BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turzyński Mikołaj (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Uproszczone podejście do umów leasingu - uwarunkowania i skutki stosowania
Simplified Accounting Leases: Determinants and Consequences of the Use
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 185-191, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Leasing operacyjny, Rachunkowość, Prawo podatkowe
Operating lease, Accounting, Tax regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - analiza przypadku, w którym korzystający, stosując uproszczenie przewidziane przepisami ustawy o rachunkowości, klasyfikuje umowę na podstawie przepisów o podatku dochodowym jako leasing operacyjny, oraz ujmuje w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych na podstawie KSR 5. Metodologia badania - analiza komparatystyczna i interpretacja regulacji. Wynik - opracowanie elementów procesu ujmowania umów leasingu w jednostkach gospodarczych, które są uprawnione do stosowania uproszczeń. Oryginalność/Wartość - określenie skutków księgowych i ekonomicznych wyboru uproszczonych rozwiązań w obszarze leasingu. (abstrakt oryginalny)

Purpose - analysis of the case in which the lessee, using the simplification provided for in the Act on accounting, classified contract under the provisions of the income tax as operating leases and are recognized in the accounting records and presented in the financial statements based on KSR 5. Design/Methodology/Approach - comparatistic and interpretation of the regulations. Findings - working of the process of accounting for leases in the business units, which are entitled to the use of simplifications. Originality/Value - determination of the effects of accounting and business simplified solutions in the area of leasing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudek, J. (2015). Nowelizacja ustawy o rachunkowości - z dużej chmury mały deszcz. Rachunkowość, 11, 2-5.
  2. Gos, W., Hońko, S. (2013). Rachunkowość małych przedsiębiorstw - diagnoza i propozycje modyfikacji prawa bilansowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 313, 35-45.
  3. International Financial Reporting Standard, IFRS 16 Leases (2016). London: IFRS Foundation.
  4. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17 "Leasing" (2014). W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Warszawa, Londyn: SKwP.
  5. Pielaszek, M. (2008). Pożądane kierunki zmian w rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki badań ankietowych SKwP w latach 2004-2006, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 47 (103), 121-127.
  6. Turzyński, M. (2015). Umowa leasingu operacyjnego - rachunkowość a podatki. Rachunkowość, 11, 15-25.
  7. Uchwała nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13.12.2011 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa". Dz.Urz. Min. Fin. 2011, nr 9, poz. 52.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2014, poz. 851, z późn. zm.
  10. Ustawa z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2012, poz. 361, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu