BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pocztowski Aleksy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
Sustainable Human Resource Management in the Theory and Practice
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 303-314, tab., bibliogr. 17 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wartości w biznesie, Rozwój zrównoważony
Human Resources Management (HRM), Values ​​in business, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiona została koncepcja zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi jako perspektywy rozwoju tej dyscypliny naukowej, zilustrowana przykładem jej stosowania w praktyce funkcjonowania wybranej grupy polskich przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych. Wychodząc od idei sustainability, określono główne cechy konstytuujące zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi, a mianowicie uwzględnianie aspektów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych w procesach tworzenia wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji HR. Z kolei badania empiryczne potwierdziły występowanie w praktyce elementów cechujących zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi. Są one widoczne zarówno w misji, jak i praktykach HR, w których znajdujemy odwołania do wartości o charakterze ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Zasadne jest podejmowanie dalszych badań w tym zakresie i włączanie w ich zakres dodatkowych kwestii, jak np. wrażliwość na zmiany ekonomicznych, społecznych i ekologicznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi pod wpływem czynników zewnętrznych, np. koniunktury gospodarczej i wewnętrznych, np. systemów wartości osób zarządzających.(abstrakt oryginalny)

In this article the author presents the concept of a sustainable human resource management and some evidence from empirical research on sustainability in HRM practices of Polish companies operating on international markets. The main quality of the sustainability in HRM should be considered in the economic, social, and environmental aspects of the value delivery process for stakeholders. An expression of the practicing of sustainable HRM is the making of references in the company's mission statement to economic, social, and environmental values. The conducted research indicates that Polish enterprises operating on international markets encompass elements of sustainable HRM. There is also basis for undertaking further research that incorporates additional matters into the scope of the analysis, such as sensitivity to change in the economic, social, and environmental aspects of HRM under the influence of external factors - e.g., the economic and internal situation, such as of the value systems of managers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brewster Ch., Mayrhofer W. (eds.) (2012), Handbook of Research on Comparative Human Resource Management, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham UK.
 2. Ehnert I. (2009), Sustainable Human Resource Management. A Conceptual and Exploratory Analysis from a Paradox Perspective, Physica-Verlag A Springer Company, Berlin-Heidelberg.
 3. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 4. Guest D. E. (2011), Human resource management and performance: still searching for some answers, "Human Resource Management Journal", Vol. 21, No. 1.
 5. Holbeche L. (2005), The High Performance Organization, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 6. Human Resource Management in Transition. The Polish Case, A. Pocztowski (eds.) (2011), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 7. Jabbour C. J. C. (2011), How green are HRM practices, organisational culture, learning and teamwork?, "Industrial and Commercial Training", Vol. 43, No. 2.
 8. Kramar R. (2014), Beyond strategic human resource management: is sustainable human resource management the next approach?, "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 25, No. 8.
 9. Muller-Camen M., Croucher R., Leigh S. (2008), Human Resource Management. A case study approach, CIPD, London.
 10. Pabian A. (2011), Sustainable personnel - pracownicy przedsiębiortswa przyszłości, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 11. Pocztowski A. (2012), Od imitacji do innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Organizacja i Kierowanie", No 1A (149).
 12. Poskiene E. (2014), Sustainability perspective in the human resource management and organizational performance linkage, Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM, Book of Abstracts, 13th IHRM Conference, Cracow 2014.
 13. Reilly P., Williams T. (2012), Global HR. Challenges Facing the Function, Gower, Farnham.
 14. Renwick D., Redman T., Maguire S. (2013), Green Human Resource Management: A Review Agenda, "International Journal of Management Review", Vol. 15, No. 1.
 15. Sahakiants I., Festing M. (2014), Why companies implement socially responsible employee-oriented human resource practices? A conceptual analysis, Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM, Book of Abstracts, 13th IHRM Conference, Cracow.
 16. Ulrich D., Brockbank W. (2005), The HR Value Proposition, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts.
 17. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową (2013), raport niepublikowany z badań statutowych nr 025/WE-KZKL/01/2013/S/3025, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu