BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barska Anetta (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Kryteria wyboru e-dostawcy z perspektywy konsumenta generacji Y
Selection Criteria of E-supplier from the Perspective of a Consumer of Generation Y
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2015, nr 3, s. 59-70, tab., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Marketingowe uwarunkowania rozwoju organizacji
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Internet, Pokolenie Y, Kryteria wyboru dostawcy, Przedsiębiorstwo wirtualne, Konsument
e-commerce, Internet, Generation Y, Supplier selection criteria, Virtual enterprise, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce obserwujemy wzrost zainteresowania transakcjami realizowanymi za pośrednictwem internetu, które niosą dla klienta liczne korzyści w postaci wygody korzystania, czy też szerokiego wyboru, ale również wiążą się z dużym poziomem niepewności, co do rzetelności sprzedawcy i jakości oferowanego asortymentu. Budowanie strategii sprzedaży w Internecie wymaga znajomości zachowań nabywczych konsumentów, co uzasadnia podęcie tej problematyki badawczej. Ma ona nie tylko istotne walory poznawcze, ale również aplikacyjne. Celem artykułu jest identyfikacja kryteriów wyboru dostawców przez konsumentów w zakupach dokonywanych drogą elektroniczną. Badania skoncentrowano na generacji Y, reprezentowanej przez 364 konsumentów. Jak pokazują badania, większość internautów chętnie kupuje towary i usługi za pośrednictwem internetu, a przy ocenie dostawców kieruje się jakością, poziomem cen i szerokością oferowanego asortymentu, duże znaczenie przypisują również rekomendacji. Znaczniejszy poziom niepewności odczuwany przez e-konsumentów i związane z tym liczne kryteria oceny wiarygodności dostawcy potwierdza zasadność realizacji strategii sprzedaży opartych na budowaniu zaufania odbiorcy.(abstrakt oryginalny)

In Poland, we can observe increased interest in transactions realized via Internet, which give numerous benefits for a client such as comfort or wide choice, but they are also related to high level of uncertainty with reference to reliability of a seller and quality of assortment. Building sales strategies in the w Internet requires knowledge of purchase behaviours of consumers, which substantiates undertaking this issue. The aim of this article is identification of selection criteria of a supplier by consumers in purchases made via Internet. The research was focused on generation Y, represented by 364 consumers. As research have shown, most of Internet users willingly buy goods and services via Internet, and quality, price, assortment and recommendations are important in assessment of a supplier. Considerable level of uncertainty felt by e-consumers and numerous criteria of an assessment of supplier's reliability confirms that realization of sales strategies should be based on building trust among recipients.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barska A. (2013a), Online shopping in the opinion of young consumers, "Management", Vol. 17, no. 1.
 2. Barska A. (2013b), Stan i perspektywy rozwoju e-handlu w Polsce, [w:] "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 776(31).
 3. Barska A. (2014), Zaufanie konsumentów generacji Y wobec handlu elektronicznego, [w:] Kłosiewicz-Górecka U. i in. (red.), Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2014. Zmiany w handlu hurtowym i detalicznym. Technologie informacyjne i komunikacyjne w handlu. Handel internetowy, IBRKK, Warszawa.
 4. BrandAmplitude, The Millennial Handbook: a snapshot guide to everything Gen Y, 2009, dostęp: http://www.brandamplitude.com/The_Millennial_Handbook.pdf - aktywna na dzień 28.07.2015.
 5. Cases A.S. (2002), Perceived risk and risk-reduction strategies in Internet shopping, "The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, no. 12(4).
 6. Chełstowski D., Szewczyk A. (2012), Problemy rozwoju handlu elektronicznego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego NR 733 Studia Informatica", nr 30.
 7. Cwalina W. (2001), Generacja Y - ponury mit czy obiecująca rzeczywistość, [w:] Zasępa T. (red.), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Edycja Św. Pawła, Częstochowa.
 8. Dąbrowska A.(2010), Konsument na rynku e-handlu w wybranych krajach Unii Europejskiej (w świetle wyników badań,) [w:] Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 595, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 55,Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Flazlagic J.A. (2008), Charakterystyka pokolenia Y, "E-mentor", nr 3 (25).
 10. Foxal G.R., Goldsmith R.E. (1998), Psychologia konsumenta dla menedżerów marketingu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Greenberg, K. (2011), Study: Gens X, Y rely on research, less on loyalty, "Mediapost", February. dostęp: www.mediapost.com/publications/?faĽArticlesshowArticle&art_aidĽ144338&nidĽ123452 - aktywna na dzień 18.07.2015.
 12. Grudzewski W. M., Hejduk I.K. (2002), Przedsiębiorstwo wirtualne , Difin, Warszawa.
 13. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 14. Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2014-2019, PMR - firma badawczo-konsultingowa, Warszawa 2014, dostęp:www.research-pmr.com - aktywna na dzień 09.02.2013.
 15. Hartman A., Sifonis J., Kador J. (2001), E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, K.E. Liber.
 16. Kieżel E. (2006), (red.), Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 17. Michałowska M. (2014), Korzystanie z handlu elektronicznego przez mieszkańców województwa lubuskiego. Wyniki badania, [w:] Kłosiewicz-Górecka U. i in. (red.), Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2014. Zmiany w handlu hurtowym i detalicznym. Technologie informacyjne i komunikacyjne w handlu. Handel internetowy, IBRKK, Warszawa.
 18. Park J., Gursoy D. (2012), Generation effects on work engagement among US hotel employees, International Journal of Hospitality Management, no. 31(4).
 19. Phillips C. (2007), Millennials: clued in or clueless? "Advertising Age", November.
 20. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r, Wydawnictwo GUS, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu