BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danielak Wiesław (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Zarządzanie relacjami z klientem z perspektywy budowania kapitału relacyjnego
Customer Relationship Management from the Perspective of Relational Capital Building
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2015, nr 3, s. 71-83, tab., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Marketingowe uwarunkowania rozwoju organizacji
Słowa kluczowe
Kapitał relacyjny, Relacje z klientami, Wyniki badań
Relational capital, Relationships with customers, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest ukazanie istoty i znaczenia różnych aspektów związanych z zarządzaniem relacjami z klientem z perspektywy budowania kapitału relacyjnego. W realizacji wskazanego celu pomocne było ukazanie istoty relacji międzyorganizacyjnych, procesu tworzenia relacji z klientem, zdolności i kompetencji relacyjnych sprzyjających budowaniu kapitału relacyjnego. W artykule zamieszczono wyniki badań ankietowych dotyczących czynników wewnątrzorganizacyjnych mających wpływ na kształtowanie kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to present the essence and importance of the various aspects of managing customer relationships from the perspective of relational capital building. The realization of the objective to help was to show the essence of inter-organizational relations, the process of creating relationships with clients, capacity and competence relational conducive to building relational capital. The article presents the results of surveys on factors existing in the enterprise and affecting the development of relational capital of the company.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bruzda, J., Czerniachowicz, B. (2008), Zasoby partnerskie i klienckie przedsiębiorstwa, [w:] Marek S., Białasiewicz M. (red.), Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa.
 2. Chaston, I., Baker, S. (1998), Relationship influencers: determination of affect in the provision of advisory services to SME sector firms, "Journal of European Industrial Training", vol. 22, no. 6.
 3. Chomiak-Orsa I. (2014), Pomiar kapitału relacyjnego w organizacjach opartych na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", Wrocław, nr 2 (40).
 4. Chomiak-Orsa I. (2013), Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Danielak W. (2012), Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Delbufalo E. (2012), Outcomes of inter-organizational trust in supply chain relationships: a systematic literature review and a meta-analysis of the empirical evidence, "Supply Chain Management: An International Journal", vol. 17, no. 4.
 7. Feng T. , Zhao G. (2014), Top management support, inter-organizational relationships and external involvement, "Industrial Management & Data Systems", vol. 114, no. 4.
 8. Fernández E., Montes J. M., Vázquez C. J. (2000), Typology and strategic analysis of intangible resources a resource-based approach, "Technovation", nr 20, dostęp: www.elsevier.com/locate/technovation - aktywna na dzień 08.06.2015.
 9. Głuszek E. (2004), Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Ioannou M., Zolkiewski J. (2009), Can retail bank-client relationships be developed online?, "EuroMed Journal of Business", vol. 4, no. 3.
 11. Marcinkowska M., (2013), Kapitał relacyjny banku. Relacje banku z kluczowymi interesariuszami, T. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Martinkenaite I. (2011), Antecedents and consequences of interorganizationalknowledge transfer: Emerging themes and openings for further research, "Baltic Journal of Management", vol. 6, no. 1.
 13. Pietruszka-Ortyl A. (2007), Kapitał intelektualny organizacji, [w:] Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 14. Skalik J. (2006), Problem dynamiki zmian w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamiki zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Ujwary-Gil A. (2009), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 16. Visentin M., Scarpi D. (2015), Motivations of small firms to develop relationships with banks, "Journal of Business & Industrial Marketing", vol. 30, no. 1.
 17. Wójcik-Karpacz A., (2012), Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 18. Zineldin, M. (2004), Total relationship and logistics Management, International "Journal of Physical Distribution & Logistics Management" vol. 34, no. 3/4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu