BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masztalerz Marek (Poznań University of Economics)
Tytuł
Why Narratives in Accounting?
Skąd narracje w rachunkowości?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, nr 434, s. 99-107, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Quantitative Methods in Accounting and Finance
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza, Raportowanie
Accounting, Management accounting, Reporting
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M41
streszcz., summ.
Abstrakt
Przez lata raporty generowane w ramach rachunkowości finansowej i zarządczej wykorzystywały głównie twarde dane liczbowe. Ekstensywne słowne opisy i objaśnienia nie były powszechnie stosowane w praktyce. Jednak w ostatnich dekach można zauważyć znaczny krok w kierunku bardziej miękkiej i narracyjnej komunikacji w rachunkowości. Cele artykułu to identyfikacja i opis determinant rozwoju narracji w rachunkowości w praktyce oraz wyjaśnienie, dlaczego narracje zyskują na znaczeniu w komunikacji w rachunkowości. Artykuł przedstawia związki rachunkowości z językiem, a następnie koncentruje się na rozwoju narracji w rachunkowości. Zidentyfikowano i przedyskutowano główne czynniki warunkujące ten proces(abstrakt oryginalny)

For years financial and management accounting reports were based primarily on "hard" numbers. Extensive written descriptions and explanations were not common in practice. However, in recent decades there has been a significant shift towards "softer" and more narrative communication in accounting. The purpose of the paper is to identify and describe the determinants of the development of accounting narratives in practice, and to explain why narratives are gaining in importance in the accounting communication. The paper presents the links between accounting and language, and then the development of accounting narratives is described and factors determining the use of narratives are identified and discussed(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander D., Jermakowicz E., 2006, A true and fair view of the principles/rules debate, Abacus, vol. 42, no. 2, pp. 132-164.
 2. Barthes R., 1977, Image - Music - Text, Fontana Press, London.
 3. Beattie V., 2014, Accounting narratives and the narrative turn in accounting research: Issues, theory,
 4. methodology and a research framework, The British Accounting Review, vol. 46, no. 2, pp. 111- 134.
 5. Beattie V., Pratt K., 2002, Voluntary Annual Report Disclosures: What Users Want, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, Edinburgh.
 6. Bennett N., Bradbury M., Prangnell H., 2006, Rules, principles and judgments in accounting standards, Abacus, vol. 42, no. 2, pp. 189-204.
 7. Beyer A., Cohen D.A., Lys T.Z., Walther B.R., 2010, The financial reporting environment: review of the recent literature, Journal of Accounting and Economics, vol. 50, iss. 2-3, pp. 296-343.
 8. Brennan N.M., Guillamon-Saorin E., Pierce A., 2009, Impression management. Developing and illustrating a scheme of analysis for narrative disclosures - a methodological note, Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 22, no. 5, pp. 789-832.
 9. Brennan N.M., Merkl-Davies D.M., 2013, Accounting narratives and impression management, [in:] The Routledge companion to accounting communication, Jack L., Davison J., Craig R. (eds.), Routledge, London, pp. 109-132.
 10. CIMA, AICPA, 2014, Global Management Accounting Principles, http://www.cgma.org/ Resources/Reports/DownloadableDocuments/global-management-accounting-principles.pdf (6.02.2016).
 11. IASB, 2015, International Financial Reporting Standards, London.
 12. IIRC, 2013, The International Integrated Reporting Framework, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf(6.02.2016).
 13. IMA, 2008, Statements on Management Accounting: Definition of Management Accounting, http://www.imanet.org/docs/default-source/thought_leadership/transforming_the_finance_ function/definition_of_management_accounting.pdf (9.02.2016).
 14. Jack L., Davison J., Craig R., 2013, The power of accounting communication, [in:] The Routledge companion to accounting communication, Jack L., Davison J., Craig R. (eds.), Routledge, London, pp. 3-6.
 15. Jain T.N., 1973, Alternative methods of accounting and decision making: A psycho-linguistical analysis, The Accounting Review, vol. 48, no. 1, pp. 95-104.
 16. Masztalerz M., 2012, O standardach rachunkowości. Zasady czy reguły?, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, no. 66, pp. 123-132.
 17. Masztalerz M., 2013, Rachunkowość w świetle językoznawstwa, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, no. 71, pp. 177-191.
 18. Mazurowska M., 2015, Analiza porównawcza wytycznych Global Reporting Initiative oraz International Integrated Reporting Committee, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, no. 1, pp. 135-148.
 19. Merkl-Davies D.M., Brennan N.M., 2011, A conceptual framework of impression management: New insights from psychology, sociology, and critical perspective, Accounting and Business Research, vol. 41, no. 5, pp. 415-437
 20. Ollivier B., 2007, Sciences de la communication: théories et acquis, Éditions Armand Colin, Collection «U», Paris.
 21. Smieliauskas W., 2013, Argument, audit and principles-based accounting, [in:] The Routledge companion to accounting communication, Jack L., Davison J., Craig R. (eds.), Routledge, London, pp. 228-241.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.434.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu