general tax interpretation referring to the day of expenses deduction, definitions of direct and indirect costs should be issued. The amendments to the tax law were proposed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz A., Kubacki R. (2015), PIT. Komentarz, Lex, electronic edition.
 2. Chudzik M. (2007), Komentarz do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 06.217.1588), Lex, electronic edition.
 3. Czajkowska A. (2014), Problematyczne wydatki na przełomie roku, "Rzeczpospolita", 6 March, electronic edition.
 4. Daszuta, Sz. (2014), Prawo bilansowe nie decyduje o dacie kosztu, "Rzeczpospolita" 14 July 2014, electronic edition.
 5. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2002), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 6. Gronos, M. (2015), W jaki sposób należy dzielić koszty na przełomie roku, "Rzeczpospolita" 16 December, electronic edition.
 7. Helin A. (2009), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, 2009, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 8. Helin A. (2014), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, 2014, Wydawnictwo C.H. Beck. electronic edition.
 9. Koleśnik A. (2007a), Dwie metody rozliczenia, obie budzą wątpliwości, "Rzeczpospolita" 1 February, electronic edition.
 10. Koleśnik A. (2007b), W kosztach podatkowych tak jak w księgach, "Rzeczpospolita" 4 June, electronic edition.
 11. Olchowicz I. (2009), Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa.
 12. Pogroszewska M. (2015), Koszt jest poniesiony w dacie ujęcia go w księgach rachunkowych, "Rzeczpospolita" 12 October, electronic edition.
 13. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A. et. el. (2015), Komentarz do art. 1-79 ustawy o rachunkowości, 2015, Wydawnictwo C.H. Beck, electronic edition.
 14. Świderska G., Więcław W. (ed.) (2012), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa.
 15. Walińska E. (2013), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, Lex electronic edition.
 16. Zwolenik A. (2011), Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu