BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walas-Trębacz Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wykorzystanie outsourcingu w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa
The Use of Outsourcing in Improving the Company's Value Chain
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 439-454, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Outsourcing, Łańcuch wartości, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Outsourcing, Value chain, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie składa się z części teoretycznej, w której wyjaśniono podstawowe terminy dotyczące doskonalenia łańcucha wartości, oraz części empirycznej, w której zaprezentowano wyniki badań. Badania przeprowadzono wśród kierownictwa i właścicieli 209 firm produkcyjno-usługowych za pomocą kwestionariusza wywiadu. Celem badań była identyfikacja poziomu wykorzystania koncepcji outsourcingu w doskonaleniu struktury łańcucha wartości firm. Ponadto badania pozwoliły ustalić: przyczyny, które spowodowały powierzenie do realizacji procesów partnerom zewnętrznym; rodzaje korzyści, jakie osiągnęły firmy dzięki wykorzystaniu outsourcingu; obawy wśród kierownictwa, jakie wpłynęły na ograniczanie podejmowania dalszych działań outsourcingowych. (abstrakt oryginalny)

The paper consists of a theoretical part, which explains the basic terms for the improvement of value chain and the empirical part, which shows the results of the research. The research was conducted among 209 the managers and owners of companies manufacturing and service through a questionnaire interview. The purpose of the research was to identify the level of use of the concept of outsourcing in the improvement of the structure of the value chain. In addition, the study allowed to determine: the reasons, which have led to entrusting the processes to external partners; the reasons, which let the entrusting the processes to external partners; the types of benefits that the company reached through the use of outsourcing; concerns among the leadership, which contributed to restrict further outsourcing activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciesielska D., Radło M. J. (red.) (2011), Outsourcing w praktyce, Poltext, Warszawa.
 2. Czakon W. (2005), Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 3. Elliott T. L., Torkko D. E. (1996), Word Class Outsourcing Strategies, "Telecommunications. American Edition", Vol. 30, No. 8.
 4. Lendzion J. P., Stankiewicz-Mróz A. (2005), Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Matejun M. (2015), Outsourcing, w: Kompendium metod i technik zarządzania, Szymańska K. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Niemczyk J. (2006), Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Nogalski B. (2010), Lean Management, w: Koncepcje zarządzania, Czerska M., Szpitter A. (red.), C.H. Beck, Warszawa.
 8. Porter M. E. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników, Helion, Gliwice.
 9. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne, tworzenie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 10. Stabryła A. (2007), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 11. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 12. Trocki M. (2001), Outsourcing, PWE, Warszawa.
 13. Walas-Trębacz J. (2015), Projektowanie łańcucha wartości przedsiębiorstwa, w: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Stabryła A. (red.), C.H. Beck, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu