BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białas Sylwia (Uniwersytet Gdański), Litwin Joanna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wpływ komunikacji wewnętrznej na poziom zadowolenia z pracy - wyniki badania w spółkach przemysłu stoczniowego
Effects of Satisfaction with Internal Communication on Job Satisfaction - in the Shipbuilding Industry
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 59-70, tab., bibliogr. 27 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Zadowolenie z pracy, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Komunikowanie wewnętrzne, Przemysł stoczniowy
Job satisfaction, Communication in organisation, Internal communication, Shipbuilding industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnym przedsiębiorstwie coraz większą uwagę przywiązuje się do zasobów ludzkich jako istotnego źródła przewagi konkurencyjnej. Stąd konieczność poznania postaw pracowników i ich zachowań w miejscu pracy. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie siły związku pomiędzy całkowitą satysfakcją z pracy a poziomem komunikacji wewnętrznej w określonych warunkach w firmach sektora stoczniowego. Do przedstawienia wyników wykorzystano współczynniki korelacji i ANOVA. Badaniem objęto 549 pracowników z 28 spółek przemysłu stoczniowego. Umożliwiło to ocenę stopnia wpływu czynników indywidualnych na zadowolenie z komunikacji wewnętrznej i ogólną satysfakcję z pracy.(abstrakt oryginalny)

In contemporary enterprise more and more attention is being paid to human resources as a source of competitive advantage. Hence there is a need to better understand the attitudes of employees and their behaviour in the workplace. The purpose of this paper is to examine the influence of satisfaction with internal communication and the scope of information transferred to the employees on well-being at work. The correlation analysis and one way ANOVA was used to asses data collected from 549 employees (28 companies) of the shipbuilding industry. Analysis of the results allowed the assessment of the impact of individual factors on the relationship between the level of communication and overall job satisfaction.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualna sytuacja na rynku stoczniowym w Polsce, propozycja działań grupy ARP S.A. (2013), ARP S.A. Warszawa, lipiec, https://www.msp. gov.pl/download/2/10077/AktualnasytuacjanarynkustoczniowymwPol sce-propozycjadzialanARP.pdf, dostęp dnia 25.02.1016.
 2. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 3. Brzezińska E., Paszkowska-Rogacz A. (2009), Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą, Difin, Warszawa.
 4. Bugdol M. (2010), Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. Carriere J., Bourque Ch. (2008), The effects of organizational communication on job satisfaction and organizational commitment in land ambulance service and mediating role of communication satisfaction, "Career Development International", Vol. 14, No. 1.
 6. Clark A. E. (2001), What really matters in a job? Hedonic measurement using quit data, "Labour Economics", Vol. 8, No. 2.
 7. Corrado F. (2008), Communicating with employees: Improving organizational communication, Axzo Press, US.
 8. Dąbrowski B., Rostek R., Kurda W. (2003), Komunikacja: niedoceniana broń w zarządzaniu zmianą, "Harvard Business Review Polska", nr 11.
 9. Dess G. G., Ireland R. D., Hitt M. A. (1990), Industry effects and strategic management research, "Journal of Management", Vol. 16, No. 1.
 10. Glińska-Neweś A. (2007), Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 11. Goris J. R. (2007), Effects of satisfaction with communication on the relationship between individual-job congruence and job performance/satisfaction, "The Journal of Management Development", Vol. 26, No. 8.
 12. Grudzewski W., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz A. M. (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowania, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków.
 13. Hargie O., Tourish D., Wilson N. (2002), Communication audits and the effects of increased information: a follow-up study, "Journal of Business Communication", Vol. 39, No. 4.
 14. Hellrieger P., Slocum J. W. (2007), Organizational behavior, Thomson Learning, USA.
 15. Inceoglu I., Segers J., Bartram D. (2012), Age related differences in work motivation, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", No. 85.
 16. Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników, PWE, Warszawa.
 17. Kim S. (2002), Participative Management and Job Satisfaction: Lessons for Management Leadership, "Public Administration Review", Vol. 62, No. 2.
 18. Kopertyńska M. W. (2008), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa.
 19. Lipka A. (2005), W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa.
 20. Makowiec M. (2012), Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, w: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, B. Mikuła (red.), Wyd. Fundacja Rozwoju UE w Krakowie, Kraków.
 21. McShane S. L. (2006), Organizational Behaviour, McGraw-Hill, New York.
 22. Miles E. W., Patrick S. L., King W. C. (1996), Job level as a systemic variable in predicting the relationship between supervisory communication and job satisfaction, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", No. 69.
 23. Mrzygłód J. (2003), Badanie postaw i satysfakcji pracowników, "Personel", nr 22.
 24. Pincus J. D., Knip J. E., Rayfield R. E. (1990), Internal Communication and Job Satisfaction Revisited: The Impact of Organizational trust and Influence of Commercial Bank Supervisors, Gruning J., Gruning L. (eds.), Public Relations Research Annual, Laurence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.
 25. Saari L. M., Judge T. A. (2004), Employee attitudes and job satisfaction, "Human Resource Management", Vol. 43, No. 4.
 26. Wińska J. (2010), Influence of superior-subordinate communication on employee satisfaction, "Journal of Positive Management", Vol. 1, No. 1.
 27. Zientara P., Kuczyński G. (2009), Human resources practices and Work-Related Attitudes in Polish Public Administration, "Eastern European Economics", Vol. 47, No. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu