BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisiński Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu
Pragmatic Metodology of Management Science
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 223-236, bibliogr. 10 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Nauki o zarządzaniu, Metodologia nauki
Management sciences, Methodology of science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest objaśnienie istoty oraz miejsca metodologii pragmatycznej w metodologii nauk oraz scharakteryzowanie podstawowych problemów metodologicznych metodologii pragmatycznej nauk o zarządzaniu. Zastosowanym instrumentem badawczym jest analiza w obu rodzajach - analiza strukturalna i przyczynowa, która umożliwia zidentyfikowanie struktury oraz mechanizmów funkcjonowania metod, oraz diagnoza, która służy do wskazania kierunków ich doskonalenia. Wszystko to jest podstawą określenia zasadniczych czynników i zjawisk opisujących uwarunkowania sytuacyjne dalszego rozwoju metod metodologii pragmatycznej nauk o zarządzaniu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to explain the essence of and place of pragmatic methodology in methodology of science and to characterize the basic methodological problems of the pragmatic methodology of management science. As research methods we use analysis (structural and causal), which will enable identification of the structure and mechanisms of functioning of methods, and diagnosis, to point to the directions of their improvement. All of this will be the basis for determining the basic factors and phenomena describing situational conditions for further development of methods of the pragmatic methodology of management science.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ajdukiewicz K. (1975), Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa.
  2. Bourbon M. (1986), Methodologie, Chotard, Paris.
  3. Czekaj J. (2013), Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania, WNT, Warszawa.
  4. Ćwiklicki M. (2011), Ewolucja metod organizatorskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  5. Kotarbiński T. (1981), Traktat o dobrej robocie, Warszawa.
  6. Lisiński M. (2011), Analiza metodologii nauk o zarządzaniu, w: Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Czekaj J., Lisiński M. (red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  7. Lisiński M. (2014), Metodologia apragmatyczna nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 1A (159).
  8. Lisiński M., Szarucki M. (2011), Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu, w: Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, Dworzecki M., Nogalski B. (red.), TNOiK, Toruń.
  9. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Kraków-Warszawa.
  10. Sosenko K. (2008), Problemy filozofii i metodologii nauk dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu