BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deszczyński Przemysław
Tytuł
Pomoc gospodarcza RFN dla krajów rozwijających się
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1990, nr 191, s. 27-44, tab.
Tytuł własny numeru
Studia z nauk politycznych
Słowa kluczowe
Pomoc gospodarcza, Kraje rozwijające się, Polityka gospodarcza
Economic assistance, Developing countries, Economic policy
Kraj/Region
Republika Federalna Niemiec (RFN), Kraje Trzeciego Świata
Federal Republic of Germany (FRG), Third World's countries
Abstrakt
Rozwój sytuacji międzynarodowej po II wojnie światowej charakteryzował się trwałymi zmianami, do których zaliczyć należy m. in. rozpad systemu kolonialnego i uzyskanie przez niemal wszystkie terytoria kolonialne niepodległości politycznej. W tej nowej strukturze stosunków międzynarodowych nie zlikwidowano jednak zależności nowo powstałych państw od wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych oraz rywalizacji między Wschodem a Zachodem o sfery wpływów. Co więcej - możemy mówić o zaostrzeniu się tej konfrontacji we wszystkich płaszczyznach i przenoszeniu jej właśnie na obszar krajów rozwijających się. Stwarza to pilną potrzebę analizowania dokonujących się przeobrażeń w stosunkach Północ - Południe, w tym również na linii RFN - państwa Trzeciego Świata. W niniejszym opracowaniu przedstawiono najważniejsze cele towarzyszące rozwojowi zachodnioniemieckiej pomocy gospodarczej dla krajów rozwijających się oraz jej podstawowe formy. Dolna granica zakresu czasowego została ustalona na 1982 rok. Przyjęcie tej cezury pozwala na analizę zachodnioniemieckiej pomocy gospodarczej dla krajów rozwijających się, gdy w Bonn sprawowały władzę różne pod względem składu partyjnego koalicje rządowe. Kontynuacja linii w polityce rozwojowej RFN, wypracowanej w latach siedemdziesiątych (przy aprobacie i aktywnym uczestnictwie pozostających wówczas w opozycji CDU/CSU) przez obecny rząd federalny, w pełni takie podejście uzasadniają. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Eisenblatter, Ziele und Wege einter deutschen Entwicklungspolitik, St. Augustin 1983.
 2. B. Moller, Hintergrunde Bundesdeutscher Entwicklungshilfepolitik. Darstellung der Eingliedierung des bundestschen Kapotalismus in den Weltmark und der okonomischen Strukturen und politischen Bedingungen, Bad Soden 1977.
 3. Bulletin des Presse - und Informationsamtes der Bundesregierung, nr 75 z 12 czerwca 1975 r.
 4. Ch. Uhlig, Entwicklungshilfepolitik. Analyse der Konzeption westlicher Geberlander, Hamburg 1971.
 5. D. Kebschull, K. Fasbender, A. Naini, Entwicklungspolitik. Eine Einfuhrung, Dusseldorf 1975.
 6. Der SPD - Staat, praca zbiorowa pod red. F. Grube, G. Richtera, Munchen 1977.
 7. E. Eppler, Weing Zeit fur die Dritte Welt, Stuttgart 1971.
 8. Entwicklungspolitik - Hilfe oder Ausbeutung? Die entwicklungspolitische Praxis der BRD und ihre wirtschftlichen Hintergrunde, Freiburg 1978.
 9. Entwicklungspolitik, Jahreesbericht 1980, Bonn 1981.
 10. Entwicklungspolitik, Jahresbericht 1982, Bonn 1983.
 11. Grundsatze fur die Technische Hilfe z 2 stycznia 1974 r.
 12. Grundsatze fur Technische Zusammenarbeit gegen Entgelt z 11 sierpnia 1975 r.
 13. H. Haftendorn, L. Wilker, C. Wormann, Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1982.
 14. Handbuch der Entwicklungshilfe, 73, Lieferung 1969.
 15. Hilfe + Handel - Frieden? Die Bundesrepublik in der Dritten Welt, praca pod red. R. Steinwega, Franfurkt/M 1982.
 16. IPW-Berichte, Berlin 1979 nr 6.
 17. J. Kuhuhardt, Die deutschen Parteien und die Etwincklungs - politik, Burgdorf 1980.
 18. J. Nowicki, Makroekonomia krajów mniej zaawansowanych, Warszawa 1978.
 19. J. Rutkowski, Eksport kapitału, Warszawa 1972.
 20. J. Winiecki, Rola pomocy gospodarczej w polityce zagranicznej USA wobec krajów rozwijających się, Warszawa 1979.
 21. J.W. Gołębiowski, Ideologia i polityka współczesnej socjaldemokracji, Warszawa 1978.
 22. Journalisten - Handbuch Entwicklungspolitik 1983, Bonn 1984.
 23. K. Bodemer, Entwicklungshilfe - Politik fur ven? Ideologie und Vergabepraxis der deutschen Entwicklungshilfe in der ersten Dekade, Munchen 1974.
 24. K. Esser, J. Wiemann, Schwerpunktlander in der Dritten Welt. Konsequenzen fur die Sudbeziehungen der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1981.
 25. K. Piotrowska-Hochweld, ONZ a Trzeci Świat. Zagadnienia gospodarcze, Warszawa 1975.
 26. K. Ringer, E.A.V. Renesse, Ch. Uhlig, Perspektiven der Entwicklungspolitik, Bochumer Schriften zur Entwicklungspolitik, Tubingen 1981.
 27. K.H. Sohn, Entwicklungspolitik, Theorie und Praxis der deutschen Entwicklungshilfe, Munchen 1972.
 28. L. Pearson, Der Pearson - Bericht. Bestandtsaufnahme und Vorschlage zur Entwicklungspolitik, Wien - Munchen - Zurich 1969.
 29. M. Gulcz, Zdolność krajów gospodarczo nierozwiniętych do wchłonięcia i zwrotu zagranicznej pomocy inwestycyjnej, Poznań 1974.
 30. M. Tomala, Ekspansja RFN na rynki świata, Warszawa 1970.
 31. Misereor Jahresbericht 1983, Aachen 1984.
 32. Richtlinien fur die deutsche bilaterale Kapitalhilfe z 9 czerwca 1975 r.
 33. Rynki Zagraniczne nr 74 z 21 czerwca 1975 r.
 34. S.S. Kozickiej, FRG w Afrikie: strategia socjalnej ekspansji, Moskwa 1984.
 35. Trends in der Kirchlichen Entwicklungsarbeit, Aachen 1980.
 36. Ustrój państwowy Republiki Federalnej Niemiec, praca zbiorowa pod red. L. Janickiego, Poznań 1986.
 37. W. Scheel Neue Wege Deutscher Etwincklungspolitik, Sonderdruck im Auftrag des BMZ, Bonn 1966.
 38. Zum Verhaltnis von Ausenwirtschafts - und Entwicklungspolitik, Hamburg 1975.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu