BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachura Monika (Uniwersytet Łódzki, licencjat), Zielińska Karolina (Uniwersytet Łódzki, licencjat)
Tytuł
Proces jako nośnik kosztów w activity-based costing
Process as a Activity Driver in Activity-Based Costing
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2014, vol. 1(1), s. 29-43, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów działań, Rachunek kosztów
Activity Based Costing (ABC), Cost accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem eseju jest określenie sposobu reakcji rachunkowości na zmiany jakie zaszły w rachunku kosztów w drugiej połowie XX w. Przedstawiono w nim czynniki, które spowodowały owe zmiany, a w konsekwencji zmusiły przedsiębiorców do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Jedną z metod odpowiadających nowym potrzebom przedsiębiorców związanych z orientacją procesową jest Activity-Based Costting. W związku z tym niniejszy esej zawiera hipotezę, że proces jest nośnikiem kosztów w rachunku kosztów działań. Zaprezentowano w nim historię oraz koncepcję rachunku kosztów działań. Ponadto zostały wskazane etapy oraz istota identyfikacji procesów, a także wady i zalety wiążące się z wprowadzeniem omawianego modelu. Esej ten daje możliwość szerszego spojrzenia na problematykę rachunku kosztów działań, gdyż dowodzi, że rzeczywistym nośnikiem kosztów w omawianym modelu jest proces. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the essay is to determine the response of the accounting changes that have occurred in the cost account in the second half of the twentieth century. It presents the factors that caused these changes, and consequently forced entrepreneurs to search for innovative solutions. One of the methods which meets the need of entrepreneurs associated with the orientation process is Activity-Based Costing. Therefore, this essay has hypothesis that the process is cost driver in the Activity-Based Costing. In essay is presented the history and conception of Activity-Based Costing. Moreover, it shows steps of the identification of processes and advantages and disadvantages of involving this model. This essay allows to look at the problem of Activity-Based Costing in wider view, and proves that real cost driver in that model is process. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczak M., Domański R., Cyplik P., Pruska Ż., 2013, The tools for evaluating logistics processes, "Scientific Journal of Logistics", Poznań.
 2. Atkinson A. A., 2012, Management accounting: Information for decision-making and strategy execution, Pearson.
 3. Brache A. P., Rummler G. A., 2000, Podnoszenie efektywności organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
 4. Cooper R., Kaplan R. S., 1992, Activity-Based Systems: Measuring the Costs of Resource Usage, "Accounting Horizons", vol. 6.
 5. Cooper R., Slagmulder R., 1990, Integrating Activity-Based Costing and Economic Value Added, "Management Accounting", vol. 7.
 6. Chellasamy P., Ligy V. K., 2011, Activity based costing - a tool for decision making.
 7. Geri N., Ronen B., Relevance lost: The rise and fall of activity-based costing, IOS Press.
 8. Hammer M., 1999, Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Huynh T., Gong G., Nguyen A., 2013, Integrating activity-based costing with economic value added, "Journal of Investment and Management".
 10. Jarugowa A., Kabalski P., Szychta A., 2010, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer, Warszawa.
 11. Kalicanin D., Knezevic, 2013, Activity-Based Costing as an Information Basis an Efficient Strategic Management Process, "Economic Annals", vol. 197.
 12. Kaplan R. S., Cooper R., 1998, Cost & Effect: Using Integrated Cost System to Drive Profitability and Performance, Harward Business School Press, Boston.
 13. Kaplan R. S., Cooper R., 2000, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 14. Kaplan R. S., Norton D. P., 2001, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Miller J. A., 2000, Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa.
 16. Nowak E., 2001, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 17. Piechota R., 2005, Projektowanie rachunku kosztów działań - Activity Based Costing, Difin, Warszawa.
 18. Pillat P., 2012, Profiting from Activity Based Costing.
 19. Piosik A., 2006, Zasadyrachunkowośći zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Szychta A., 2007, Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 21. Tan A., Ferreira A., 2012, The Effects of the Use of Activity-Based Costing Software in the Learning Process: An Empirical Analysis, "Accounting Education: An International Journal", vol. 4.
 22. The CAM-I Glossary of Activity-Based Management, 1991.
 23. Tsai W. H., Chen H. Ch, Liu J. Y, Chen S. P., Shen Y. S., 2011, Using activity-based costing to evaluate capital investments for green manufacturing systems, "International Journal of Production Research", vol. 24.
 24. Turney P. B. B., 1989, Activity Based Costing: A Tool for Manufacturing Excellence.
 25. Upchurch A., 1998, Management accounting: Principles & practice, Financial Times/Pitman.
 26. Wnuk-Pel T., 2012, Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 27. Wnuk-Pel T., 2013, Management accounting innovations: The Case of ABC in Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 28. Zyznarska-Dworczak B., 2012, Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie, Difin, Warszwa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu