BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrowolska Emilia (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego
Circumstances of Academic Entrepreneurship Development Based on the Example of the University of Gdansk
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 105-115, bibliogr. 20 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Spin-off, Szkolnictwo wyższe, Przedsiębiorczość akademicka
Entrepreneurship, Spin-off, Higher education, Academic entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Gdański
University of Gdansk
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę przedsiębiorczości akademickiej i przedsiębiorstw typu spin-off. Ponadto scharakteryzowano bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej: bariery prawno-organizacyjne, psychologiczno-społeczne, kompetencyjne, finansowe, wynikające z uwarunkowań wewnątrzuczelnianych i popytowe. Następnie przedstawiono działalność firmy typu spin-off produkującej płynne drożdże piwowarskie, która z powodzeniem znajduje nabywców swoich produktów wśród domowych piwowarów i małych browarów rzemieślniczych. (abstrakt oryginalny)

The article describes the essence of academic entrepreneurship and spin-off firms. Moreover the article presents barriers of academic entrepreneurship development particularly: legal and organizational barriers, psychological and social barriers, power barriers, circumstances inside university and demand barriers. Then the activity of a spin-off firm was described. The firm produces liquid yeast which is used for making beer at home or by small breweries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Callan B. (2001), Generating Spin-offs: Evidence from Across the OECD, "Science Technology Industry", No. 26.
 2. Denman B. (2005), What is a university in 21st century?, "Higher Education Management and Policy", Vol. 17, No. 2.
 3. Głodek P. (2010), Spin-off wybrane uwarunkowania i klasyfikacje, "Nauka - Innowacje - Gospodarka", Zeszyty Naukowe nr 579, Ekonomiczne Problemy Usług nr 47, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 4. Grębosz M., Makowska A., Kasieczka-Burnecka M. (2010), Raport z badań nad identyfikacją barier wewnętrznych i zewnętrznych ograniczających przedsiębiorczość akademicką, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Warszawa.
 5. Jabłecka J. (2004), Planowanie strategiczne w uniwersytecie przedsiębiorczym, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 1(23).
 6. Klimczuk-Kochańska M. (2011), Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie podlaskich uczelni, "Zeszyty Naukowe WSEI", seria "Ekonomia", nr 3(1).
 7. Kot M., Skonieczny J. (2009), Spin-off jako narzędzie komercjalizacji innowacji, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 8. Kwiatkowski S. (2000), Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Matusiak K. B. (2010), Budowanie powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 10. Nicolau N., Birley S. (2003), Academic networks in trichotomous categorization of university spinouts, "Journal of Business Venturing", Vol. 18, No. 3.
 11. Pilegaard M., Moroz P. W., Neergaard H. (2010), An auto-etnographic perspective on academic entrepreneurship: Implications for research in the social science and humanities, "Academy of Management Perspectives", Vol. 24, No. 1.
 12. Pirnay F., Surlemont B., Nlemvo F. (2003), Toward a typology of university spin-offs, "Small Business Economics", Vol. 21, No. 4.
 13. Prochorowicz M. (2009), Czynniki kształtujące przedsiębiorczość akademicką. Wyniki badań, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis", Oeconomica, nr 270 (55).
 14. Soetanto D. P., van Geenhuizen M. (2011), Social networks, university spin-offs growth and promises of "living labs", "Regional Science Policy and Practice", Vol. 3, No. 3.
 15. Stańczuk J. (2009), Bariery i szanse rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis", Oeconomica, nr 270 (55).
 16. Targalski J. (2003), Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H. Beck, Warszawa.
 17. Tokarski M. (2012), Przedsiębiorczość akademicka źródłem innowacji dla regionu kujawsko-pomorskiego, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 8.
 18. Tokarski M. (2010), Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce, w: Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami. Mikrofirma 2010,, Zeszyty Naukowe nr 585, Ekonomiczne Problemy Usług nr 50, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 19. Tübke A. (2005), Success Factors of Corporate Spin-offs, International Studies in Entrepreneurship, New York.
 20. Zasiadły K. (2005), Przedsiębiorczość akademicka, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Matusiak K. (red.), PARP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu