BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotapski Roman (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ujmowanie kosztów działalności na potrzeby zarządzania zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym
Recognition of Cost of Running Health Care Center for the Management Purposes
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 267-276, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Koszty działalności gospodarczej, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Usługi medyczne
Economic activities costs, Health care institution, Medical services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - analiza ujmowania kosztów działalności zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego na potrze by zarządzania podmiotem leczniczym oraz ich wpływ na budżet kosztów jego działalności. Metodologia badań - w publikacji zostały wykorzystane materiały wewnętrzne badanego podmiotu, dokonano analizy literatury polskiej w zakresie ujmowania kosztów działalności podmiotów leczniczych. Wykorzystano autorskie wdrożenie systemu budżetowania i zakładowego planu kont w badanym podmiocie leczniczym. Wynik - na podstawie analizy procesów i kosztów badanego podmiotu wyodrębniono istotne grupy kosztów działalności badanego podmiotu, które powinny pozwolić na efektywniejsze jego zarządzanie. Oryginalność/Wartość - przedstawiono autorski układ ujmowania kosztów zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, który został zweryfikowany podczas autorskiego wdrożenia systemu budżetowania. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the presentation of recognition of cost of running health care center for the management purposes and creation of cost of running such facilities' budgets. Design/Methodology/Approach - the internal documents of center under examination were used in this paper. The research of Polish literature in the area recognition of cost of healthcare institutions was conducted. The writer's implementations of budgeting system and corporate chart of accounts were used in this paper. Findings - there were indicated significant cost groups of cost of running such facility that should enable more efficient management. This indication was done based on conducted analysis of processes and costs of facility under examination. Originality/Value - the writer's own cost recognition for health care center was presented. This model was verified during writer's own implementation of budgeting system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chalastra, M. (2013). Jak dostosować rachunek kosztów rzeczywistych do wymogów budżetowania w szpitalu. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 12.
 2. Hass-Symotiuk M. (red.). (2008). Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej. Gdańsk: Wyd. ODDK.
 3. Kotapski, R. (2013). Implementing a hospital budget as an element of changes in its management. Economics, 92 (3) Suplement A. Vilno: Vilnius University.
 4. Kotapski, R. (2014). Jakie są koszty działalności oddziału szpitalnego. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 9.
 5. Kotapski, R. (2014). Identyfikacja kosztów działalności szpitala i ich ewidencja na przykładach szpitali publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 70.
 6. Kotapski, R. (2016). Jakie są koszty działalności izby przyjęć w szpitalu. Controlling i Zarządzanie, 2 (10).
 7. Kotapski, R. (2016). Koszty leczenia pacjenta a rachunek kosztów szpitala. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 79.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczoleczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Dz.U. poz. 731.
 9. Stępniewski, J. (2008). Strategia, finanse i koszty szpitala. Warszawa: Wyd. ABC a Wolter Kluwer business.
 10. Świderska, G.K., Pielaszek, M. (2015). Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych. Warszawa: Wyd. ABC a Wolter Kluwer business.
 11. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654.
 12. Warelis, A. (2009). Wiarygodność informacyjna rachunku kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej. W: Problemy współczesnej rachunkowości. Warszawa: Wyd. SGH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-28
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu